ARAB DISCO LETT A KOLOZSVÁRI ZSINAGÓGÁBÓL

A kb. 12 ezres romániai zsidóság két évvel halála után visszasírja Dr. Mose Rosen főrabbit. Míg az ő életében, az elmúlt 40 évben még a legsötétebb diktatúra idején is volt szervezett zsidó élet Romániában, addig a halála óta eltelt két évben, úgy tűnik, teljes gőzzel folyik, s már majdnem a végén tart a romániai zsidóság felszámolása.

Élijáhu Kaufmann, a Jom Hásisi című vallásos hetilap munkatársa tavaly több hónapot töltött abban az országban, ahol született, s melynek nyelve anyanyelve. Most megjelent beszámolójában megdöbbentő képet fest a romániai zsidóság intézményeit felszámoló, illetve “kiárusító” Federáció tevékenységéről, amit az ottani Joint-képviselőkkel karöltve visz végbe.

Dr. Rosen főrabbi idejében – eleinte – nem adtak el elhagyott zsinagógákat, hanem lerombolták azokat, s eladták a telket meg a használható építőanyagot. Később már eladtak zsinagógákat, de Rosen szerződésben kötött ki, hogy az épület nem használható más vallás céljaira, s nem csinálhatnak belőle lokált, disco-t s egyéb hasonló profán intézményt, ami ellenkezik a zsidó vallással.

A tudósító leírja, hogy a Joint és a Federáció képviselői eladták a kolozsvári zsidó templomot egy arab csoportnak, akik ott disco-t rendeztek be, bár szerves részként meghagyták a Tóra-olvasó asztalt (Bimá) és a frigyszekrény egy részét. A Federáció nemrég kezdett tárgyalásokba a román görögkeleti egyházzal két további zsinagóga eladásáról. Az északkeleti Bacauban is eladtak egy zsinagógát, melyből a vevők kétes rendeltetésű klubot csináltak.

Dr. Jechezkél Márk, az egy éve megválasztott izraeli főrabbi, 70 éves, gyenge, beteges ember, aki az év nagy részét Izraelben tölti, és mikor Bukarestben van, akkor sincs semmi befolyása a Federáció vagy a Joint embereire – írja a Jom Hásisi. A Federáció köreiben a Jointot teszik felelőssé Dr. Márk megválasztásáért, mivel ő sohasem töltött be rabbinikus funkciót, s megválasztásáig a Bár Ilán Egyetemen irodalmat adott elő.

A cikkíró a kásrut helyzetét is katasztrofálisnak tartja. Még ugyan létezik zsidó konyha kb. tíz helyen, köztük Erdélyben, Kolozsvárott, Temesvárott, Aradon és Nagyváradon (ezeken a helyeken még él néhány száz zsidó), de például van ahol a felügyeletet nem zsidó látja el.

A Jom Hásisi cikke nagy feltűnést keltett Izraelben, és a Romániából származó zsidók körében most keresik a módját, hogy hogyan lehetne javítani a helyzeten.

Naftali Kraus

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 15. szám – 2014. július 28.