Függelék

A tánák és ámorák nemzedékei

A tánákkal és ámorákkal kapcsolatos évszámok valamint egymásra következő nemzedékeik időrendjének ismerete gyakran segítségére lehetnek a Talmud tanulmányozójának a talmudikus viták és fejtegetések különböző aspektusainak megértésében. Ezek az információk segíthetnek tisztázni, miképpen kapcsolódnak egymáshoz a korábban és későbben élt tudósok nézetei. Segítségükkel kiderülhet számunkra az is, ha egy tudós például valamelyik elődjének kijelentéseire utal. Az e területen végzett jelentős mennyiségű kutatás ellenére azonban még ma is sok a fehér folt. Ennek számos oka közül íme a legfontosabbak:

(1) E korszak egyetlen bölcsének a teljes életrajza sincs a birtokunkban, amelyből kiderülhetne születésének és halálának a pontos dátuma. Az általunk ismert dátumok csupán valamiféle megvilágításba helyezik azt az időszakot, amelyben bizonyos tudósok ténykedtek.

(2) Több bölcs is viselte ugyanazt a nevet, és ezért nehéz, sőt olykor lehetetlen kideríteni, hogy egy bizonyos kijelentést vajon az egyik, a másik vagy a harmadik tudósnak kell-e tulajdonítanunk. A Talmud (Éruvin 8b.) például öt olyan tudósról is beszél, akiket egyaránt Ráv Káhánának hívtak, és akik különböző nemzedékekben tevékenykedtek.

(3) Az idők során a másolók és nyomdászok által elkövetett hibák komoly és időnként megoldhatatlan nehézségeket és zavart eredményeztek az egyes tudósok azonosítása terén.

Mindezek ellenére van átfogó képünk az egymásra következő nemzedékekről, és az itt következő listák és táblázatok rövid összefoglalást adnak erről.

Az egyes nemzedékek listákban és táblázatokban feltüntetett sorai nyilvánvalóan csupán nagy általánosságban utalnak a korra, amelyben ezek a tudósok tevékenykedtek. Egy adott tudós „nemzedéke” az az időszak, amelyben rabbinikus tekintélyre tett szert és amelyből legfőbb tórai tanításai fennmaradtak. Egyes tudósok két egymásra következő nemzedékben is meg vannak említve, vagy azért, mert átmeneti időszakban fejtették ki tevékenységüket vagy azért, mert matuzsálemi kort adatott megélniük.

A listában számos fontos táná és ámorá neve szerepel, és mellettük a következő rövidítések találhatók:

Z – a tánáita korszakot megelőzően élt tudós

T – táná

– átmeneti időszak a tánáita és az ámoráita korszak között

Á – ámorá

I – főleg Erec Jiszráelben működött tudós

B – főleg Babilóniában működött tudós

A számok az(oka)t a nemzedéke(ke)t jelölik, amely(ek)ben az egyes tudósok tevékenykedtek.

A nemzedékekre való felosztás a következőknek megfelelően történt:

 

Pre-tánáita időszak:

Zugot, „Párok” (ez a kifejezés a korabeli kettős bírósági veze­tés­re utal): i. e. 200–i.sz. 20.

 

Tánáita időszak:

 1. nemzedék: i. sz. 20–40.
 2. nemzedék: 40–80.
 3. nemzedék: 80–110.
 4. nemzedék: 110–135.
 5. nemzedék: 135–170.
 6. nemzedék: 170–200.

 

Átmeneti időszak: 200–220.

 

Ámoráita időszak:

 1. nemzedék: 220–250.
 2. nemzedék: 250–290.
 3. nemzedék: 290–320.
 4. nemzedék: 320–350.
 5. nemzedék: 350–375.
 6. nemzedék: 375–425.
 7. nemzedék: 425–460.
 8. nemzedék: 460–500.


A Tánáita időszak

 

Dátumok Tánák Történelmi események Erec Jiszráelben Világesemények

i. e. 4. század

 

 

i. e. 3. század

 

 

 

Simon Hácádik

Antigonosz Szochoból

Nagy Sándor meg­hó­dítja Erec Jisz­rá­élt i. e. 332 A Keletet a görögök uralják
i. e. 2. század

Joszé ben Joezer

Joszé ben Jochánán

Jehosuá ben Práchjá

Nitáj HáÁrbéli

Hasmóneusok A szeleukidák hatalmának hanyatlása
i. e. 1. század

Jehudá ben Tábáj

Simon ben Sátách

Smájá, Ávtaljon

Alexander Jánnáj

i. e. 30-i. sz. 20.

