Előszó

Biblia

Noách hetiszakasz: A vízözön

A Rási kommentár a Tórához

Teremtés

Tzvi Freeman: A teremtés, Darwin és élet a két világban

Aron Moss: Evolúció kontra Teremtés

A lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi: A világ kora

Yanki Tauber: A lubavicsi rebbe:  „Nem a vitatkozás, hanem a fény terjesztése”

Louis Jacobs: Spinoza: Isten a természet vagy a Természet Isten?

Természet

Maimonidész: Az újhold megszentelésének szabályai

  1. fejezet: A zsidó naptár alapjai
  2. fejezet: Az újhold megszentelése
  3. fejezet: A tanúskodás
  4. fejezet: Az újhold meghatározása és a ma használt naptár

Nahum Rakover: Környezetvédelem a zsidó jog és etika tükrében

A hatodik lubavicsi rebbe, Joszéf Jichák Schneerson rabbi:

Egy falevél sorsa is benne rejlik az ősi isteni elgondolásban

Naftali Silberberg: Természetünk felett a természet érdekében

Rachel Talshir: Jom kipur – a természetvédők napja?

Oberlander Báruch – Köves Slomó: A humángenetika védelme

Köves Slomó: Vannak-e rabbik a Marson?

Zsidó jog

Dr. Róth Ernő: Az elárvult templomokról

A kabbalisztikus Széder Histálselut – az Isteni Fény láncolata

 

Megszakítás