ZsTSz-az autentikus zsidó tudományok központja

A Chábád Lubavics Egyesület tizenhárom évvel ezelőtti megalakulása óta folyamatosan foglalkozik felnőtt-oktatással. Az elmúlt években azonban a korábbiaknál is intenzívebb és szisztematikusabb szemináriumokat és programokat szervezett. Riporterünk Oberlander Báruch rabbit, az Egyesület elnökét kérdezte a januárra tervezett Zsidó Szabadegyetemről.

Miben lesz más a most tervezett Zsidó Szabadegyetem, mint az eddigi programok?

 

Az utóbbi időben egyre nagyobb az igény a magyar zsidóság körében olyan átfogó tanfolyamokra, szemináriumokra, amelyek a zsidó gondolkodást eredeti, autentikus formájában ismertetik meg a hallgatókkal. Olyan tanfolyamokra, amelyeken a hallgatók valóságosan elmélyedhetnek olyan tudományokban, melyek korábban szinte elérhetetlenek voltak a magyar közönség számára. Ilyen például a Talmud, a kabbala, Maimonidész művei és még sok, sok minden más. Sokan szeretnének megismerkedni azzal a zsidó gondolkodásmóddal, ami az előző két-három nemzedék neveltetéséből többnyire kimaradt. Emiatt indítottuk el öt évvel ezelőtt a Nyári Zsidó Szabadegyetemet, amin minden évben két héten át, intenzív formában, ötven-hatvan ember ismerkedhet meg ősei hagyományával és „szellemi örökségével”. Mivel nagyon sokan folytatni szeretnék év közben is a tanulást, illetve nem mindenkinek felel meg a nyári időpont, ezért döntöttünk úgy, hogy – a Rabbinical College of America segítségével – megnyitjuk a Magyarországi Zsidó Tudományok Szabadegyetemét, amelynek kapui egész évben nyitva állnak majd az érdeklődők előtt.

Mit rejt a „szabadegyetem” név?

 

Ahogyan az nevében is benne van, intézményünk tanulmányi szintje magas és intenzív, egyetemi szintű, a Rabbinical College of America által meghatározott követelményeknek megfelelően. Ugyanakkor intézményük fő célja nem annyira a „diplomaosztás” hanem egy olyan mindenki számára szabadon nyitva álló egyetem kialakítása, ahol a résztvevők jó hangulatban, közvetlen hangnemben valóban elmélyülhetnek a zsidóság tudományaiban, nem pedig csak „bejárnak az órákra”. Tanulási módszerünk leginkább a jesivai tanuláshoz hasonlít, ahol a témát a szöveg értelmezésével, vitával és közös beszélgetéssel értjük meg, elemezzük.

Helyileg hol lesz majd a Szabadegyetem?

 

Egyelőre, amíg megfelelő önálló helyet nem találunk, a budai Bét Menáchem iskola fogja vendégül látni intézményünket.

Kiket várnak?

 

Olyan zsidó fiatalok és középkorú nők és férfiak részvételét várjuk, akik legalább érettségivel rendelkeznek, és el kívánnak mélyülni a zsidó tudományokban.

Mikor kezdődik az első szemeszter, és hogyan történik majd a beiratkozás?

 

Az első három-hónapos szemeszter – amelyen egyelőre egyetlen átfogó szak lesz – Február 1-én indul. Jelentkezni december végéig lehet majd. A jelentkezőket külön-külön meghívjuk egy rövid felvételi beszélgetésre. (Az első szemeszter részletes anyagáról lásd az utolsó oldalt.)

G. L.

Megjelent: Egység Magazin 13. évfolyam 50. szám – 2014. augusztus 3.