 

 

i. sz. 20-40.

Hilél, Sámáj

 

 

1. Gámliél (I) HáZákén

Heródesi időszak i. e. 30.

A Római Birodalom felemelkedése keleten.

Augustus

i. sz. 40-80.

 

 

i. sz. 80-110.

2. Simon ben Gámliél (I)

Jochánán ben Zákáj

 

3. Gámliel (II) of Jávne

Eliezer ben Hyrcanus

A Második Szen­tély lerombolása i. sz. 70. Vespasianus, Titus

i. sz. 110-135.

 

135-170.

4. Ákivá

 

5. Simon ben Gámliél (II)

Simon (ben Jocháj)

Méir

Bar Kochba fel­ke­lés i. sz. 135. Hadrianus
170-200.

6. Jehudá HáNászi

(a Fejedelem)

A Misna végső megszerkesztése i. sz. 200.

Caracalla,

Alexander Severus

 

Az ámoráita időszak

 

Dátumok Erec Jiszráel Babilónia

Világesemények

200-220

Átmeneti időszak

 

Osájá Rábá

Bár Kápárá

Chijá

     

220-250

 

 

 

250-290

 

 

290-320

1. Chániná (bár Chámá),          Jánáj,

Jehoshuá ben Lévi

 

2. Jochánán (bár Nápáchá)

Rés Lákis

 

3. Ámi, Ászi, Zérá

Ráv, Smuél

 

 

 

Huná, Jehudá (bár Je­chez­kél)

 

Rábá (bár Náchámáni)

Joszéf (bár Chijá)

226 A szasszanida királyság Babilóniában

320-350

 

 

350-375

4. Hilél (II), Joná,

Joszé (bár Zvidá)

 

5. Máná (II)

Tánchumá bár Ábá

Ábájé, Rává, Rámi bár Chámá

 

Pápá

313 A kereszténység a Római Birodalomban hivatalosan is elismert vallássá válik

375-425

 

 

425-460

6.

 

 

7.

Ási, Ráviná (I)

 

 

Már bár Ráv Ási

395

A Jeruzsálemi Talmud végső megszerkesztése

 

A Római Birodalom keleti és nyugati részre válik szét.

460-500 8.

Rábá Toszfáá

Ráviná (II)

476

 

 

kb. 500

A Nyugat-Római Birodalom bukása

 

A Babilóniai Talmud végső megszerkesztése

 

Tánák és ámorák

 

Dátumok Nászi Más vezető Tánáim
i. e. 20 Hilél
i. sz. 20 Simon
20–40

1.         Gámliél (I),

a nagy öreg

Ákávjá ben Máhálálél, Bává ben Butá, Ben Hé Hé, Jo­ná­tán ben Uziél
40–80

2.         Simon ben Gámliél

(I)

Cádok (I), Chániná ben Doszá, Chániná Szgán Há­ko­há­nim, Doszá ben Hyrcanus, Jehudá ben Bötérá (I), Jo­chá­nán ben Zákáj
80–110 3.         Gámliél (II), a Jávnei Elázár ben Árách, Elázár ben Cádok (I), Eliezer (ben Hyr­ca­nus), Eliezer ben Jáákov (I), Jehosuá (ben Chánánjá), Jo­szé Hákohén, Náchum a Gámzoi, Nechunjá ben Hákáná, Smu­él Hákátán, Tárfon
110–135 4. *Ábá Sául, Ákivá, Cádok (II), Cháláftá, Chánánjá ben Cháchináj, Chánánjá ben Trádjon, Chánánjá Jehosuá (ben Chá­nánjá) (unokaöccse), Eláj, Elázár a Modiini, Elázár ben Ázárjá, Elisá ben Ávujá, Jehudá ben Bává, Jehudá ben Bté­rá (II), Jismáél (ben Elisá), Jochánán ben Broká, Jo­chá­nán ben Nuri, Joszé ben Kiszmá, Joszé HáGlili, Simon ben Ázáj, Simon ben Nánász, Simon ben Zomá
135–170

