Aztán eltitkolta a kellemetlen jelentést.

Egy Európai Uniós tanulmány uszító tartalmakat talált a Palesztin Autonómia (PA) tankönyveiben. A kétszáz oldalas jelentés a PA 156 tankönyvének és 16 tanároknak szánt útmutatójának megvizsgálása nyomán készült, az EU akkori külügyi és biztonságpolitikai főfelügyelője, Federica Mogherini indítványára. Az ominózus tananyag legnagyobb részét 2017 és 2019 között adták ki, de egy kis részük, 18 könyv 2020-ban látott napvilágot. A megvizsgált anyagból egyértelműen látszik, hogy a Palesztin Hatóság tankönyvei izraeliek és zsidók elleni támadásokra buzdítanak, dicsőítik az erőszakot és antiszemita üzeneteket közvetítenek – derült ki az Európai Unió 2019-ben készült, ám soha nem publikált jelentéséből.

Brüsszel közvetlenül finanszírozza e tankönyvek szerzőit, kiadóit és az ebből oktató tanárokat, ezért állt érdekében az év elején befejezett jelentés eltussolása. A majdnem kétszáz oldalt kitevő jelentés  nemrégiben szivárgott ki. Az egyértelmű és magukért beszélő tények – zsidóellenes és uszító tartalmak – fölött szemet hunyva a jelentés így fogalmaz: a tankönyvek „megfelelnek az EU szabályozásának”, bár „az izraeli-palesztin konfliktuson belül az ellenállás narratíváját fejezik ki és kifejezik az Izraellel való szembenállást”. Mindemellett a jelentésben tucat számra jelennek meg az erőszakra való ösztönzés, valamint a zsidók és Izrael démonizálásának példái. A tankönyvek „ambivalens – néha ellenséges – attitűdöt képviselek a zsidókkal és az általuk a zsidó népnek tulajdonított jellegzetességekkel szemben… A zsidó néppel kapcsolatos gyakori negatív asszociációk… azt sugallják, hogy szándékosan tartják fenn a zsidóellenes előítéleteket, különösen azokban az esetekben, amikor a jelenlegi politikai kontextusba ágyazzák be őket.”

 Newton második törvénye – egy palesztin tankönyv értelmezésében

Egy vallási tárgyú tankönyv például arra kéri a diákokat, hogy vitassák meg azt, hogy „a zsidók többször megpróbálkoztak a próféta [Mohamed] megölésével”, és azt a kérdést is felteszi, hogy „kik az iszlám egyéb ellenségei”. A jelentés elismeri: „Nem annyira a próféta szenvedéseiről van itt szó… mint inkább a zsidók feltételezett gonoszságáról”. Az is kiderül, hogy a tankönyvekben olvasható szövegek kapcsolatot teremtenek az iszlám korai időszakában a zsidók által állítólagosan elkövetett bűnök és a zsidók mai viselkedése között. Egy könyv Mohamed nagynénjét, aki bottal vert agyon egy zsidót, a palesztin asszonyok hajlíthatatlan jellemének példájaként mutatja be a „zsidó-cionista elnyomás” ellenében. Egy másik könyv azt a konspirációs teóriát tartalmazza, miszerint a zsidók ellopták az eredeti, ősi jeruzsálemi köveket és olyan hamisítványokkal helyettesítették azokat, melyeken „cionista rajzok és jelképek” láthatók.

A vizsgált könyvekben rendszeresen előbukkan az ellenállás témaköre, valamint az, hogy a palesztinok forradalom útján szabadítsák fel magukat. Hogy a forradalom mibenlétéről kétségünk se legyen, egy tankönyvben „palesztin forradalmárok” felirattal szerepel egy fénykép, melyen öt maszkos férfi látható felhúzott gépfegyverrel a kezében.

