Az antiszemitizmus burkolt formájaként, illetve a zsidóság kényszerű asszimilációjára tett kísérletként újra meg újra felmerül a körülmetélés tiltása és démonizálása. Az Európa Tanács nem kötelező érvényű döntésével a csonkítással teszi egyenrangúvá a körülmetélést.

Az Európa Tanács ezen a héten hozott döntése szerint „különösen aggasztók az orvosilag nem indokolt, ám a szülők, gondviselők által jótékonynak tartott, hosszan tartó negatív hatással járó fizikai beavatkozások.” – írja az index.hu. Az aggodalomra okot adó beavatkozások között a kislányok nemi szervének csonkítása, a tetoválás és a nemvátloztató műtét mellett szerepel a vallási alapú körülmetélés is.
Az ET döntéséhez ugyan nem kapcsolódik jogi szankció, ám felhívták a tagállamokat, hogy szabályozzák „a vallási csoportok által a gyerekeken jelenleg ellenőrzés nélkül elvégzett orvosi és egészségi beavatkozásokat.” Ennek érdekében sürgetik, hogy a tagállamok felvilágosító programokkal és jogszabályokkal erősítsék a „gyermekek testi önrendelkezésével kapcsolatos társadalmi tudatosságot”.

A döntés hátterében az, a később megváltoztatott németországi bírósági ítélet áll, ami 2012-ben testi sértésnek nyilvánította a körülmetélést. Azzal, hogy az Európa Tanács összemossa a körülmetélést a nők megcsonkításával és a szépészeti beavatkozásokkal nemcsak hamis színben tünteti fel ezt a vallási parancsot, de megkérdőjelezi a szülők jogát a gyerekeik vallásának megválasztására és ezzel végső soron a vallásszabadság szenved csorbát.
 

Megszakítás