5.         Simon ben Gámliél

(II)

Chániná ben Gámliél, Elázár ben Cádok (II), Elázár (ben Sá­muá), Eliezer ben Joszé HáGlili, Jehosuá ben Korchá, Je­hudá (ben Eláj), Jismáél ben Jochánán ben Broká, Jo­chá­nán Hászándlár, Jonátán, Joszé (ben Cháláftá), Méir, Nátán HáBávli, Nechemjá, Simon (ben Jocháj)
170–200

6.         Jehudá HáNászi

(a Fejedelem)

Chámá bár Biszá, Elázár ben Simon, Jismáél ben Joszé, Jo­szé ben Jehudá (ben Eláj), Joszé ben Mösulám, Pinchász ben Jáir, Simon ben Cháláftá, Simon ben Elázár, Simon ben Jehudá, Simon ben Mönászjá, Szumáchosz
200–220

Gámliél (III) bár rabbi

(Jehudá HáNászi)

Bár Kápárá, Chijá, Lévi (ben Sziszi), Osájá Rábá, Sélá, Si­mon bár rabbi (Jehudá HáNászi)

 

Erec Jiszráel-i ámorák Babilóniai ámorák
220–250 1. Chániná (bár Chámá), Jánáj, Je­ho­suá ben Lévi, Jehudá Nösziá (I) Már Ukvá (I), Ráv, Smuél
250 – 290 2. Chámá bár Chániná, *Jáákov bár Idi, Jichák (Nápáchá), Jochánán (bár Nápáchá), Joszé ben Chániná, Rés Lákis, *Ulá (bár Jismáél) Ádá bár Áhává (I), Ávimi, Chijá bár Ási, Chi­já bár Joszéf, Chiszdá, Gidél, Hámnuná (I), Hu­ná, Je­hudá (bár Jechezkél), Jirmöjá bár Ábá, Ká­há­ná (I), Mátáná (I), Náchmán (bár Jáá­kov), Zöiri
290–320 3. Ábáhu, Ámi, Ászi, *Chágáj, Chániná bár Pápá, Chelbo, Chijá bár Ábá, Eláj, Elázár (ben Pdát), *Jirmöjá, Smuél bár Náchámáni, Zérá Áchá bár Jáákov, Chiszdá, *Dimi, *Idi bár Ávin (I), Joszéf (bár Chijá), Rábá bár bár Cháná, Rábá (bár Náchmáni), Rábá bár Ráv Huná, *Rávin (Ávin), Séset
320–350 4. Áchá, Börechjá, *Chizkijá, Hilél (II), Huná (bár Ávin), Jehudá ben (Simon ben) Pázi, Joná, Joszé (bár Zvidá) Ábájé, Ádá bár Áhává (II), *Dimi a Nöhárdeái, Náchmán bár Chiszdá, Rámi bár Chámá, Rává
350–375 5. Ávin (II), Chániná Ciporiból, Máná (II), Tánchumá bár Ábá *Ámémár, Chámá, Huná bár Jehosuá, Káháná (IV), Pápá, Pápi, Zvid
375–425 6. *Áchá bár Rává, Ási, Gövihá a Bé-Ktili, *Jémár, Már Zutrá, Ráfrám (I), Ráviná (I)
425–460 7. Már bár Ráv Ási; Ráfrám (II)
460–500 8. Rábá Toszfáá, Ráviná (II)

* A csillaggal jelölt név azt jelzi, hogy az illető Bölcs a következő nemzedék idején is még aktívan tevékenykedett.

 

Tánák és ámorák válogatott listája

Ez a lista csupán a talmudi bölcsek legmeghatározóbbjait sorolja. Az egész lista nagyon sok nevet foglalna magában – ezek közül sok név csu­pán egyszer van említve az egész rabbinikus irodalomban.

A tánák és ámorák teljes listája (Áron Hyman rabbi, Toldot háTánáim vöÁmoráim című könyve harmadik kötetének végén megjelent összeállítás alapján):

* Több mint 160 tánát említ a Misna;

* Több mint 260 tánát említ a Brájtá és a Toszeftá;

* 3400 ámorá kerül említésre z egész Babilóniai és Jeruzsálemi Talmudban és a Midrásokban.

