Zsidó jog és etika

Homoszexualitás

Források és idézetek

 

3Mózes 18:22–24.

Férfiúval ne hálj, amint hálnak nővel; utálat az… Ne tisztátalanítsátok meg magatokat mindezek által, mert mindezek által lettek tisztátalanná s nemzetek, amelyeket én elűzök előletek…

 

Uo. 20:13.

Amely férfi hál férfival, amint hálnak nővel, utálatot követtek el mindketten, ölessenek meg, vérbűnük van rajtuk…

 

Maimonidész: Misné Torá, A szentség könyve,
A tiltott testi kapcsolatok szabályai 1:14.

Az a férfi, aki szexuális életet él egy másik férfivel, legyen ő akár a behatoló vagy a passzív fél, abban az esetben ha mindketten nagykorúak, mindketten halálra ítéltetnek miként írva van: „Férfiúval ne hálj”, vagyis akármelyik fél is legyen az aktív…

 

Uo. 21:1.

A Tóra törvénye szerint botütést érdemel az, aki bármelyik tiltott nemi kapcsolatot áthágja testi érintkezéssel, ölelkezéssel vagy csókolódzással, örömet szerezve a test közelsége által, ahogy írva van: „Ne tegyetek semmit amaz utálatos törvények közül…” (3Mózes 18:30.); és írva van: „ne közeledjék, hogy fölfedje szemérmét…” (Uo.:6.)

 

Sulchán Áruch, Even Háezer 24.

Nem feltételezzük Izrael fiairól a homoszexualitást…

 

Snéur Zálmán rabbi, az első chábád rebbe
(1745–1813): Tánjá 32. fej.

Hilél szavai szerint (az Atyák traktátusában): „Légy Áron tanítványai közül, aki a békét szereti… szereti az embereket, és közel hozza őket a Tórához.” Ez azt jelenti, hogy még azokat is, akik távol vannak az Örökkévalótól és Tórájától, a szeretet kötelékeivel kell közelebb hozni: talán sikerül őket megnyerni a Tóra és Isten szolgálatára, s ha nem, akkor is jutalom jár az emberszeretetért.

Ezenkívül: aki a hozzá közelállókat már figyelmeztette, így hát gyűlölnie kellene őket, ha nem térnek meg, annak ugyanakkor szeretnie is kell őket. Mindkettő helytálló: haragudni kell a bennük rejlő rosszért, és szeretni kell őket az ugyancsak bennük szunnyadó jó kedvéért, amely nem más, mint az Istenség szikrája, mely isteni lelküket élteti.