Purim

Purim egynapos ünnepe ádár hó 14. napján van. Ebben az évben március 25-én. Arról emlékezünk meg ezen az ünnepen, hogy a perzsa uralom alatt élő zsidó közösség, amelynek kiirtására Hámán gonosz tervet szőtt, megmenekült. Ezt az i.e. 450. körül történt eseménytEszter könyve örökíti meg. A Purim név a „sorsvetést” jelentő pur szóból ered, mert Hámán így választotta ki az időpontot, amikor rá akarta szabadítani hordáit a zsidókra, hogy kiirtsa őket.

Négy micvá Purimra

* Az ünnep megtartásának legjellemzőbb vonása, hogy Purim előestéjén a zsinagógában meghallgatjuk férfiak, nők, és gyerekek részvételével, az Eszter-tekercs,közismertebb nevén a Megilá felolvasását. A következő reggelen, Purim napján, a sáchritistentiszteleten is felolvassák a Megilát.

* Purim fontos eleme az egység és a barátság, amely lehetővé tette a csoda megtörténtét, s erre való emlékezésül ételajándékokat szokas küldeni a barátoknak és rokonoknak. Mindenkinek legalább kétféle elkészített ételt kell küldenie legalább egy embernek. misloách mánotnak ‑ közismerten sláchmónesznak ‑ hívják. Ezeket az ajándékokat a gyerekekkel szokták elküldeni.

* Mindenki adjon adományt legalább két szűkölködőnek. Még a szegénynek is ‑ aki maga is rászorul az adományra ‑ kell adnia. Maimonides törvényei szerint a szegényeknek küldendő ajándék parancsolatának teljesítésére több figyelmet kell fordítani, mint Purim összes többi parancsolatára együttvéve.

* Purim megünneplésének negyedik parancsolata: „enni, inni, vigadni”. Purim napján családi ünnepi vacsorát kell tartani. Ezt a szeudát délután kezdik, és késő estig folytatják.

Purim az egyetlen olyan ünnep, amelyen a mértéktelen ivás szokásos korlátozását szabad felrúgni. „Addig kell inni, amíg nem tudunk különbséget tenni _az átkozott Hámán˛ és _az áldott Mordecháj˛ között” _ mondják a bölcsek (Megilá 7b.).

* Purimkor szabad dolgozni. Mégis méltóbb az ünnephez, ha nem a szokásos munkánkat végezzük, hanem illő módon megszenteljük a napot.

* Elterjedt szokás Purimkor maskarába öltözni, karnevált és egyéb összejöveteleket rendezni. A jelmezviselés és a gyerekek számára rendezett hasonló mulatságok különlegesen népszerű formában hordozzák Purim ünnepének tartalmát.

* A napi istentiszteletbe és az étkezés utáni hálaadásba ezen a napon egy külön imát iktatnak be, az „Ál Hániszim” (A csodákért…) kezdetűt, amellyel hálát adunk az Örökkévalónak Purim csodáiért. Ugyanezt az imát mondják, más betoldással, Chánukákor is.

Megjelent: Egység Magazin 4. évfolyam 16. szám – 2014. július 28.

 

Megszakítás