Nemcsak Francois Hollande, hanem a franciák túlnyomó többsége is úgy gondolja, hogy a francia zsidóknak továbbra is hordaniuk kellene a kipát. Annak elhagyása a terroristák győzelmét jelentené.

A francia kipa-vita kapcsán beszámoltunk róla, hogy Francois Hollande szerint „tűrhetetlen, hogy hazánk polgárai támadások célpontjai legyenek a vallásuk miatt, és ezért azt kelljen mérlegelniük, hogy inkább eltitkolják azt”. Az Odoxa közvélemény-kutató intézet január 14-15-én végzett reprezentatív felmérése alapján ezen a véleményen van a franciák 70 százaléka is. A megkérdezettek 36 százaléka teljes mértékben, további 34 százalék pedig inkább egyetértett a francia főrabbi álláspontjával, aki azt kérte a francia zsidóktól, hogy ne engedjenek a terroristáknak, továbbra is hordják a kipát.

Tízből hárman (29 százalék) ugyanakkor nem értettek egyet a főrabbival. Ők főként olyan személyek, akik általában nem támogatják a vallási jelképek közterületen történő megjelenítését, illetve közelebb állnak a Marseille-i zsidó vezető, Tzvi Amar véleményéhez, aki szerint a zsidóknak „le kellene venni kipájukat ezekben a szörnyű időkben”, ugyanis „az élet védelmének törvénye szent és sérthetetlen”.

20160121_1
A kutatásban részt vevők közül a baloldali szavazók kissé nagyobb arányban értettek egyet (76 százalékuk) a főrabbival, mint a jobboldaliak (71 százalék). Ugyanakkor még a szélsőséges Front National szimpatizánsainak is a kétharmada (66 százaléka) ezen a véleményen volt.

Nem szűnnek az antiszemita incidensek Franciaországban

Bár általában a gyűlölet-bűncselekmények száma csökkent, az antiszemita támadások száma erősen megnövekedett Franciaországban az elmúlt években. A francia belügyminisztérium és a zsidó közösség biztonsági szolgálatának közlése szerint a zsidóellenes incidensek száma 2013-ban 423 volt, egy évvel később pedig már 851. A valós számok ennél is magasabbak lehetnek. Az Európai Unió által működtetett Alapjogok Ügynökségének felmérése szerint az antiszemita támadások áldozatainak 82%-a nem tesz feljelentést.

A franciaországi zsidóellenes támadások az összes gyűlölet-bűncselekmény 51%-át teszik ki. Ez különösen magas arány, ha figyelembe vesszük, hogy a zsidó kisebbség a francia összlakosság alig 1%-át képezi. Az antiszemita támadások intenzitása együtt változik az izraeli-arab konfliktus alakulásával. A 2014. nyarán vívott gázai hadművelet alatt például megtöbbszöröződtek a franciaországi zsidók elleni erőszakos cselekmények.

A kutatás megállapította, hogy az antiszemita klisék a szélsőjobb és a szélsőbal tagjai között a legerősebbek.

A zsidóellenesség fellángolásának magyarázataként a felmérés két tényezőt említett: a Nemzeti Front előretörését és bizonyos mohamedán hitszónokok tevékenységét. Továbbá megállapította, hogy a francia kormány antiszemitizmus-ellenes lépései egyelőre inkább rontottak a helyzeten, mert azt a képzetet erősítették, hogy „a zsidók túlzott befolyással rendelkeznek”.

Munkatársunktól (az Odoxa intézet kutatási beszámolója alapján)

Megszakítás