Varázslók

Biblia: Jóslás tilalma

 

2Mózes 22:17.

Varázslónőt ne hagyj élni.

 3Mózes 20:27.

És a férfi vagy nő, aki közöttük szellemidéző vagy varázsló lesz, ölessék meg; kővel kövezzék meg őket, vérbűn van rajtuk.

5Mózes 18:10–15.

10. Ne találtassék közötted olyan, aki keresztülvezeti fiát vagy leányát a tűzön, aki varázslást űz, felhőből jósoló, jövendőmondó és varázsló; 11. igézéssel igéző, szellemidéző, kuruzsló és halottakat kérdező. 12. Mert az Örökkévaló útálata mindenki, aki ezeket teszi, és ez útálatosságok következtében űzi el őket az Örökkévaló, a te Istened előled. 13. Légy teljesen az Örökkévalóval, a te Isteneddel! 14. Mert azok a népek, amelyeknek örökébe lépsz, felhőből jósolókra és varázslókra hallgatnak, de teneked nem engedte meg az Örökkévaló, a te Istened, hogy így tégy. 15. Prófétát közüled, testvéreid közül, olyat, mint én vagyok, támaszt majd neked az Örökkévaló, a te Istened, őreá hallgassatok.

2Királyok 17:13–18.

13. Megintette az Örökkévaló Izraélt és Jehúdát minden próféta, minden látó által, mondván: Térjetek meg rossz újaitokról és őrizzétek meg parancsolataimat, törvényeimet azon egész tan szerint, melyet parancsoltam őseiteknek és a szerint, amit küldtem hozzátok szolgáim, a próféták által; 14. de nem hallgattak reá, hanem megkeményítették nyakukat, hasonlóan őseik nyakához, kik nem hittek az Örökkévalóban, Istenükben; 15. megvetették törvényeit és szövetségét, melyet őseikkel kötött és intéseit, melyekkel őket megintette, és jártak a hiábavalóságok után és hiábavalóvá lettek, meg azon népek után, melyek körülöttük voltak, amelyekről azt parancsolta nekik az Örökkévaló, hogy ne cselekedjenek úgy, mint azok; 16. elhagyták az Örökkévalónak, az ő Istenüknek mind a parancsolatait és készítettek maguknak öntvényt: két borjút, készítettek asérát, leborultak az ég egész serege előtt és szolgálták a Báalt; 17. És átvezették fiaikat és leányaikat a tűzön, varázslást űztek és jósolgattak, és arra adták magukat, hogy tegyék azt, ami rossz az Örökkévaló szemeiben, hogy őt bosszantsák: 18. ekkor megharagudott az Örökkévaló nagyon Izraélre és eltávolította őket színe elől; nem maradt meg, csak Jehúda törzse egyedül.

Megszakítás