A HETISZAKASZ RÖVIDEN

 
Váetchánán

Mózes még egyszer kérte, hogy átkelhessen a Jordánon, láthassa azt az országot, amelynek küszöbéhez vezette a népet, hogy gyakorolhassa azokat a micvákat, amelyek a Szentföldhöz kapcsolódnak. De az Örökkévaló csak azt engedte meg, hogy a hegycsúcsról megcsodálja az Országot. Mózes megismétli a tanításokat, meghagyja, hogy ne tegyenek hozzá és ne vegyenek el belőle. Elismétli a tíz igét. Néhány helyen eltér a szöveg a második könyvben leírt változattól. Például a Samor szó helyett Záchár áll. A hagyomány szerint egyszerre hallották mind a két kifejezést. Őrizd meg és szenteld meg a Szombatot. A parancsok felsorolása után egy mondat adja tudtunkra, hogy a leírt törvények mellett szóbeli tan is létezik. “Te pedig maradj nálam és elmondom neked mind a parancsolatot, törvényeket és rendeleteket, amelyekre őket tanítsad.” A szidrá másik csúcsa Isten egységének megvallása, az egy Istenbe való hit kinyilvánítása, a Smá Jiszrael legfontosabb imánk leírása.

D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 42. szám – 2014. augusztus 18.