Ask the Rabbi

 

Hávdálá, borkenés a szemünkre

 

Kérdés: Valaki feltette a kérdést: mi az értelme annak a zsidó szokásnak, hogy a szombat búcsúztató ima, Hávdálá, borából bizonyos emberek, szemükre vagy más testrészükre kenek? Schneider Miklós

 

Válasz: A Sulchán Áruch (Orách Chájim 296:1.) írja, hogy szokták a bort az arcra kenni ezzel „mutatva a micvá iránti szeretettet”. Lehet, hogy ez kapcsolódik ahhoz is, ami említve van (Mágen Ávrahám, Orách Chájim 271:23.), hogy aki a kidus bort a szemére teszi, az annak egészségére szolgál. Érdekes, hogy csak a Hávdálá bor szokása terjedt el, míg a kidus boré nem.

Láttam már olyanokat, akik más testrészekre is kenek, illetve hintenek a zsebeikbe egy-egy csöppet, hogy az mindig tele legyen sok jóval, de nem vagyok biztos ennek pontos forrásában, illetve, hogy létezik-e ennek forrása.

 

 

Szentély, miért nem építik fel?

Kérdés: Izrael immár 50 éve független állam, de a jeruzsálemi szentély még mindig nincsen felépítve, miért? Esetleg politikai okokból vagy helyhiány miatt? Bohanék Oliver

 

Válasz: Ez nem politikai kérdés, hanem vallási. Maimonidész a Bírák könyvében, a Királyok törvényei 11. fejezetben leszögezi a Messiás feladatait: „A Mesiás király felkél, és visszaállítja Dávid királyságát, ahogy volt annak idején. Felépíti a Szentélyt, és összegyűjti Izrael szétszórtjait…” A sorrend itt Háláchá: 1. Először lesz a Messiás 2. Ő majd felépíti a Szentélyt. Ezek szerint ma nem kell, sőt tilos felépíteni a Szentélyt.

Ez a fejezet olvasható magyarul az Egység 9-es számában Naftali Kraus fordításában.

 

 

Fogkefe húsos és tejes külön?

A válasz: nem kell külön fogkefe tejes és húsos után, hiszen mindig lemossuk róla, ha valami tejes vagy húsos darab véletlenül rajta maradna. Egyébként se kerülhet be forró vízzel a szánkba, hogy mondjuk hátha beszívta magába (ahogy az edényeknél van, ami miatt káserolni kell azokat).

Oberlander Báruch

 

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 18. szám – 2014. október 15.

 

Megszakítás