6. Gut Sábesz 1997. június 27. I.évf./38.szám

A REBBE SZAVA: A kémia

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy a kémiai folyamatokban már kis mennyiségű anyag is hatalmas változásokat képes előidézni nagyobb mennyiségű anyagban. Katalizátorként működik, és úgy idézi elő a változást, hogy maga közben nem változik.

A természettudományi törvényekből következik, hogy egy-egy ember minimális erőfeszítés esetén is hatalmas hatást gyakorolhat olyan erőkre, melyek látszólag erősebbek.

Ezek ismeretében joggal vetődik fel a kérdés: “Mi, a Kiválasztott Nép fiai, miképpen teljesíthetjük sikeresen azt a küldetésünket, hogy “itt lent hajlékot építsünk az Örökkévalónak” úgy, hogy “tökéletesítjük az egész világot, az Ő királyságát”, hiszen oly kevesen vagyunk?

Mivel az Örökkévaló nem parancsolt semmi olyat, amit ne tudnánk teljesíteni, biztosak lehetünk, hogy valóban lehetséges, hogy – a természettudomány törvényeivel összhangban – a kisebbség hatással legyen a többségre.

  • Küldés emailben

Fejezetek