A REBBE SZAVA

 

Nem csoda – logika

    Minden embernek saját küldetése van ezen a földön. Mindenkinek a saját élet-missziójának megfelelő eszköztára van. Ebből az következik, hogy ha valaki előtt nagy feladat áll, akkor az csak azt jelenti, hogy őt Isten az átlagosnál több lelkierővel látta el, hogy meg tudjon küzdeni nagyobb nehézségekkel is.

    Isten minden embert csak az illető képességei szerint tesz próbára.

    Erre mutat rá a következő történet is: Egyszer a harmadik lubavicsi rebbe egyik chászidja csődbe ment. Mikor a rossz hírt az illető chászid meghallotta ájultan esett össze, és nem bírt magához térni. A rebbe azt üzente chászidjának nincs mitől félnie mivel a hír nem igaz. Pár nappal később kiderült, hogy a rossz hír valóban téves volt. A chászidok nagy ámulattal nézték a rebbe csoda erejét, de a rebbe mindenféle „csodatevés” ellen tiltakozott, és az esetet a következőképpen magyarázta: „Isten csak olyan megpróbáltatásokba viszi bele az embert, amivel az meg tud birkózni.” Amikor a rebbe látta, hogy chászidja nem volt képes túltenni magát a rossz híren, biztosan tudta, hogy a hír nem lehet igaz.

    * * *

    „Nem helyes a rokkant embereket fogyatékosnak hívni, hisz testi hibájuk éppen arra mutat, mily nagy erő van bennük elrejtve.”

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 33. szám – 2014. augusztus 13.

 

Megszakítás