A REBBE SZAVA
 
A rokkantak

A rokkant ember számára az isteni gondviselés azt a feladatot írja elő, hogy rejtett képességei és energiái révén tegye túl magát testi hibáján, s érjen magasabb fokra, mint egészséges embertársai.

Melegen ajánlom, hogy hagyjuk el a „rokkant” szót, s használjuk helyette azt: „kimagasló” vagy „kiváló”, mivel éppen kiválóságuk teszi lehetővé, hogy testi korlátozottságukon felülemelkedjenek.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 16. szám – 2014. július 28.