Az ötödik lubavicsi Rebbe,  Solom Dov Bér Schneershon rabbi a Rebbe RáSáB néven ismert. Kiemelkedő volt ő még elődei között is, ahogyan képes volt a chászid filozófia legbonyolultabb koncepcióit világos, rendszeres formában megmagyarázni. 

Az egyik legelismertebb műve  a Hemsech ájin bét, egy 144 részből álló chászid diskurzussorozat, melynek kifejtéséhez az 1912-es  évben fogott hozzá. Fia és utóda, a lubavicsi Joszéf Jichák rabbi szavaival: „Ez a sorozat új korszak kezdetét jelezte a chászid filozófia tárgyalásában. A chászid tanítások minden magasztos koncepcióját részletesen kifejti, mintha csak rendkívül egyszerű gondolatokról volna szó.” Ismeretlen okból ezt a monumentális sorozatot sosem adták ki nyomtatásban sem a Rebbe RáSáB életében, sem pedig a fia életében. 

 

Megszakítás