A tiferet, vagyis együttérzés összefoglalja és harmonizálja a cheszed szabadon kiáradó szeretetét és a gvurá fegyelmezettségét. A tiferet ezt úgy éri el, hogy egy harmadik dimenziót, az igazságot adja hozzá a korábbiakhoz. Ez az igazság képes saját magában összefogni mind a szeretetet, mind pedig a fegyelmezést.

Az igazságot az önfeláldozás által érhetjük el: ha felülemelkedünk a saját egónkon és hajlamainkon, képessé válunk az igazság felismerésére. Az igazság saját magunk és mások szükségleteinek tiszta és objektív képe. A szeretet és a fegyelmezés közti egyensúlyhiány (illetve bármilyen más torzítás) szubjektív és ezért behatárolt nézőpont eredménye. Ha felfüggesztjük a személyes előítéleteinket, és ezáltal rátalálunk az igazságra, lehetővé válik számunkra, hogy az elérhető legegészségesebb módon fejezzük ki az érzéseinket.

E tulajdonságból ered a tiferet név, mely azt jelenti: szépség. A szeretet és a fegyelmezés különféle színeit olvasztja eggyé, és ez a harmónia teszi csodálatossá. Ahhoz, hogy a tiferet teljes legyen, szüksége van a következő hét összetevőre: az együttérzésből fakadó szeretetre, fegyelmezésre, együttérzésre, kitartásra, alázatra, kötődésre és szuverenitásra.

15. nap (2 hét és 1 nap): az együttérzés kedvessége (cheszed sebetiferet)

Vizsgáljuk meg a szeretet együttérzésben fellelhető aspektusát. Kérdezzük meg önmagunktól: vajon az együttérzésem finom és szerető, vagy inkább sajnálatból táplálkozik? A szimpátiám esetleg leereszkedő és atyáskodó? Lehetséges-e, hogy mások így értelmezik még akkor is, ha nem ez a szándékom? Vajon az együttérzésemet eltölti-e a szeretet és a melegség, és lelkesedéssel telített-e? Vagy inkább statikus és élettelen? E kérdéseket alaposan átgondolva erősítsük a bennünk levő együttérzésben a szeretet aspektusát ezen a napon.

ÓMERSZÁMLÁLÁS

Az áldás szövege:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָנוּ על ספירת העמר.

Báruch Átá Ádonáj Elohénu melech háolám, áser kidsánu bemic­votáv, vecivánu ál szfirát háomer.

Áldott vagy Te, örökkévaló Istenünk, a Világ Királya,

aki megszentelt minket parancsolataival és elrendelte az ómer számlálását.

Az áldás után a nap számát mondjuk:

Hájom chámisá ászár jom sehem snéj sávuot vejom echád báomer. – Ma van az ómerszámlálás tizenötödik napja, ami két hét és egy nap.

Majd egy lezáró könyörgés következik:

הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.

Háráchámán hu jáchzir lánu ávodát bét hámikdás bimherá vejáménu ámen szelá.

A Kegyelmes állítsa vissza a szentélyszolgálatot minél hamarabb, még napjainkban, ámen, szelá.

 

zsido.com

Megszakítás