Naftali Kraus:
 

Mózes negyedik könyve a Mászé szakaszával zárul. Ebben részletes leírás található arról az útról, amit Izrael fiai, Egyiptomból való kivonulásuk óta megtettek, egészen az Ígéret Földjéig.

Maimonidesz, a Tévelygők Útmutatója című filozófiai művében felteszi a kérdést, mire volt jó, hogy a Tóra részletesen taglalja a 40 éves vándorlás minden állomását?
A kételkedő emberi természet megkérdőjelezheti a csodákat – vallja – mindazokat, amik a zsidókkal a pusztabeli vándorlás során végbementek, a manna, a víz és a többi. Mondhatják, hogy a vándorlás lakott területek közelében zajlott, olyan helyeken, ahol az ember képes megélhetést találni, akár a mai beduinok, akik a sivatagban is megélnek. Ezért tehát, a Tóra szükségesnek tartotta a vándorlás útját megrajzolni, hogy minden kétely ki legyen zárva.

 
(Forrás: Az Ősi Forrás sorozat 5. kötete, “Mózes 5 könyve a chaszid folklór tükrében”, Budapest, 1995, Akadémia Kiadó)