A REBBE SZAVA

 

Hit, vagy bizalom

Sokakban észrevétlenül is kettős istenkép alakul ki. Két istenben hisznek:

Az egyik a végtelen és mindenható, transzcendens, felfoghatatlan, Isten. A másik pedig az az Isten akihez bajainkkal, búval-bánattal fordulhatunk. Ezzel az Istennel személyes a kapcsolatunk – Ő mindig meghallgat bennünket.

A zsidó hit szerint azonban ez a két Isten ugyanaz. Istenképünk csak akkor tökéletes, ha felismerjük, hogy a végtelen és transzcendens Istent nem skatulyázhatjuk be az értelem fölöttibe. Istenünk csak akkor mindenható, ha “ráér” a mi ügyes-bajos gondjainkkal is foglalkozni.

* * *

“Nem elég az Istenbe vetett hit – bíznunk kell Istenben! Csak az Istenbe vetett bizalom az, ami igazán változtatni tud az életvitelünkön.”

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 39. szám – 2014. augusztus 18.