Ezen a napon megvizsgáljuk a kötődésben fellelhető kötődés erejét. Formáit, megjelenését, kifejeződését, szintjeit. Mindenkinek szüksége van a kötődésre, és mindenki képes is rá. Ennek tudatában érdemes önvizsgálatot tartanunk: Vajon nehézséget okoz-e számomra a kötődés? Minden téren problémát tapasztalok ezzel kapcsolatban, vagy csak bizonyos esetekben? Vajon könnyen kötődöm-e a munkámhoz, de nehézségeket okoz az emberekkel való kapcsolat kialakítása? Vagy éppen fordítva? Előfordulhat, hogy az életemben fellépő különleges eseményekkel való kapcsolatteremtés okoz számomra nehézséget. De mi okozhatja a kapcsolatteremtésre való képtelenséget? Talán túlságosan kritikus vagyok, és mindenben hibát találok, ezzel indokolva azt, hogy nem alakítok ki kapcsolatokat? Túlságosan be vagyok-e zárkózva a saját világomba? Esetleg a törékenység esendőség okozta kellemetlen helyzetből ered a kapcsolatteremtésre való képtelenség? Előfordult-e talán valaki kihasználta a bizalmamat és visszaélt vele? Gyermekkori sikertelenségeimből származik-e a kötődés képtelensége?

Tartsuk észben, hogy még abban az esetben is, ha érvényes okokat tudunk felsorakoztatni a kötődésben fellépő problémáink indokaként, az Örökkévalótól kapott isteni lélek tápláló és szerető, és az embernek meg kell tanulnia értelmeznie a benső hangot, mely által képessé válunk arra hogy mások szívét és lelkét érzékeljük. E megismerés nyomán abban a pillanatban eldobhatjuk a védekezéshez felhasznált érveinket, amikor valaki olyannal találkozunk, akiben teljes mértékben megbízunk.

Ahhoz, hogy a kötődés valóba létrejöhessen, a kötődésen kívül a másik hat aspektusnak is érvényesülnie kell. A sikeres kötődésnek része a megszerzett kötődés felhasználása konstruktív cselekedetek során. További átgondolandó pont: a kötődés kötődést szül.

 

ÓMERSZÁMLÁLÁS

Az áldás szövege:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָנוּ על ספירת העמר.

Báruch Átá Ádonáj Elohénu melech háolám, áser kidsánu bemic­votáv, vecivánu ál szfirát háomer.

Áldott vagy Te, örökkévaló Istenünk, a Világ Királya,

aki megszentelt minket parancsolataival és elrendelte az ómer számlálását.

Az áldás után a nap számát mondjuk:

Hájom echád veárbáim jom sehem chámisá sávuot vesisá jámim báomer. – Ma van az ómerszámlálás negyvenegyedik napja, ami öt hét és hat nap.

Majd egy lezáró könyörgés következik:

הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.

Háráchámán hu jáchzir lánu ávodát bét hámikdás bimherá vejáménu ámen szelá.

A Kegyelmes állítsa vissza a szentélyszolgálatot minél hamarabb, még napjainkban, ámen, szelá.