Joel Alon 
Izrael Magyarországi Nagykövetének

Előszava


Mózes Öt Könyve, más néven a Tóra, a zsidó hitvallásnak a tulajdonképpeni alapja. A Tóra, a legjobban ismert, legtöbbet tanulmányozott és legtöbbet magyarázott része a mi Bibliánknak, a TENÁCH-nak. Naftali Kraus, az író, a tudós, a haszidista hagyományok kiváló ismerője és hű követője nagyszerű szolgálatot tesz a magyarnyelvű zsidóságnak, sőt az egyetemes magyar kultúrának legújabb művével, Mózes öt könyve – a haszid folklór tükrében megjelentetésével. A haszidizmus évszázadokon keresztül a néphez közel álló átélése volt a Tóra parancsait, micváit követő zsidóságnak Magyarországon is.
Sok sikert kívánok Naftali Krausnak ehhez a könyvéhez, ahhoz a dicséretes feladatvállaláshoz, melyben megnyilvánul a megújhodott Izraelből a zsidó kultúra és hagyományok sugárzása a mai Magyarország felé is. 

Joel Alon
Izrael Magyarországi NagyköveteZoltai Gusztáv
a MAZSIHISZ és BZSH ügyvezető
igazgatójának 

Előszava


Örömmel ragadtam tollat, hogy immár ötödik alkalommal bevezetőt írjak Naftali Kraus kiváló izraeli író, újságíró Mózes öt könyve a haszid folklór tükrében című remekművéhez.
Az Ősi forrás sorozat eddig megjelent négy műve:
Heti Szidrák és az Atyák bölcs tanításai (1990)
A Próféták Népe (a Haftárákról) (1992)
A Talmud Bölcsei (elbeszélő biográfiák) (1993)
A Zsidó Ünnepek a haszid legenda tükrében (1994)
üstökösként robbant be a magyar zsidó irodalomba. Ezek a hézagpótló alkotások felbecsülhetetlen értékkel gazdagítják a zsidó és egyetemes kultúra kincsestárát. 
Naftali Kraus legújabb műve reflektorfénnyel árasztja el, a haszid legendák varázslatos tükrében a Tóra, Mózes öt könyvében lefektetett, az élet minden területét felölelő hit, történelem és jog örökérvényű eszmevilágát. 
A Tóra, amelyet Isten adományozott a zsidó népnek, fáklyaként világítja meg az egész emberiség számára Istenhez, a monoteizmus felé vezető utat. 
A műben található haszid legendák és azok kiváló megelevenítői, Báál-Sém-Tov, a haszidizmus megalapítója és követői teszik lehetővé az olvasó számára a Tóra jobb megértését, és ezen túl annak megbecsülését és korlátlan szeretetét is.
Az olvasó a szerzőnek ezen művét is a szívébe fogja zárni és ösztönözni fogja arra, hogy elmélyedjen a Tóra tanulmányozásában. E mű is, mint az előzőek, átütő sikerre számíthat. 

Megszakítás