A SZOMBAT A GUT SÁBESZ OLVASÓIHOZ!

A Szombat, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület folyóirata 1998 januárjában tizedik évfolyamát kezdi meg.

E sorok valamennyi olvasóján múlik, hogy orgánumunk továbbra is megjelenhessen, a zsidó hagyomány, történelem és irodalom világából újabb érdekes írásokat publikálhasson, s a hazai és külföldi zsidó élet híreit eljuttathassa mindazokhoz, akiknek szívügye a tájékozottság közös ügyeinkben.

A Szombat a „magyar-zsidó demokrácia” alapintézményévé vált. Hasábjain számos olyan kérdést vetettek fel cikkíróink, melyek addig tabunak számítottak, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy magunkhoz és környezetünkhöz egyaránt nyíltabban, őszintébben viszonyulhassunk, öntudatunk megerősödhessék.

A Szombat ma az egyedüli fórum, ahol a zsidó közösség bármely irányzatához tartozó vélemény megjelenhet, s az ellenvélemény is helyet kap.

Ha fontosnak tartja, hogy a zsidó oktatási intézményekbe, szervezetekbe, tudományos műhelyekbe bepillantást nyerhessen, tájékozódhasson a politikai élet zsidókkal kapcsolatos eseményeiről, információt kapjon a világ zsidóságát érintő valamennyi fontos fejleményről, képe legyen a zsidó tradíció alapjairól, s hozzáférjen a történettudomány, irodalom és művészet legfrissebb, zsidó témájú közleményeihez, támogassa előfizetésével a Szombatot.

2000 forintért (kevesebb, mint egy havi BKV kombinált bérlet áráért) évi tíz Szombat-számot vehetnek kézbe olvasóink. Minden egyes előfizetés jelentős számunkra. Lapunk jövőjének biztonságához járul hozzá, aki a jelzetthez képest nagyobb összeget szán a Szombatra, mint ahogy az is, aki a kézhez kapott második csekken további egy évfolyamra előfizet olyan rokonának, barátjának, ismerősének, aki eddig nem olvasta, vagy legalábbis nem járatta rendszeresen orgánumunkat.

Kérésére előfizetési csekket küldünk. Címünk: Szombat szerkesztősége, 1065 Budapest, Révay u. 16. Tel./Fax: 111-6665, 111-9214, e-mail: szombat@ c3.hu.

A zsidóság évezredeken át megtartotta, őrizte a szombatot, s a szombat évezredeken át megőrizte a zsidóságot. A Szombat, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület folyóirata is e célt szolgálja. Ha egyetért velünk, segítse elő munkánkat.

        A Szombat szerkesztősége

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 3. szám – 2014. augusztus 5.