ZSIDÓ EGYSÉG
A Teremtő, a Tóra és a zsidóság ‑ egy egységet alkot (Zohár)
A fenti idézet nemcsak mottója, hanem alapelve, Magna Chartája is annak a szerteágazó szellemi tevékenységnek, mely a budapesti Lubavitsi (Chábád) Ház most egyéves tevékenységét fémjelezi, minősíti. A zsidó egység, mely egyúttal a zsidó szellemiség egysége is ‑ a zsidó lét egyik alkotóeleme, alapfeltétele.
Különös tekintettel érvényes ezen tézis a mai Magyarországon, ahol a zsidóság most a felébredő Csipkerózsika állapotában keresi útját a több mint 40 esztendős szellemi elnyomás után. A zsidó nevelés lehetőségének hiánya; a zsidó vallási nemzeti és nemzetvallási lét elnyomorítása és lehetetlenné tétele után, most ‑ a zsidóság számára is felvirradt a szabadság euforikus állapotában ‑ lehetőség nyílt felújítani a zsidó nevelést, megerősíteni a zsidó idenetitást és gátat vetni a féktelen, céltalan és hasztalan asszimilációnak. Most újra van lehetőség felújítani az ősi egységet a Teremtő, a Tóra és a zsidó Nép között, mikoris a közeli távolban, illetve a távoli közelben ott rejlik-sejlik a nagy Alternatíva: Erec Iszráél.
***
Most egy éve nyílt meg Budapesten a lubavitsi kirendeltség, B. Oberlander rabbi vezetésével, akit a világ zsidóságának egyik elismert szellemi vezetője, Menachem Schneerson, a New Yorkban székelő lubavitsi rabbi/rebbe küldött ide.
Ebből az alkalomból indul lapunk, mely összekötő kapocs szeretne lenni a magyarországi zsidóság különböző rétegei között. Pártállásra és hozzáállásra való tekintet nélkül minden egyes zsidó aki az akar maradni és gyerekeit zsidó szellemben nevelni ‑ ezen lap olvasói közé számíthatja magát, és a pesti Chábád-Ház nevelési-oktatási projektumai közül választhatja magának azt, amelyik szívéhez legközelebb áll.
A zsidó egység szellemében, a zsidó identitás fennmaradásának reményében, az asszimiláció elleni harc sikerében bízva üdvözöljük az olvasót. A mostani nagy ünnepek alkalmából hadd idézzük az ősi mondást, mely egyik legbensőségesebb újévi imánkban a zsidó egységet példázza: “…és alkossanak mindnyájan egy szövetséget, hogy teljesítsék Akaratodat teljes szívvel”.
A szerkesztőség

Megjelent: Egység Magazin 1. évfolyam 1. szám – 2014. július 18.