Bródy László: Rabbi Amnon imája

(Hosszú árnyat vet a gettó,

keskeny utcán őszi napfény

bágyadt vize permetez.

Rabbi Amnon csonka testét

viszik, viszik csöndes utcán

újévnapnak csendje ez.

Mainz urának parancsára

lett a Rabbi teste csonka:

lábát vette el a kard,

mert az útról, régi útról,

ősi útról, hősi útról

ő letérni nem akart.

Göthös utcán zsinagóga

húzódik meg búsan Isten

lábainál odalent.

Odavágyott imádkozni

s ó-falak közt reszket ajka,

zúg a csend és sír a csend.)

A Titkok Könyvét kinyitod Uram,

a szörnyű könyvet, melyben áll élet, halál.

S a légbe megriadt madár suhan.

Remegjenek az égi madarak,

kalász, melynek arcába vág a szél, a fák

s a bogarak a sziklatömb alatt.

Remegjenek, mert mindegyik Tiéd

s kegyelmes ujjadon forog harmat, homok

s az embernyáj. Pásztor, hozzád siet.

Elrejtőzködni merre a bozót?

Füvek, bogarak, emberek, remegjetek!

Ítélkezel: a Könyvet lapozod.

És benne van,

Kit nyomtalan

nyelnek le földek

ki vízbe fúl,

ki tűzbe hull

s kit fegyver öl meg.

És benne áll,

kit éhhalál

sorvaszt, a sárga,

ki égbe hág,

s kit roskadt ág

taszít a sárba.

Ki pestises,

s akit kiles

véres vadállat,

gazdag, szegény

sors bélyegén

beírva Nálad.

És benne ég,

ki önkezét

szívébe fúrja,

kit fellegek

érintenek

s kit ég azúrja.

Ki megy, ki jön,

kit ér öröm

s kit bánat, ó, jaj!

Bent áll: ki kap

virágokat,

kit skorpió mar.

A napjaink a titkos jeleké

és mint a szellő, remegünk

s az énekünk

szelíden száll az Asztalod elé.

A Halál Könyvét tedd el már, Uram,

a fű leszáradt és a kedv,

a drága nedv kiloccsant.

A jóból nekünk mi van?

Az Élet Könyvét nyisd ki!

Sár alatt kacsintson szende ibolya

és fuvola szóljon a réten! Isten! Áldalak!

(Rabbi Amnon szent imája

elszállt Isten szőnyegére

és leborult odafent.

Száll az ima, száll a lélek,

Rabbi Amnon szíve néma,

zúg a csend és sír a csend.)

Bródy_László_sírja

A Sátoraljaújhelyen született Bródy László (1897–1984) ügyvéd, mint költő, író vonult be a köztudatba, rendszeres munkatársa volt az Egyenlőségnek, majd a vészkorszak után az Új Életnek, de több kötete is megjelent. Temetésén dr. Scheiber Sándor (1913–1985) rabbi úgy aposztrofálta őt, mint „a zsidó költő Magyarországon”.

Fotó:  Todd Trapani on Unsplash

Források:

Bródy László, „Rabbi Amnon imája”, Egyenlőség, 1922. 41. évf. 38. szám, 12. old.

Zsadányi Oszkár, „A Biblia turistájának utolsó útja – Bródy László temetése”, Új Élet, 1984. 39. évf. 10. szám, 7. old.

Megszakítás