Szombaton soha

 Negyven éven át hullott az égből a manna, hogy táplálékul szolgáljon a zsidók számára, de szombaton, a pihenés napján soha nem esett egy szem sem.

A virágzó sivatag

 A sivatagban semmi nem terem meg, a Sínai-hegy mégis virágba borult, amikor a zsidók megkapták ott a Tórát.

Dávid HáMelech, vagyis Dávid király

 az ünnepek előtt kiszélesíttette Jeruzsálem falán a kapukat, hogy mindenki fölmehessen a Templomba.

Egy halom dió

 A zsidók olyanok, mint egy halom dió. Ha egyet megmozdítanak, a többi is gurul. Ami egyikünkkel történik, az mindannyiunkkal történik.

Minden fillért

 A birtai rabbi Eleázárt a perselyezők, ha csak tehették, elkerülték, mert olyan adakozó természetű volt, hogy féltek, az utolsó fillérjét is nekik adja. (Talmud Táánit 24a.)

Megjelent: Egység Magazin 2. évfolyam 10. szám – 2014. július 28.