25 évvel a halála után Menachem Mendel Schneerson rabbi még mindig inspirálja a követőit és az egész világ zsidóságát.

A Rebbe rendszeresen osztogatott frissen nyomott, még érintetlen egydollárosokat. A hozzá áldásért sorban állók kaptak a Rebbe dollárjából, melyet – illetve legalább azzal megegyező összeget – cedákára, jótékony adományra kellett fordítania annak, aki a bankjegyet kapta, és ehhez járt a Rebbe áldása, illetve gyakran kérése is. Az egydollárossal a Rebbe a cedáká micvájának gyakorlására ösztönözte a zsidókat, de még a nem-zsidókat is, hiszen az is gyakran előfordult, hogy nem-zsidók keresték őt fel ügyes-bajos dolgaikkal, problémáikkal, kérésükkel. Nem kellett ahhoz lubavicsi hászidnak lenni, hogy a rebbe jó szívvel és értő füllel meghallgassa a hozzá fordulókat, és egy egydollárossal, valamit az áldásával bocsássa az embert az útjára.

A hászid udvarokban gyakori, hogy a cádikhoz való tartozást valamilyen tárggyal pecsételik meg. A Rebbével való kézzelfogható kapcsolatot ezek az egydolláros bankjegyek jelentették sokak számára. Ezekkel a pénzekkel arra ösztönözte a zsidókat, hogy adakozzanak, egyben emlékeztette őket a zsidó nép iránti elkötelezettségére, arra, hogy fáradhatatlanul dolgozik minden egyes zsidóért, függetlenül attól, hogy honnan jöttek, vallásosak-e, vagy a zsidóságnak mely ágához tartoznak. Szeretete valóban feltétel nélküli szeretet volt az egész zsidó nép irányában.

A holokauszt utáni Európában minden egyes hászid csoport saját magát próbálta újjáépíteni a megmaradt darabkákból. Menachem Mendel Schneerson rabbi azonban az elzárkózás és az elszigetelődés helyett a nyitás és a befogadás útját választotta. Közösségének újjáélesztése az egész zsidó nép újjáélesztéséhez vezető út volt, nem a kizárólagos cél. Ez a szándék vezette, amikor megalkotta a küldöttek rendszerét, és képviselőit szétküldte az egész világba.

Az a felelősség, melyet a Rebbe az egész zsidó nép iránt érzett, szintén megnyilvánul a dollár-projektben, melyen keresztül zsidók százezreivel került kapcsolatba. Soha még zsidó vezető ilyen sok zsidóval nem került közvetlen kapcsolatba, mint ő, akihez a világ minden tájáról jártak a zsidók. És küldöttein keresztül még ennél is sokkal több zsidóhoz jut el az üzenete a zsidók közti feltétel nélküli szeretet és adakozás kötelezettségéről. Bárhova is megyünk a világban, ha zsidó közösséget keresünk, a Chábád-házak mindig tárt kapukkal fogadnak. A zsidók elleni alaptalan és határtalan gyűlöletre, mely a világban mindenhol tapasztalható, a zsidók közti feltétel nélküli szeretet hirdetése volt a Rebbe válasza.

 

Emléke legyen áldott!