Ábá rabbi– ÁI,3

Ábá Árichá (lásd Ráv)

Ábá bár Ábá (lásd Ávuhá DöSmuél)

Ábá bár Chijá bár Ábá rabbi– ÁI, 3

Ábá Sául – T, 4-5

Ábáhu (Áváhu) rabbi– ÁI, 3

Ábájé – ÁB, 4

Áchá rabbi – ÁI, 4

Ráv          Áchá bár Jáákov – ÁB, 3

Áchá bár Rává – ÁB, 6-7

Ráv          Ádá bár Áhává (1) – ÁB, 2

Ráv          Ádá bár Áhává (II) – ÁB, 4

Áfesz rabbi – ÁI, 1

Ákávjá ben Máhálálél – T, 1

Ákivá rabbi – T, 4

Ámémár – ÁB, 5-6

Ámi rabbi – ÁI, 3

Antigonosz, a Szochoi – Z

Ráv          Ási – ÁB, 6

Ászi rabbi – ÁI, 3

Ráv          Ászi – ÁB, 1

Ávimi – ÁB, 2

Ávimi bár Ábáhu – ÁI, 4

Ávin rabbi (lásd Rávin)

Ávin (II) rabbi (bár Ávin) – A1, 5

Ávtáljon – Z

Ávuhá Dö (az apja) Smuél(nak) (= Ábá bár Ábá) ­ÁB, 1

Ázárjá (Ezrá) – ÁI, 5

 

Bár Kápárá – TA

Bává ben Butá – T, 1

Ben Ázáj (lásd Simon ben Ázáj)

Ben Hé Hé – T, I

Ben Nánász (lásd Simon ben Nánász)

Ben Zomá (lásd Simon ben Zomá)

Ráv          Bivi bár Ábájé – ÁB, 5

Börechjá rabbi – ÁI, 4

 

Cádok (I) rabbi – T, 2

Cádok (II) rabbi – T, 5

Chágáj (Ráv Chágá) rabbi – ÁI, 3-4

Cháláftá rabbi – T, 4

Ráv          Chámá – ÁB, 5

Chámá bár Biszá rabbi – T, 6

Chámá bár Chániná rabbi – ÁI, 2

Ráv          Chámá bár Gurjá – ÁB, 2

Ráv          Chánán bár Rábá (Ábá) – ÁB, 2

Chánánjá (Chániná) ben Cháchináj – T, 4

Chánánjá (Chániná) ben Trádjon rabbi – T, 4

Chánánjá (Chániná) Jehosua (ben Chánánjá) (unokaöccse)

– T, 4

Chániná rabbi (a Ciporii) – ÁI, 5

Chániná (Chinená) bár Pápá rabbi – ÁI, 3

Chániná (ben Chámá) rabbi – ÁI, 1

Chániná ben Doszá rabbi – T, 2

Chániná ben Gámliél rabbi – T, 5

Chániná (Chánánjá) rabbi szgán hákohánim (a főpapp

helyettese) – T, 2

Chelbo rabbi – ÁI, 3

Chijá rabbi – TA

Chijá bár Ábá rabbi – ÁI, 3

Ráv          Chijá bár Ási – ÁB, 2

Ráv          Chijá bár Joszéf – ÁB, 2

Ráv          Chijá bár Ráv – ÁB, 2

Ráv          Chiszdá – ÁB, 3

Chizkijá rabbi – ÁI, 4-5

Chizkijá (bár Chijá) – ÁI, 1

 

Ráv          Dimi – ÁB, 3-4

Ráv          Dimi, a Nöhárdöái – ÁB, 4

Doszá ben Hyrcanus rabbi – T, 2

 

Eláj rabbi – T, 4

Eláj (Elá, Lá) rabbi – ÁI, 3

Elázár ben Árách rabbi – T, 3

Elázár ben Ázárjá rabbi – T, 4

Elázár ben Cádok (I) rabbi – T, 3

Elázár ben Cádok (II) rabbi – T, 5

Elázár (ben Pdát) rabbi – ÁI, 3

Elázár (ben Sámuá) rabbi – T, 5

Elázár ben Simon rabbi – T, 6

Elázár HáKápár rabbi – T, 6

Elázár HáModái rabbi (a Modiini) – T, 4

Eliezer ben Hyrcanus rabbi – T, 3

Eliezer ben Jáákov (I) rabbi – T, 3

Eliezer (Elázár) ben Joszé rabbi – ÁI, 5

Eliezer ben Joszé HáGlili rabbi (a Galileai) – T, 5

Elisá ben Ávujá – T, 4

 

