Lág báomer a zsidó misztika, testvériesség és büszkeség napja. Bár az ünnep népszerűsége egyre növekszik, annak lényegéről a legtöbben csak felszínes ismeretekkel rendelkeznek.

Íme 12 fontos információ e jeles napról:

 1. A járvány véget ér

A Talmud elbeszéli, hogy peszách és sávuot között Rabbi Akiva tanítványai között járvány pusztított, mert “nem bántak egymással tisztelettel”. A járvány lág báomerkor hagyott alább.

 1. A kabala elterjedése

Lág  báomer, azaz az ómerszámolás 33. napja, ijár hónap 18., egyben a neves bölcs, Simon bár Jocháj rabbi halálozási évfordulója is. Rabbi Simon a polgári időszámítás szerinti II. században élt Izrael földjén. Hagyományosan őt tartják a Zohár, a zsidó misztika alapműve szerzőjének. Ő volt az első, aki nyilvánosan tanította a rejtett tant. Arra kérte híveit, hogy halálozási évfordulóján vidám ünnepségeket tartsanak.

 1. Megkóstoljuk a szentjánoskenyérfa gyümölcsét

Rabbi Simont és fiát, Elázárt üldözték a Szentföldet megszálló rómaiak, így egy barlangban kerestek menedéket. Csodálatos módon egy terebélyes szentjánoskenyérfa nőtt a barlang bejárata elé, mely 13 éven keresztül táplálta a rejtőzködőket. Ennek emlékére szokás a fa terméséből enni.

A szentjánoskenyérfa termése
 1. Hagymahéjjal festett tojások

A festett tojások szokása a nap kettős természetére utal. A tojás a gyászt szimbolizálja, ami a bölcs halálára utal. A festett héj pedig a nap ünnepélyességét fejezi ki, Rabbi Simon kívánságának megfelelően.

 1. 54 liter bor

Vannak, akik 18 rotel (régi űrmérték), azaz 54 liter bort adományoznak a rabbi sírjához látogatóknak. A 18-as szám utal a nap héber dátumára (ijár 18.), illetve ennyi az életet jelentő cháj szó számértéke.

 1. Séta a mezőn

Vannak, akik e napon a természetbe látogatnak, és élvezik a teremtett világ szépségét.

 1. Nyilazás

Sokan – köztük neves rabbik is – lág báomerkor íjjal lövöldöznek. E szokás alapja, hogy a Talmud szerint Rabbi Simon élete során soha sem jelent meg szivárvány az égen. Héberül ugyan azt a szót (keset) használjuk a szivárványra és az íjra. A szivárvány annak az isteni ígéretnek a jelképe, mely szerint az özönvíz után az Örökkévaló többé nem fogja kipusztítani ki az emberiséget. Rabbi Simon érdemei azonban olyan erősek voltak, hogy védelmezték a világot, így nem volt szükség a szivárvány jelentette figyelmeztetésre. Egy másik magyarázat szerint az íj és a nyíl a rómaiak ellen vívott Bár-Kochva féle szabadságharcra is utal.

 1. Tábortűz

A lág báomeri tűzgyújtás szokását először a híres misnakommentátor, Ovádjá Bártenura rabbi (1445-1515) említi. A dinovi Cvi Elimelech rabbi magyarázata szerint a láng Rabbi Simon életművének betetőzését jelzi. Halála napján életműve fényként ragyogta be a világot. Manapság ez a legelterjedtebb lág báomeri szokás, ilyenkor még a műholdképeken is látszik az Izraelt beborító füst.

Ünnepi tábortűz
 1. Meroni zarándoklat

Szokás ezen a napon Rabbi Simon bár Jocháj sírjához látogatni, mely az észak-izraeli Meronban található. A hely egész évben népszerű zarándokhely, de lág báomerkor több százezer ember keresi fel egyszerre.

Zarándokok a sír körül Meronban
 1. Sírlátogatás

Aki nem tud eljutni Meronba, felkeresheti a lakóhelyéhez közelebb eltemetett nagy rabbik sírját is ezen a napon, mert a kabala tanítása szerint a cádikok lelke kapcsolatban áll egymással.

 1. Hajvágás

Szokás erre a napra időzíteni a 3 éves kisfiúk első hajvágását, amire gyakran a meroni sír közelében kerítenek sort. A kisfiúk mellett a felnőtteknek is ilyenkor van lehetőségük hajat vágatni, mert az ómerszámlálás alatt sokan tartózkodnak a nyiratkozástól.

Gyerekek a hajvágás után
 1. Utcabál

A Lubavicsi Rebbe arra biztatta a gyerekeket, hogy lág báomerkor tartsanak ünnepi felvonulásokat, mellyel a zsidó nép egységét és a Tórához való ragaszkodását fejezik ki. Manapság már a világ minden pontján tartanak nagyszabású felvonulásokat, zenével, dallal és színes transzparensekkel.

 

Forrás: Chabad.org