Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) a mindennapokban szükséges alapvető gyógyszerekkel és gyógyászati segédeszközökkel támogatja az ukrajnai nélkülözőket. A zsidó szervezet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság kezdeményezéséhez csatlakozva nagy mennyiségű adománnyal járul hozzá a humanitárius válsággal küzdő, szomszédos országnak nyújtott magyar segélyszállítmányhoz.  

EMIH_ukrajnaAz adománygyűjtés szándékát az ukrán-orosz konfliktus miatt a szomszédunkban kialakult humanitárius vészhelyzet hívta életre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mellett döntéshozó szervként működő Karitatív Tanács felhívására válaszul az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) önkéntes felajánlást tett az adománygyűjtésben való aktív részvételre, és csatlakozott az ökumenikus szervezéshez. A magyarországi zsidó közösségek által szervezett gyűjtés eredményeként az elmúlt hónapok során több száz adományozó jóvoltából számos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz érkezett a Hitközség zsinagógáiba, valamint az ugyancsak az EMIH fenntartásában lévő Olajág Otthonokba, melyek lakói az elmúlt időszakban maguk is aktívan részt vettek az adománygyűjtésben.

A Karitatív Tanács tagszervezetei (Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Katolikus Karitász Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és Magyar Vöröskereszt) mellett meghívott civil- és egyházi szervezetek közreműködésével zajló adománygyűjtés folyamatát Soltész Miklós államtitkár felügyelte. A karitatív akció eredményes lebonyolítása érdekében a szervezők mindvégig egyeztettek az ukrajnai magyar nagykövetséggel. A zsidó szervezet által összegyűjtött, felerészben Kárpátalját, felerészt a Kárpátokon túli ukrán területeket célzó szállítmányt Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija adta át Soltész Miklósnak május 26-án, az EMIH által fenntartott zuglói Páskál Otthonban. Az eseményen Köves Slomó rabbi a zsidóság össztársadalmi részvételének fontosságát hangsúlyozta: „Az adakozás, a társadalmi felelősségvállalás a kezdetektől fogva sarkalatos pontja a zsidó vallásgyakorlatnak. A segítségnyújtás szándéka, a szükséget szenvedők felé fordulás azonban nem ismer felekezeti hovatartozást. Ezért is éreztük erkölcsi kötelességünknek, hogy magyar zsidóként tevékeny részt vállaljunk nélkülöző honfitársaink és a tágabb környezetünk kilátástalan helyzetben lévő rétegeinek támogatásában egyaránt.”

Az EMIH a mostani alkalommal – az Olajág Otthonok lakóinak hathatós segítségével – nagyságrendileg 4 millió forint értékű adományt gyűjtött össze, mely tartalmaz 2500 doboz gyógyszert és 150 különböző gyógyászati segédeszközt is. Az EMIH további segélyszállítmányok gyűjtését is tervezi a jövőben, melyekben fontos szerepet szánnak a Kárpátaljáról elszármazott, külföldön élő magyar zsidók felajánlásainak is.

Soltész Miklós államtitkár szintén az összefogásban rejlő erőre helyezte a hangsúlyt a közös akció sikerét méltató beszédében: „Évek óta rendszeresen segítjük a Karitatív Tanács koordinálásában a Kárpátaljai rászorulókat. Az idei évben a Karitatív Tanács és a meghívott tagok segítségével komoly mennyiségű adományt sikerült összegyűjtenünk, így egy 8 kamionból álló 100 millió forint értékű segélyszállítmány fog útnak indulni Magyarországról június 2-án Ukrajna irányába. Ez alkalommal az ukrajnai helyzetre való tekintettel a Kárpátokon túli területekre is eljut 4 kamion, hogy az ottani ukrán rászorulókon is segítsünk az adományokkal.”