AKI ZSIDÓ AKAR LENNI…

    A zsidó ember gazdag és sok irányú ismereteket szerez az élete során, s megtanulja saját bőrén, mit jelent zsidónak lenni. De ha zsidó lét szépségeit, a pozitívumokat is szeretné alaposan megismerni, ez tanulás nélkül elképzelhetetlen.

    Hatalmas könyvtárat töltenek meg a könyvek, amelyek megvilágítják az érdeklődő számára a zsidó létforma lényegét. Chájim Donin Könyve az ismeretek sűrítménye, s tanulmányozása okos bevezetőnek tekinthető. Nagyon megkönnyíti a zsidó életforma szabályainak alapos megismerését.

    A rabbi – egy kis zsidó közösség tanítója. Ha ennél többre vállalkozik a rabbi, akkor könyvet ír, s olvasóinak a színe előtt fejti ki a mondanivalóját. Vagyis szószék helyett katedrát teremt, s százak helyett ezrekhez beszél.

    A konkrét esetben valóban megsokszorozódik a szerző szavának hatásfoka, mert az eredetileg angolul írott könyv – New Yorkban jelent meg “Zsidónak lenni” címmel – rövid idő alatt 16 nyelven jutott el az olvasóhoz, a magyar nyelvű kiadás a mű tizenhatodik változata.

    Egyértelmű bizonyíték ez arra, hogy Chájim Donin könyve iránt nagy igény mutatkozik a zsidó világban.

    A zsidó létforma tulajdonképpen a 3-4 éves korunkban megteremteni azt az információs bázist, amely kiformálja a zsidó tudatunkat, egyszersmind arra a felismerésre vezet bennünket, hogy egy fajta emelkedettség van a zsidóságban, s minél közelebb kerülünk annak lényegéhez, annál egyértelműbb az emberi rangunk.

    Hogy miért?

    A zsidó hit szabályrendszere egyre magasabb szintre emeli erkölcsiségünket. Mind mélyebben azonosulunk a zsidó nép történelmével és eszmei célkitűzésével.

    A zsidó nép hűséges fia csak az lehet, aki tudatosan azonosul a néppel. Ami elképzelhetetlen tanulás nélkül.

    Donin nem azt sugallja az olvasóinak, hogy érjék be az általa prezentált ismeretanyaggal. Annyit mond csupán, hogy a könyv a lényeget foglalja össze.

    Egy példa. Aki kívülről igyekszik megközelíteni a zsidóságot, az jól teszi, ha ezt a könyvet forgatja, mert soha nem fog eltájolódni. De ha a mondanivaló mélyre hatol, előbb-utóbb érdekelni fogják a judaizmus egy-egy részproblémájának összefoglaló dokumentumai is.

    Aki kezébe veszi Chájim Donin könyvét és elmélyed egy-egy fejezetében, az tapasztalni fogja, hogy a zsidó nép kollektív memóriája nem mondva-csinált fogalom. Az egyes vallási parancsolatok elemzésénél azt látjuk majd, hogy a tudatunktól akkor sem idegen, ha eddig még senki nem tanított erre bennünket.

    A nagyapánk számára nyilvánvaló volt az adott parancsolat, tehát a megtanulása bizonyos értelemben a dolgok felelevenítését jelenti.

    Zsidónak lenni nem lehet bizonyos erőfeszítés nélkül. De megéri, mert szinte kézzel tapintható lelki elégtételt nyújt. Szinte úgy érzi az ember, hogy teljesítette egy adósságát.

    Adósság?

    Látszólag túlzásnak hangzik. De nincs pregnánsabb kifejezés arra, hogy ehhez a néphez tartozunk és ez egy körülhatárolt ismeretanyag elsajátítására kötelez.

    Donin, a kötet szerzője az agyunk érintésével célozza meg lelkeinket.

    A zsidó hit szépségeit mutatja meg az olvasónak, világos, tömör stílusával megkönnyíti a zsidósághoz vezető utat, mert az első lépéseknél megfogja a kezünket, s az olvasó érzékeli a kiválasztott nép erejét, s mintegy magához ölel bennünket.

    Aki zsidó akar lenni, jól teszi. Chájim Donin kifejezetten megkönnyíti az első néhány lépést.

    Hayim Halevy Donin: Zsidónak lenni, Budapest 1998. Göncöl Kiadó. 288 oldal. 960 Ft. A könyv kapható a nagyobb könyvesboltokban és a Chábád Lubavics Egyesületnél.

    Benedek Pál

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 46. szám – 2014. augusztus 25.