Rábán       Gámliél (III) bár rabbi (Jehudá HáNászi) – TA

Rábán       Gámliél (I) HáZákén – T, 1

Rábán       Gámliél (11), a Jávnei – T, 3

Ráv          Gidél – ÁB, 2

Gönivá – ÁB, 1-2

Ráv          Gövihá, a Bé-Ktili – ÁB, 6

 

Ráv          Hámnuná (1) – ÁB, 2

Ráv          Hámnuná (II) – ÁB, 3

Hilél (II) – ÁI, 4

Hilél Házákén (az idősebb) – Z

Hosájá Rábá rabbi (lásd Osájá)

Ráv          Huná (Chuná) – ÁB, 2

Ráv          Huná (bár Ávin) – ÁI, 4

Ráv          Huná bár Jehosuá ÁB, 5

 

Ráv          Idi bár Ávin (I) – ÁB, 3-4

Ráv          Idi bár Ávin (II) – ÁB, S

 

Jáákov bár Idi rabbi – ÁI, 2-3

Jánáj rabbi – ÁI, 1

Jehosuá bár Idi rabbi – ÁB, 5-6

Jehosuá (ben Chánánjá) rabbi – T, 3

Jehosuá ben Korchá rabbi – T, 5

Jehosuá ben Lévi rabbi – ÁI, 1

Jehosuá ben Práchjá – Z

Jehudá (bár Chijá) – ÁI, 1

Jehudá ben Bává rabbi – T, 4

Jehudá ben Bötérá (I) rabbi – T, 2

Jehudá ben Bötérá (II) rabbi – T, 4

Jehudá (ben Eláj) rabbi – T, 5

Ráv          Jehudá (bár Jechezkél) – ÁB, 2

Jehudá ben (Simon ben) Pázi rabbi – ÁI, 4

Jehudá ben Tábáj – Z

Jehudá HáNászi rabbi (a Fejedelem) – T, 6

Jehudá Nösziá (I) rabbi – ÁI, 1

Ráv          Jémár – ÁB, 6-7

Jichák ben Elázár rabbi – ÁI, 4

Jichák bár Náchmán rabbi (Náchmáni) – ÁI, 3

Jichák rabbi (Nápáchá) – ÁI, 2

Jirmöjá rabbi – ÁI, 3-4

Ráv          Jirmöjá ben Ábá – ÁB, 2

Jismáél (ben Elisá) rabbi – T, 4

Jismáél ben Jochánán ben Broká rabbi – T, 5

Jismáél ben Joszé rabbi – T, 6

Jochánán (bár Nápáchá) rabbi – ÁI, 2

Jochánán ben Broká rabbi – T, 4

Jochánán ben Nuri rabbi – T, 4

Rábán       Jochánán ben Zákáj – T, 2

Jochánán Hászándlár rabbi („a cipész”) – T, 5

Joná rabbi – ÁI, 4

Jonátán rabbi – T, 5

Jonátán ben Uziél rabbi – T, 1

Joszé (ben Cháláftá) rabbi – T, 5

Joszé ben Chániná rabbi – ÁI, 2

Joszé ben Jehudá (ben Eláj) rabbi – T, 6

Joszé ben Jochánán – Z

Joszé ben Joezer – Z

Joszé ben Kiszmá rabbi – T, 4

Joszé ben Mösulám rabbi – T, 6

Josijá rabbi – T, 5

Joszé (bár Zvidá) rabbi – ÁI, 4

Joszé HáGlili rabbi („a Galileai”) – T, 4

Joszé Hákohén rabbi – T, 3

Ráv          Joszéf (bár Chijá) – ÁB, 3

 

Ráv          Káháná (I) – ÁB, 1

Ráv          Káháná (II) (Ráv tanítványa) – ÁB, 2

Ráv          Káháná (Ill) – ÁB, 3

Ráv          Káháná (IV) – ÁB, 5

Ráv          Káháná (V) – ÁB, 6

Kárná – ÁB, 1

Kohén rabbi – ÁI, 3

Ráv          Kötiná – ÁB, 2

 

