A REBBE SZAVA

 

Véleménykülönbség tiszteletben tartva

    Az omer-számlálás Peszách második estéjén kezdődik, és 49 napig tart. Ez az időszak előkészület a Tóra átvételére, de a zsidó történelem folyamán egyben gyásznapokká is váltak. Ennek az oka, az a járvány, amely rabbi Akiba tanítványai között pusztított és 24,000-rel végzett büntetésként, mivel “nem viszonyultak egymáshoz tisztelettel” (Talmud, Jövámot 62b.). A 33. nap – Lág BáOmer (idén május 14.) – kivételt képez, ugyanis ezen a napon a járvány alábbhagyott.

    Éppen rabbi Akiba volt az, aki a “szeresd felebarátodat, mint önmagadat” parancsolatot (3Mózes 19:18.) a “Tóra legfontosabb alapjává” emelte (Szifrá uo.). Hogyan távolodhattak mégis annyira el tanítványai a tanításaitól?

    Minden ember a természetéből és gondolkodásmódjából kifolyólag különbözik, így mindenki a saját módján szolgálja Istent, tanulja a Tórát és tartja be annak összes parancsolatait. Például egy embert motiválhat az istenszeretete, míg másokat pont az istenfélelem inspirálhat. Ekképpen, rabbi Akiba minden tanítványának saját megközelítése volt az istenszolgálatot illetően, amely a legmélyebben meghatározta a személyiségének jellemzőit. Egy másik, az övétől eltérő megközelítés csak, mint elégtelen és alacsonyabb színtű elképzelés volt felfogható.

    Mivel rabbi Akiba nagy hangsúlyt fektetett a fent említett szeretet parancsolatra, mindegyik tanítvány megpróbálta meggyőzni a társát, hogy az ő “igazát” fogadják el. A feszültség akkor nőtt meg köztük, amikor a saját meggyőződésükbe vetett hitük elnyomta a más módon gondolkodó társ iránt mutatandó tiszteletet, és ezzel érdemelték ki büntetésüket.

    Még ha tévedtek is abban, hogy nem adták meg a kellő tiszteletet egymásnak, érdemes megemlíteni azt a mélységet, amivel elmerültek az istenszolgálatban. Aki félvállról veszi az istenszolgálatbani elhivatottságát, nem viselkedik így. Az ő elkötelezettségük mutatja meg nekünk azt a fokot, amennyire az életünkben elsődleges kell hogy legyen a mi kapcsolatunk Istennel. Ezzel szemben büntetésüket is figyelembe véve, le kell vonnunk a következtetés: mindig is széles látókörűnek kell lennünk istenszolgálatunkban olyannyira, hogy mindig is elfogadjuk valaki másnak a Tóra és a Háláchá alapján álló, de a miénktől eltérő megközelítését.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 30. szám – 2014. augusztus 7.