Az izraelieket megtámadó terroristák dicsőítése nemcsak a történelemkönyvekben, vagy a társadalomtudományi tankönyvben található meg nagy rendszerességgel. Ott van a matematikakönyvekben és a természettudományokat oktató munkafüzetekben is. Az egyik számtankönyv például megemlíti az Abu Dzsihád sáhidról („mártír”, aki támadás közben vagy következtében hal meg) elnevezett iskolát. Abu Dzsihád az első intifáda egyik vezetője volt. Amikor Newton második törvényéről szól a természetismeret tankönyv, akkor a feladatban olyan palesztinok szerepelnek, akik parittyákat használnak, hogy izraeli katonákat találjanak el.

Az 1978-ban 38 izraeli (köztük 13 gyermek) életét követelő, Dalal al-Mughrabi vezetésével elkövetett buszrobbantás fővezére a mai napig kedvelt és csodált figura az arab társadalomban. A tankönyvekben az ő neve is rendszeresen felbukkan, mint a női önmegvalósítás példája. „A palesztin történelemben nincs más, ilyen jelentőségű nőalak” és ez arra neveli a gyerekeket, hogy „az erőszak útja jelenti a nők számára az egyetlen lehetőséget arra, hogy bemutassák, milyen különleges mértékben elkötelezettek népük és országuk iránt”. Az már talán nem is hat újdonságként, hogy a térképeken egyáltalán nem szerepel a zsidó állam, a Jordán-folyó és a Földközi-tenger között fekvő területet egyöntetűen Palesztinának nevezik és Izraelt nem nevezik néven, hanem a „cionista elnyomás” kifejezést használják, valahányszor Izraelt akarják említeni.

 A terrorista példakép

Az Európai Bizottság elmondta, hogy komolyan veszik a jelentést és megfelelően járnak majd el a kérdésben, hogy „a palesztin oktatási anyagok teljes összhangba kerüljenek az UNESCO elvárásaival”. Úgy tervezik, hogy ennek érdekében a Palesztin Hatósággal együtt dolgozva adják át az UNESCO alapvető elvárásait a béke, a tolerancia, valamint az erőszakmentesség témaköreiben, és szándékaik szerint az antiszemitizmus ellen is harcolnak majd.

Az izraeli Külügyminisztérium a kiszivárogtatott jelentéssel kapcsolatban elmondta, hogy a kutatás „azt a konzisztensen hangoztatott izraeli állítást támasztja alá, mely szerint a felbujtás folyamatosan jelen van a Palesztin Autonómia tankönyveiben”. Hozzátették: „… az EU még ebben a pillanatban is milliókat fektet a Palesztin Autonómia oktatási rendszerébe anélkül, hogy monitorozná a tankönyvekben megjelenő tartalmat, illetve anélkül, hogy azt követelnék a PA-tól, hogy azonnal hagyjanak fel azzal a gyakorlattal, hogy gyermekeiket gyűlöletre és gyilkolásra tanítják. Az EU gyakorlata rontja az együttélés esélyét és szemben áll az EU elkötelezett bejelentésével, mely szerint az Unió harcol az antiszemitizmus és a felbujtás ellen…”

Az izraeli Külügyminisztérium felszólította az EU-t, hogy követelje a PA-tól az uszító szövegeket eltávolítását. Különféle zsidó csoportok ugyanezt követelik az Uniótól, arra hivatkozva, hogy az Uniós irányelveknek semmi nem mondhat inkább ellent, mint a gyerekek gyűlöletre való nevelése és buzdítása. Márpedig a Palesztin Hatóság által a tankönyvek kiadására fordított költségek fedezete jelentős mértékben az Európai Uniótól származik, vagyis az Unió direkt módon támogatja a terrort. Antony Blinken amerikai külügyminiszter az ENSZ-en belül a palesztinokért felelős UNRWA tankönyveivel kapcsolatban is szigorú felügyeletet és az esetlegesen szükséges lépések megtételét ígérte. Egy korábbi felmérésből az is nyilvánvalóan kiderült ugyanis, hogy az UNRWA olyan anyagokat hozott létre, nyomtatott és osztott ki az emberek között, melyek elutasítják a békét, dicsőítik a terrort és erőszakra buzdítanak.

zsido.com

Forrás: JPost, JPress