Isten segítségével

  1. elul 17. (1950. augusztus 30.)

 

Üdvözlet és áldás,

 

Reményeim szerint sikeresen elérte úti célját, s így megáldhatom a következővel: „Jöjj békével”.

 

A béke forrása csakis a belső béke lehet

A béke valódi lényege az – ahogyan azt a Szánhedrin traktátus 99b oldalán találjuk –, hogy a Tóra hoz békét a világra. A Talmud ezt úgy magyarázza, hogy ez a béke egyaránt megvalósul az égben és a földön is. A muszár és a hászid filozófia alapján ebből azt tanuljuk, hogy minden ember rendelkezik egy isteni és egy állati lélekkel, más szóval jó és rossz ösztönnel. Ezek állandó háborúban állnak egymással, és azon versengenek, hogy melyikük igázhatja le, irányíthatja és vezetheti akarata szerint a „kis várost”, azaz a testet. A különbség közöttük az, hogy a jó ösztön képtelen elfogadni a rossz ösztön útját, hiszen a jó ösztön nem más, mint az Örökkévaló egy darabja.

 

A jó és a rossz ösztön asszimmetriája

Ez az eltökéltség nem jellemző a rossz ösztönre, mely szintén elismeri Urát. Létezésének célja, hogy próbára tegye az embert, és kiderüljön, hogy „a Mester vagy a tanítvány szavai hallatszódnak majd”, amikor konfliktusra kerül sor a két ösztön között. Ezzel együtt, amikor a rossz ösztön azt tapasztalja, hogy minden próbálkozása és trükkje ellenére a jó ösztön győzedelmeskedik, ő is örömet érez. Azon túl, hogy nem tudta botlásra késztetni az embert, még növelte is a neki járó jutalmat, amiért kiállta a próbát és hű maradt Urához.

 

A béke egyedül az isteni lélek győzelmével jöhet el

Mindebből érthető, hogy a földön megvalósuló béke, mely a jó és a rossz ösztön, azaz a test és a lélek vágyai között jön létre, csak egy módon születhet meg: a jó ösztönnek kell a rossz ösztön felett győzedelmeskednie. Ebből fakad az égbeli béke is, mert ott is jelen van a negatív oldal, ahogy bölcseink is mondják: a rossz ösztön maga a Sátán. A pozitív oldal pedig Micháel, a zsidó nép arkangyala. Magasabb szinten értelmezve ez magát a Teremtőt jelenti, aki így mondta: „Fiam, elsőszülöttem, Izrael”, illetve „Az Örökkévaló Isten gyermekei vagytok”.

 

Amikor a mennyei bíróságon, ahol jelen vannak mind a védő, mind a vádló erők, azt látják, hogy a jó ösztön újra és újra győzedelmeskedett a rossz ösztön felett, s így az ember érdemei többségbe kerültek bűneivel szemben, akkor béke költözik a mennyei bíróságra. Ekkor az ítélkezés attribútuma ejti a vádakat, a vádlóból védő válik, és az illető embert fizikai és spirituális javakkal árasztják el.

A kívánságának megfelelően emlékezni fogok Önre, amikor tisztelt apósom, a rebbe sírjánál állok majd. Vezesse Önt az Örökkévaló a helyes úton, hogy a Tóra és a parancsolatok útját kövesse istenfélelemtől vezérelve, és hatással legyen környezetére, s így minden körülötte lévő számára világítson a „Tóra fénye és a parancsolatok gyertyája”. Ennek hatására „fény költözik az otthonaikba”, még a fizikai dolgok tekintetében is.

Reményeim szerint időről időre tanulmányozni fogja a hászid tanításokat. Ha nehézségbe ütközne, kérje a közelében lévő hászid közösség tagjainak segítségét. Biztos vagyok benne, hogy a „Tóra lámpását”, a Tóra rejtett, misztikus oldalát is kedvelni fogja, ami életerővel ruházza fel önt.

 

Jó beírást és bepecsételést, jó és édes évet kívánok, továbbá sikereket szent munkájában, melyről jó híreket szeretnék hallani.

 

Megjelent: Egység Magazin 30. évfolyam 124. szám – 2019. november 4.