1. Beszéd Ninivéről. Az elkósi Náchúm látomásának könyve.

2. Buzgó és bosszuló Isten az Örökkévaló, bosszuló az Örökkévaló és hévvel teli; bosszuló az Örökkévaló ellenei iránt és haragot tartó ő az ellenségei iránt.

3. Az Örökkévaló hosszantűrő és nagy erejű, de megtorlatlanul nem hagy; az Örökkévaló, szélvészben és viharban van az útja, és felhő lábainak a pora.

4. Megdorgálja a tengert és szárazzá teszi, és mind a folyamokat kiapasztja; elhervadt Básán és Karmel, s a Libánon virágja elhervadt.

5. Hegyek rendültek meg előle, s a halmok olvadoztak; emelkedett a föld ő előtte, a világ és mind a benne lakók.

6. Haragvása előtt ki állhat meg, és ki maradhat meg föllobbanó haragja mellett? Heve kiomlott mint a tűz, és a sziklák szétrobbantak előle.

7. Jó az Örökkévaló, oltalom ő, a szorongatás napján, és ismeri a hozzá menekvőket.

8. És átcsapó árral végpusztítást tesz annak helyével, ellenségeit pedig sötétségbe üldözi.

9. Mit gondoltok ki az Örökkévaló ellen? Végpusztítást tesz ő! Nem támad kétszer a szorongatás.

10. Mert ha bozótképen bogzódtak is, és mint boruk átázottak, megemésztetnek, mint száradó tarló, teljesen.

11. Belőled származott az, ki rosszat gondolt ki az Örökkévaló ellen, alávalóságot tanácsoló!

12. Így szól az Örökkévaló : Bár teljesek, s még számosak is: mégis eltűntek és elmúltak, s téged ha megsanyargattalak, nem sanyargatlak meg többé.

13. És most letöröm jármát terólad, és köteleidet szétszakítom.

14. Rólad pedig elrendeli az Örökkévaló: Nem lesz magzat többé nevedről; istened házából kiirtok faragott és öntött képet: megcsináltam sírodat, mert könnyű voltál!