Egy tanulmány szerint a brit zsidók között a hárediek lesznek többségben két évtizeden belül.

„Az ortodoxok felemelkedése: mit mond a demográfia a zsidó közösség jövőjével kapcsolatban?” című tanulmány azt állítja, hogy 2031-ben a zsidó gyerekek 50 százaléka és a fiatal zsidó felnőttek 30 százaléka tartozik majd a háredi közösséghez a Szigetországban.

A tanulmányt az Institute for Jewish Policy Research nevű kutatócég publikálta. Az elemzők a 2011-es népszámlálási adatokból indultak ki, de felhasználtak friss vizsgálatokat is, amelyek segítségévek következtetéseket tudtak levonni a nagy-britanniai zsidó közösségeken belüli születési és növekedési rátákról. Ezzel párhuzamosan megnézték a muszlim, a hindu és a keresztény közösségeken belüli tendenciákat is – írja beszámolójában az Arutz Sheva.

A kutatók egyik fő megállapítása, hogy miközben a háredi zsidóság évente 4,8 százalékkal gyarapszik, a zsidóság többi része 0,3 százalékkal zsugorodik.

Ennél is meglepőbb adat, hogy a háredi zsidók nem csak a brit zsidóság többi részéhez képest bővülnek gyorsan. Az Egyesült Királyságban az összes etnikai/vallási csoport közül a háredi közösségben a legnagyobb a termékenységi ráta az egy nőre jutó hat gyerekes átlaggal. Összehasonlításképpen, ugyanez arány a muszlim közösségben 3,25; a nem háredi zsidó közösségben 1,98; a hindu közösségben 1,8 és a keresztény közösségben 1,53.

Összességében 1,96 gyerek jut egy nőre Nagy-Britanniában.

A tanulmányt nyilvánosságra hozó szervezet arra a konklúzióra jut a fenti adatok alapján, hogy a vallásos csoportok bővülésével, a brit zsidó népesség jelentős átalakuláson megy keresztül. A kutatók azonban hozzáteszik, hogy az alijázás és az asszimiláció jövendőbeli mértéke a prognózisukon módosíthat.

Ez a mostani brit tanulmány nagyon hasonló következtetésre jut, mint az az elemzés, amelyet korábban amerikai kutatók publikáltak az ottani tendenciákról:

Az amerikai kutatók a 2000-ben, illetve 2001-ben az Egyesült Államokban zsidósága körében zajlott népszámlálási és közvélemény-kutatási adatok alapján, becslést adtak arra vonatkozóan, hogy a különböző felekezetekhez tartozó zsidóknak hány zsidó leszármazottjuk lehet. Számításaikat a vegyes házasságok aránya, valamint a gyermekvállalási hajlandóság alapján végezték el. A kapott eredmények szerint kizárólag a haszid és az ortodox zsidók esetében beszélhetünk a közösség növekedéséről, a többi felekezet mérete nem fenntartható. Míg ugyanis az előbbiek esetében nagyon alacsony a vegyes házasságok aránya, ráadásul a gyermekvállalási hajlandóság is magas, a konzervatív, a reform és a szekuláris zsidók gyakran házasodnak nem zsidókkal és az átlagos gyermekszám is elmarad a kettőtől.

Az ottani számokból az olvasható ki, hogy Amerikában egyedül az ortodoxok és a haszidok tudják továbbvinni a zsidó tradíciót, inspirálni gyermekeiket, hogy fenntartsák és továbbörökítsék zsidóságukat.