Biblia:

Az első zsidó társkeresés: Dr. Bernstein Béla fordításából.

Szemelvények Rásinak a Tórához írt kommentárjából, fordította Feig András, Köves Slomó, Oberlander Báruch és Németh Yaakov, Chabad Lubavics Egyesület, Budapest, 2006.

Talmud:

A szentföldi letelepedés törvénye, Hákol máálin löerec jiszráél… című disputáció. A Talmud, Kötubot traktátusának 13. fejezetéből, Feig András fordítása. Lektorálta Bodnár Dániel, Cserne István, Köves Slomó és Oberlander Báruch.

Cenzúrázott talmudi idézetek Jézusról és a kereszténységről, Oberlander Báruch válogatása.

Az Írott Tan és a Szóbeli Tan, Köves Slomó: Egység és szakadás, Hamburgtól Nagymihályig – Európai és magyarországi zsidó történelmi fejlemények a hamburgi (1818-1820) és nagymihályi (1865) rabbinikus disputa tükrében című tanulmányából, Debrecen, 2007.
Chászid filozófia:

Rabbi Menáchem Mendel Schneerson: Fájdalom és szenvedés, fejezet a közeljövőben

megjelenő Értelmes élet című könyből, Chabad Lubavics Egyesület, Budapest, 2007.

Zsidó történelem:

Az ál-messiások, összeállítás a Zsidó lexikon (Budapest, 1927) és Köves Slomó írásából.

A magyarországi zsidók emancipációjának története, Köves Slomó összeállítása.

Mi a cionizmus? Dr. Alexander Emed: A magyarországi cionista mozgalom története (1902-1948) című műből.

Zsidó ünnepek:

Chánuká – A Fény Ünnepe, Zsidó naptár. Szokások, szabályok és imák, hasznos tudnivalók, EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Budapest, 2007.

Zsidó liturgia:

Dallamok Chánukára, fordította Simon Sároni: Sámuel imája – Zsidó imakönyv, Chabad Lubavics Egyesület, Budapest, 1996.

Megszakítás