HETISZAKASZ RÖVIDEN

 
Áchré–Ködosim
 

A főpap nagy napja a Jom Kipur, hét napig készült szellemileg és fizikailag, hogy bűnbocsánatot nyerjen maga és a nép számára. Fehér szent ruhákba ment be a Szentélybe. Két bakot vezettek a Hajlék bejáratához és sorsoltak. Az egyiket az Örökkévalónak áldozták, a másikra olvasták Izrael minden bűnét és bűnbak gyanánt a pusztába bocsátották. Senki sem volt a Találkozás Sátrában, mikor a főpap engesztelést szerzett maga, háza népe és a közösség számára. Ezen a napon a hetedik hónap 10. napján sanyargatni kell lelkünket, testünket, estétől estig böjtölve, ez örök törvény. A családi élet tisztaságára szólít az Írás, pontosan részletezve a kívánatos és tiltott házasságokat, a tiszta és tisztátlankapcsolatokat. E fontos gondolathoz csatlakozik az Iker szidra alapgondolata „Szentek legyetek, mert Szent vagyok én, az Örökkévaló”. Az erkölcsi törvények között jellemzően a szülők tisztelete és a szombat megtartása szerepel első helyen, mint fő követelmény. De megtaláljuk e versekben a többi tíz parancsolat lényegét is. Mert az igazság és az erkölcsi törvények egymást kiegészítik, megoszthatatlan egységet képeznek.

 
    D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 29. szám – 2014. augusztus 7.

 

Megszakítás