A zsidó közösségek fontos szervezete a „szentegylet”, a chevra kadisa, melynek tagjai gondoskodnak az elhunytak méltó eltemetéséről. Elkötelezett tagjai a közösségek ismeretlen hősei, akik csendben és alázattal végzik nap nap után szent kötelességüket, a holttestek előkészítését temetésre. Ismerjenek meg néhány tényt e rendkívül fontos intézményről a chabad.org írása segítségével.

1. Tagjai önkéntesek

A chevra kadisa többnyire férfi és női önkéntesekből áll. Míg a temetői helyért, a sírkőért és egyéb szolgáltatásokért fizetni kell, addig a chevra kadisa semmiféle fizetséget nem vár el a gyászolóktól.

2. A lehető legnagyobb tisztelettel bánnak a holttesttel

A tagoknak magas mércének kell megfelelnie, és a holttesttel illő tisztelettel kell bánniuk. Amikor egy holttestet előkészítenek a temetésre, csak annyit fednek fel a testből, amennyire feltétlenül szükség van, és még ezért is elnézést kérnek az elhunyttól.

3. Tagnak lenni megtiszteltetés

A halottak eltemetése az egyik legnagyobb micva a zsidóságban és a jótétemények legmagasabb formájának tartják, hiszen ez a tett, melyet nem lehet viszonozni. A régi európai közösségekben a chevra kadisa tagjának lenni különleges megtiszteltetés volt, és sokszor nagyszerű tudósok és közösségi vezetők is voltak a soraik között. Ez napjainkban sincs másként.

4. Követik a hagyományos temetkezési szokásokat

A chevra kadisa célja az ősi és megszentelt temetkezési szokások fenntartása. A zsidó hit szerint a tradicionális gyakorlat biztosítja az elhunyt lelkének békéjét és azt is, hogy az idők végezetén, a messiás korában a test újra egyesülhessen a belőle eltávozott lélekkel (ez a feltámadás). A szokások közé tartozik a test vízzel való lemosása és egyszerű, fehér kitlibe (halotti köntös) öltöztetése.

5. Munkájuk a halál előtt kezdődik és a temetés után ér véget

A chevra kadisa tagjai támogatják az életük utolsó óráit élő embereket és segítenek nekik elmondani a viduj bűnbánó imát. Tagjainak az évszázadok során sokszor fontos szerepe volt a temetők fenntartásában és adományokat gyűjtöttek, hogy a szegények tisztességes eltemetéséről is gondoskodni tudjanak. A chevra kadisa egyes feladatköreit mára a temetők fenntartói vagy a kórházak vették át.

6. Férfiak és nők egyaránt fontosak

A zsidó szemérmesség értelmében a női holttesteket nők, a férfiak holttestét férfiak készítik elő a temetésre, így mindkét nemnek egyaránt fontos szerepe van a chevra kadisában.

7. Minden közösségben fontos

A chevra kadisa intézménye a talmudi időkre nyúlik vissza. A háború előtti Európában a legkisebb közösségeknek is volt szentegyletük, melynek tagjai gondoskodtak zsidó testvéreik méltó eltemetéséről. Ahol a zsidók csak letelepedtek, a chevra kadisa a mikvével (rituális fürdő) és a zsinagógával együtt az elsőként megalapított közösségi intézmények közé tartozott, és a mai napig a zsidó közösségek elengedhetetlen része.

8. Évente megtartott böjtnapjuk van, melyet lakoma követ

Sok chevra kadisában szokás évi egy különleges böjtnapot tartani, melyet közös lakoma követ. Ez a nap sok közösségben zájin ádár – ádár hónap hetedike, Mózes halálának és születésének napja, máshol svát hó 29-én vagy (Chábád szokás szerint) kiszlév 15-én böjtölnek. Ezen a napon a tagok meglátogatják a temetőt, imádkoznak és megbocsátásért könyörögnek arra az esetre, ha nem a megfelelő tisztelettel bántak volna a halottakkal.

9. Chevra kadisa temetők és zsinagógák

Sok temető viseli a chevra kadisa nevet, de olyan zsinagóga is akad, melyet ezzel a névvel illetnek, mivel tagjai egykor a szentegylet tagjai közül kerültek ki vagy ők alapították.

10. Nemzetközi elismerés

A ZAKA önkéntes mentőegylet tagjai merényletek és más támadások áldozatainak maradványainak összegyűjtését és illő eltemetését végzik. Az ENSZ 2005-ben ismerte el a ZAKA-t nemzetközi és önkéntes alapon működő humanitárius szervezetként és tagjait szerte a világból gyakran hívják, hogy katasztrófák után segítsenek a halottak felkutatásában és méltó eltemetésében.

Hisszük, hogy a messiás eljövetele elhozza a halottak feltámadását is. Kívánjuk, hogy erre minél hamarabb, még napjainkban sor kerüljön!

 

Megszakítás