Lévi (ben Sziszi) – TA

 

Máná (Máni) (I) rabbi – ÁI, 2

Máná (II) rabbi – ÁI, 5

Már bár Ráv Ási – ÁB, 7

Már Ukvá (I) – ÁB, 1

Már Zutrá – ÁB, 6

Ráv          Mátáná (I) ÁB, 2

Méir rabbi – T, 5

Ráv          Mösársijá – ÁB, 5

 

Ráv          Náchmán bár Chiszdá – ÁB, 4

Ráv          Náchmán (bár Jáákov) – ÁB, 3

Ráv          Náchmán bár Jichák – ÁB, 4

Náchum, a Gámzoi – T, 3

Nátán (HáBávli) rabbi, a Babilóniai – T, 5

Nechemjá rabbi – T, 5

Nechunjá ben Hákáná rabbi – T, 3

Nitáj HáÁrbéli – Z

 

Osájá (Hosájá) rabbi Rábá – TA

 

Ráv          Pápá – ÁB, 5

Ráv          Pápi – ÁB, 5

Pinchász (ben Chámá) rabbi – ÁI, 4

Pinchász ben Jáir rabbi – T, 6

 

Rábá bár Ávuhá – ÁB, 2

Rábá bár bár Cháná – ÁB, 3

Rábá bár Cháná – ÁB, 1

Rábá (bár Náchámáni) – ÁB, 3

Rábá bár Ráv Huná – ÁB, 3

Rábá Toszfáá – ÁB, 8

Rabbi (lásd Jehudá HáNászi)

Ráchává (Pumbeditából) – ÁB, 3

Ráfrám (I) – ÁB, 6

Ráfrám (II) – ÁB, 7

Rámi bár Chámá – ÁB, 4

Ráv (= Ábá Árichá) – ÁB, 1

Rává – ÁB, 4

Rávin (Ávin, Bon) – ÁI, 3-4

Ráviná (I) – ÁB, 6

Ráviná (II) (bár Huná) – ÁB, 8

Rés Lákis (lásd Simon ben Lákis)

 

Sámáj – i.sz. 1. század

Sámuél (lásd Smuél)

Ráv          Sélá – TA

Ráv          Sésá (Séset) bár Ráv Idi – ÁB, 4-5

Ráv          Séset – ÁB, 3

Ráv          Séset bár Ráv Idi (lásd Sésá bár Ráv Idi)

Simon (Semen) bár Ábá rabbi – ÁI, 3

Simon (bár Jocháj) rabbi – T, 5

(Simon) ben Ázáj – T, 4

Simon ben Cháláftá rabbi – T, 6

Simon ben Elázár rabbi – T, 6

Rábán       Simon ben Gámliél (I) – T, 2

Rábán       Simon ben Gámliél (II) – T, 5

Simon ben Jehudá rabbi – T, 6

Simon ben Lákis rabbi – ÁI, 2

Simon ben Mönászjá rabbi – T, 6

Simon ben Nánász rabbi – T, 4

Simon ben Pázi rabbi – ÁI, 2-3

Simon ben rabbi (Jehudá HáNászi) – TA

Simon ben Sátách – Z

Simon ben Zomá – T, 4

Simon HáCádik (az Igaz) – Z

Smájá – Z

Smuél – ÁB, 1

Smuél bár Jichák rabbi – ÁI, 3

Smuél bár Joszé bár Bon rabbi (Ávin) – ÁI, 5

Smuél bár Náchámáni rabbi (Náchmán) – ÁI, 3

Smuél Hákátán – T, 3

Szimlái rabbi – ÁI, 2

Szumáchosz – T, 6

 

Tánchumá (bár Ábá) rabbi – ÁI, 5

Tárfon rabbi – T, 3

 

Ukvá, Már (lásd Már Ukvá)

Ulá (bár Jismáél) – ÁI, 2-3

 

Zérá rabbi – ÁI, 3

Ráv          Zérá – ÁB, 4

Zöiri – ÁB, 2

Zriká rabbi – ÁI, 3

Zutra, Mar (lásd Mar Zutra)

Ráv          Zvid – ÁB, 5

 

Megszakítás