Azt mondják bölcseink, hogy azért ünnepeljük hanukát nyolc napon át, mert a görögök által megszentségtelenített Szentélyben a felszabadító zsidó katonák által talált, egy napra való tiszta olaj nyolc napig égett, ezért e napokat az eseményt követő évben már ünnepként, hálaadó imák elmondásával ülték meg. Ennél többről is szó van azonban: a hetes szám mindazokat a dolgokat jelképezi, amik teremtett világban vannak, a nyolc pedig a transzcendens, az isteni száma, mindannak a jelképe, ami a mi világunkon túl van. A nyolc a csodák száma.

A hanukai gyertyáknak sötétedés után is égnie kell

A hanukai gyertyáknak sötétedés után is égnie kell, hiszen az a céljuk, hogy fényt hozzanak a sötétségbe, ám ugyanakkor kellőképpen korán kell őket meggyújtani, hogy még legyen ébren valaki, hogy lássa őket. A fényeket ugyanis látni kell, hogy beteljesíthessék funkciójukat, a csoda hirdetését.

Hova tegyük a hanukiját?

Hanuka az egyetlen olyan ünnep, mely nem szerepel a Tánách (zsidó Biblia) 24 könyvében, mivel azt nagyjából kétszáz évvel a hanukai történet előtt zárták le bölcseink. Emellett a Talmud sem szentel neki külön részt, csupán a Sábát traktátusban tesz róla említést a hanukai gyertyák által okozott tűzzel kapcsolatos felelősség okán. Bár ma Izraelen kívül az a legelterjedtebb szokás, hogy az ablakban gyújtják meg a hanukai fényeket, a misnai időkben, akárcsak ma Izraelben, a házak bejárati ajtajába tették a menórákat, bal oldalra, szemben a mezuzával. A misnai időkben az volt a szabály, hogy ha valaki a háza elé tett egy égő gyertyát, és egy szalmával felmálházott szamár túl közel ment, és tüzet okozott, a gyertya tulajdonosa volt felelősségre vonható a tűz és az általa okozott károk miatt. Ha azonban ugyanez hanukakor történt, nem volt felelősségre vonható, mivel micvát csinált. Miért helyezik a menórát az ajtó bal oldalára? Mert így az embert két oldalról fogják körül a micvák: egyik oldalán a mezuza, másikon a menóra.  A diaszpóra rideg valósága (szociológiai-politikai és meteorológiai értelemben egyaránt) azonban arra kényszerítette a zsidókat, hogy inkább az otthonaikon belül, az ablakban gyújtsák meg a lángokat. Akinek azonban lehetősége van rá, gyújtson inkább az ajtón kívül gyertyát!

Túróból készítették a latkeszt

Széles körben elterjedt szokás krumpliból készült latkeszt fogyasztani hanukakor, mivel az olajban sült finomság emlékeztet az olaj hanukai csodájára. Létezik azonban egy ennél ősibb szokás: a tejes ételek fogyasztása a fény ünnepének napjain, emlékéül annak a részegítő tejes vacsorának, melyet a bibliai Judit adott a gonosz Holofernésznek, mielőtt lefejezte a görög hadvezért, megvédve zsidó testvéreit. A krumpli csak a XVI. század után terjedt el az Óvilágban, így a krumplis latkesz is csak ez után válhatott népszerűvé, előtte túróból készítették.

Hilél-menóra

A Talmud korában két nagy iskola volt: Hilél és Sámáj iskolája. Hilél szerint minden nap eggyel több gyertyát kell gyújtanunk, mivel a csoda minden egyes nappal növekedett, Sámáj szerint épp fordítva: nap, mint nap eggyel kevesebbet, mivel az olaj napról napra fogyott. Bölcseink úgy döntöttek, hogy egyelőre Hilél tanítása szerint gyújtjuk a hanukai fényeket, ám azt is mondják, hogy a messiási időkben Sámáj iskoláját követjük majd. Addig is, ne feledkezzünk meg arról, hogy mit tanulhatunk Hilél módszeréből: adjunk több fényt minden este, mert minden kis fényszikra összeadódik, hogy valami csodálatos jöjjön létre általuk.

Kikről beszélünk hanuka idején? Szírekről, görögökről? Kik a makabeusok?

Szír-görögökről! Nagy Sándor halála után birodalma feloszlott, a szeleukida birodalom központja Szíriában volt, a ptolemaioszi birodalomé pedig az egyiptomi Alexandriában. Júdeában szír görög csapatok állomásoztak, velük kellett a hasmóneusoknak megküzdeniük az ország felszabadításáért.

A szír-görögök elleni harc vezetői a makabeusok voltak, akiket másként hasmóneusokként is emlegetünk. Jehuda Makabi és családja papi család volt, vagyis kohénok voltak, akik a jeruzsálemi Szentélyben teljesítettek szolgálatot. Utódaik azonban magukhoz ragadták a királyi hatalmat is, holott az Jehuda törzsének tagjait, Dávid király leszármazottait illette. Nem tellett sok időbe, amíg a királyság szétesett, és egymást követő uralkodók bocsátkoztak véres intrikákba riválisaik ellen, miközben éppen azokat a görögöket igyekeztek utánozni, akiket őseik oly hősiesen legyőztek, és kiűztek hazájukból.

Menórák mindenütt

Hanuka első estéjén a jeruzsálemi Szentély udvarában gyújtottak meg számos mécsest, kihozva a Szentély épületének belsejében állandóan égő menóra fényét a nyílt térre. Azóta is, még a legnagyobb megpróbáltatások között is, minden évben fellobbannak a hanukia lángjai, legyenek a zsidók akár szabadok, akár elnyomottak, a szárazföldön, vagy a tengeren. Az űrben azonban, amikor Jeffrey Hoffman űrhajós 1993-ban hanukakor hajtott végre fontos küldetést – a Hubble űrtávcső javítása kapcsán -, biztonsági okokból nem lehetett tüzet gyújtani. Hoffman magával vitt azonban az Endeavour űrhajón egy hanukiát és egy trenderlit, és nézők százezrei láthatták élőben, ahogy megpörgeti a pörgettyűjét, és boldog hanukát kíván mindenkinek.

A legtöbb lehetőség

A legtöbb zsidó ünnep első napja a hét napjai közül csupán négyre eshet. Mivel azonban a hanukát megelőző chesván hónap akár 29, akár 30 napos lehet, a fények ünnepe kedden kívül a hét bármely napján kezdődhet.

A menóra fényei mindenütt

A menóra célja, hogy annyi helyen terjessze el a fényt, hirdetve az isteni csodát, amennyi helyen csak lehetséges. Ezért gyújtják meg az otthonokon kívül a zsinagógákban is a fényeket minden este. Az elmúlt évtizedekben azonban ennél is tovább mentek: 1974 telén Abraham Shemtov rabbi gyújtotta meg az első nyilvános hanukia lángját, miután a megelőző évben jesivatanulók autóra szerelhető menórát fabrikáltak, és azzal járták be Manhattan utcáit, hogy hanukiákat osszanak szét a zsidó lakosok között. A Rebbe ezek után igen gyakran beszélt a köztéren felállított hanukiák fontosságáról, és ösztönözte küldötteit, hogy minél több helyen állítsanak fel menórát, és tartsanak nyilvános gyertyagyújtásokat, hirdetve a hanukai csodát szerte a világban.

Megszakítás