Címke archívuma: Helyek

A jövő és reménye

Izráel szebb jövője 1. Az ige, mely Jirmejáhúhoz lett az Örökkévalótól; mondván: 2. Így szól az Örökkévaló, Izrael Istene, mondván: Írd föl magadnak könyvbe mind azon igéket, melyeket szóltam hozzád. 3. Mert íme, napok jönnek, úgymond az Örökkévaló, és visszahozom népemnek, Izraelnek és Jehúdának foglyait, úgymond az Örökkévaló, visszahozom őket azon országba, melyet őseiknek adtam,… Tovább A jövő és reménye

Bővebben »

Jirmejáha, mint fogoly

Jirmejáha imája 1. Az ige, mely Jirmejáhúhoz lett az Örökkévalótól Czidkijáhú, Jehúda királyának tizedik évében, az Nebúkanecczárnak tizennyolcadik éve. 2. Akkor pedig Bábel királyának hadserege ostromolta Jeruzsálemet és Jirmejáhú próféta be volt zárva az őrség udvarában, mely Jehúda királyának házában volt, 3. ahová bezáratta őt Czidkijáhú, Jehúda királya, mondván: miért prófétálsz te, azt mondván: így… Tovább Jirmejáha, mint fogoly

Bővebben »

Az eltörött kancsó Jeruzsálemet jelképezi

Végítélet 1. Így szól az Örökkévaló: Menj és végy cserépkancsót a fazekastól, és néhánnyal a nép vénei közül és a papok vénei közül 2. menj ki Ben-Hinnóm völgyébe, mely a Charszit-kapu bejáratánál van és hirdesd ott a szavakat, melyeket szólni fogok hozzád. 3. És mondjad: Halljátok az Örökkévaló igéjét, Jehúda királyai és Jeruzsálem lakói. Így… Tovább Az eltörött kancsó Jeruzsálemet jelképezi

Bővebben »

Isten szövetsége, Izráel elpártolása

Az elpártolás következményei 1. Az ige, mely Jirmejáhúhoz lett az Örökkévalótól, mondván: 2. Halljátok a szövetség szavait és beszéljetek Jehúda embereihez és Jeruzsálem lakóihoz. 3. Szólj hozzájuk: Így szól az Örökkévaló, Izrael Istene; átkozott a férfi, aki nem hallgat a szövetség szavaira, 4. melyeket parancsoltam őseiteknek, amely napon kivezettem őket Egyiptom országából, a vaskohóból, mondván:… Tovább Isten szövetsége, Izráel elpártolása

Bővebben »

Izráel hálátlansága és hűtlensége

1. És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 2. Menj és hirdesd Jeruzsálem fülei hallatára, mondván: Így szól az Örökkévaló: Megemlékezem számodra ifjúkorod kegyéről, menyasszonykorod szeretetéről, hogy követtél engem a pusztában, be nem vetett földön. 3. Szentség Izrael az Örökkévalónak, termésének zsengéje, mind akik megeszik, bűnbe esnek, veszedelem jön rájuk, úgymond az Örökkévaló. 4. Halljátok… Tovább Izráel hálátlansága és hűtlensége

Bővebben »

Isten felelete a könyörgésre

Nem Isten taszította el Izráelt, hanem Izráel távolodott el Istentől 1. Megkerestettem magamat azoktól, kik nem kérdeztek, megtaláltattam magam azoktól, akik nem kerestek; mondtam: íme, íme itt vagyok, oly nemzetnek, mely nem neveztetett nevemen. 2. Kiterjesztettem kezeimet egész nap egy makacskodó nép felé, kik a nem jó utat járják, gondolataik után. 3. Oly nép ők,… Tovább Isten felelete a könyörgésre

Bővebben »

Izráel Isten papsága

Izráel küldetése 1. Az Úrnak, az Örökkévalónak szelleme rajtam van, mivelhogy fölkent engem az Örökkévaló, hogy hírt hozzak az alázatosaknak, küldött engem, hogy bekötözzem a megtört szívűeket, hogy hirdessek foglyoknak szabadságot és megbilincselteknek kiszabadulást; 2. hogy hirdessem az Örökkévaló kegyének évét és az Istenünk bosszú napját, hogy megvigasztaljak minden gyászolót; 3. hogy nyújtsak Czión gyászolóinak,… Tovább Izráel Isten papsága

Bővebben »

Ción a sötétség közepette ragyogó fényben úszik

A népek hódolnak Ciónnak 1. Fel, világosodjál meg, mert eljött a te világosságod és az Örökkévaló dicsősége feltündöklött fölötted. 2. Mert íme sötétség borítja a földet és sűrű köd a népeket, de te fölötted feltündöklött az Örökkévaló és dicsősége megláttatik fölötted. 3. És nemzetek járnak majd világosságodnál és királyok tündöklésed fényénél. 4. Emeld fel köröskörül… Tovább Ción a sötétség közepette ragyogó fényben úszik

Bővebben »

Ción boldogsága és dicsősége

Ciónnak több lakója lesz, mint valaha volt 1. Ujjongj, te magtalan, ki nem szült, fakadj ujjongásra és vigadj, aki nem vajúdott, mert többen vannak az elhagyatottnak gyermekei, mint a férjezettnek gyermekei, mondja az Örökkévaló. 2. Tágítsd ki sátrad helyét, hajlékaid szőnyegeit nyújtsák ki, ne gátold meg; hosszabbítsd meg köteleidet és szögeidet erősítsd meg. 3. Mert… Tovább Ción boldogsága és dicsősége

Bővebben »

Izráel még mindig eltaszítva érzi magát

Izráel azt hiszi, hogy Isten örökre szakított vele 1. Így szól az Örökkévaló: hol van anyátok válólevele, mellyel elküldöttem, vagy ki az hitelezőim közül, kinek eladtalak benneteket? Lám bűneitekért eladattatok és bűntetteitekért elküldetett anyátok. 2. Miért jöttem és nem volt senki, szólítottam és nem felelt senki? Vajon rövid lett-e már a kezem a megváltásra, avagy… Tovább Izráel még mindig eltaszítva érzi magát

Bővebben »

A bálványok kudarca

Ebből okuljon Izráel 1. Meggörnyedt Bél, meggörbül Nebó, bálványképeik az állatra és baromra kerültek; akiket ti hordoztok, felrakatnak terhéül az elbágyadt baromnak. 2. Meggörbültek, meggörnyedtek egyetemben, nem bírták megmenteni a terhet, maguk is fogságba mentek. 3. Hallgassatok rám, Jákob háza és Izrael házának egész maradéka, akiket az anyaméhtől fogva felraktam, és születéstől fogva hordoztam; 4.… Tovább A bálványok kudarca

Bővebben »

Isten kegyessége

Isten népe iránt valókegyéből újra magához veszi azt 1. Most pedig halljad, szolgám Jákob, és Izrael, akit választottam. 2. Így szól az Örökkévaló, aki teremtett és anyaméhtől fogva téged alkotott, ki téged megsegít: ne félj szolgám Jákob és Jesúrún, akit választottam. 3. Mert vizet öntök szomjas földre és folyóvizeket a szárazra, szellememet öntöm magzatodra és… Tovább Isten kegyessége

Bővebben »

Isten naggyá teszi Izráelt

A megváltás újra való hirdetése 1. Most pedig így szól az Örökkévaló, teremtőd, oh Jákob és alkotód, oh Izrael; ne félj, mert megváltalak, neveden szólítalak, enyém vagy. 2. Ha átkelsz vízen, veled vagyok, és ha folyókon nem sodornak el; ha tűzbe mész nem perzselődsz meg és láng meg nem gyújt. 3. Mert én az Örökkévaló,… Tovább Isten naggyá teszi Izráelt

Bővebben »

Vigasztaló szózat Ciónhoz

Vigasztaló szózat Ciónhoz 1. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. 2. Beszéljetek Jeruzsálem szívére és hirdesse neki, hogy letelt a szolgálat ideje, hogy leróva bűne, hogy kapott az Örökkévaló kezéből kétszeresen mind a vétkeiért. 3. Egy szólónak hangja: A pusztában törjétek az Örökkévaló útját, egyengessetek a sivatagban pályát Istenünknek. 4. Minden völgy emelkedjék és minden hegy… Tovább Vigasztaló szózat Ciónhoz

Bővebben »

Jeruzsálem ostroma

Chizkíjáhú király imája 1. És volt amint meghallotta Chizkijáhú király, megszaggatta ruháit, zsákot öltött magára és ment az Örökkévaló házába. 2. És küldte Eljákímót, ki a ház fölött volt, meg Sebnát az írót és a papok véneit, zsákba öltözötten, Jesájáhúhoz, Ámócz fiához, a prófétához. 3. És szóltak hozzá: Így szól Chizkijáhú: szorongatásnak, fenyítésnek és gyalázatnak… Tovább Jeruzsálem ostroma

Bővebben »

Az igazság szerint fog a király uralkodni

A nép kijózanodása 1. Íme igazság szerint fog király uralkodni és kormányzók fognak jog szerint kormányozni. 2. És mindegyik lesz mint menedék szél elől, mint rejtek zápor ellen, mint vízpatakok a sivatagban, mint nehéz kőszálnak árnyéka bágyadt földön. 3. Nem vakulnak meg a látók szemei és a hallók fülei figyelni fognak. 4. Az elhamarkodók szíve… Tovább Az igazság szerint fog a király uralkodni

Bővebben »

Az Egyiptommal való szövetség ellen

Júda szövetséget köt Egyiptommal, Isten akarata ellenére 1. Oh a pártütő fiak, úgymond az Örökkévaló, hogy tanácsot tartanak, de nem tőlem valót, és szövetséget szőnek, de szellemem nélkül, azért hogy tetőzzék a vétket vétekkel; 2. akik indulnak, hogy lemenjenek Egyiptomba, de szájamat nem kérdezték meg, hogy oltalmuk legyen Fáraó oltalmában és hogy menedékük legyen Egyiptom… Tovább Az Egyiptommal való szövetség ellen

Bővebben »