OLCSÓBB A KÓSER HÚS

 
És a Pravda bocsánatot kér a vérvádért
Moszkva:
 

Heti két tonna marhát és csirkét vágnak le kóser módon és kóserolnak ki egy moszkvai kóser vágóhídon, amely az egyetlen a FÁK országaiban. A vállalkozás vezetője Jicchák Kogan rabbi, aki a megboldogult pártállamban “törvénytelenül” vágott kóser húst, mint egy egyszemémélyes földalatti mozgalom. Tíz évvel ezelőtt kivándorolt Izraelbe, majd tavaly visszament, hogy üzemeltesse az egyetlen kóser húsellátó vállalatot, melynek nemcsak egyre növekvő számú privát vevője van, hanem a kuncsaftok közé tartozik az izraeli nagykövetség, a Szochnut, a Joint, a Chábád kiterjedt küldött – láncolata, a jesivák és zsidó iskolák, stb.

Érdekes módon a kóser hús feleannyiba kerül, mint a szabadpiacon árusított nem-kóser hús. Az ok: itt nem működik a maffia, illetve a fekepiac hiénái, mivel ez egy non-profit intézmény, amelynek célja az orosz zsidók kóser hússal való ellátása és ezért önköltségi alapon működik. A hús kóserságát a helyi rabbitanács felügyeli, élén rabbi Berl Lázárral, a lubavitsi rebbe küldöttével, aki nem más, mint a pesti küldött, rabbi Baruch Oberlander sógora…

Ide tartozik talán az a hír is, hogy a Pravda a múlt héten első oldalán kért bocsánatot azért a pár hónappal ezelőtt közölt hírért, melyben az Oroszországban tartózkodó külföldi zsidó küldötteket vérváddal illette. A Pravda most azzal mentegetőzik, hogy félrevezették…

MI LESZ HÚSZ ÉV MÚLVA?…
London:

Egy talmudi mondás szerint, mióta rombadőlt a Templom, azóta a prófécia a gyerekek, illetve a balgák kiváltsága (Bává Bátrá, 12.)

Lord Emmanuel Jakobovits, a brit birodalom nyugalmazott főrabbija nem tartozik az említett kategóriákba. Nemrég mégis egy próféciával felérő jóslásba bocsájtkozott, miszerint kb. 20 éven belül az ortodox zsidóság lesz a meghatározó erő a világ zsidóságán belül. Jakobovits szerint “50 évvel ezelőtt mindenki azt hitte, hogy a vallásos, ortodox zsidóság eltűnőfélben van. Most azonban megfordult a kocka és az ortodoxia az egyetlen olyan zsidó tényező, mely növekedőfélben van és egyre erősödik”. Ennek Lord Jakobovits szerint két oka van: “egyrészt a vészes asszimiláció és vegyesházasság a modern zsidóságon belül, másrészt a születési arányok eltolódása, ami drámai változásokat fog okozni a zsidóság belső demográfiájában 15-20 éven belül”.

A nyugalmazott brit főrabbi prognózisa hatványozott mértékben helyes mind kelet-európai, mind magyar vonatkozásban.

AZ AMERIKAI KONZERVATÍV MOZGALOM KAMPÁNYT INDÍT A VEGYESHÁZASSÁGOK ELLEN

Az amerikai konzervatív mozgalom (ami kb. a magyar neológiának felel meg), mely a legnagyobb az amerikai zsidó szellemi áramlatok között, harcot hirdet a vegyesházasságok ellen – közli a Miami Jewish Tribune, valamint a United Synagogue Review, a mozgalom hivatalos lapja.

A vezetőség felhívta a rabbik és nevelők, valamint az ifjúsági vezetők figyelmét a zsidó létet fenyegető vegyesházasság veszélyeire. “Nem szabad úgy tekintenünk a jelenségre, mintha az természetes és megakadályozhatatlan lenne” – állitja Jerome Epstein rabbi, a United Synagogue of America igazgatója. Ezzel a konzervatívok az ortodox zsidóság álláspontját fogadták el, mely a zsidó nép létét látja veszélyeztetve a vegyesházasságok által.

A rebbe utasítására illetve tanácsára…
CHÁSZIDOK GYÉMÁNTLELŐHELY RÉSZVÉNYEKET VÁSÁROLNAK

Ez is úgy hangzik, mint az ezeregyéjszaka egyik meséje, azzal a különbséggel, hogy igaz. Az ausztráliai Joseph I. Gutnick, a Great Central Mine nevű gyémántkereső és kifejtő vállalat tulajdonos igazgatója, többszörös milliomos, a New Yorkban székelő lubavicsi rebbe, Menáchem Schneerson híve. Évekkel ezelőtt a rebbe megáldotta, hogy találjon még sok gyémántot Ausztráliában és Gutnick ezen felbuzdulva további koncessziókat vásárolt nagykiterjedésű területekre. Részvényeit a new yorki és sidneyi tőzsdén is jegyzik. A vállalat ma 450 millió dollárt ér és ebből 7 % Soros György tulajdonában van. A chászidok New Yorkban és Izraelben veszik a Gutnick részvényeket, miután megkérdezték a rebbét, aki azt tanácsolta, hogy vásároljanak ilyen részvényeket.

KIKÖZÖSÍTIK A VÁLÓLEVÉL MEGTAGADÓIT
New York:

Amerika egyik legnagyobb rabbi szervezete, az ortodox Hisztádrut Hárábánimkorszakalkotó határozatot hozott: Kiközösítik és bojkott alá veszik azt a zsidót, aki megtagadja elvált feleségétől a rituális válólevél – get – átadását. Ugyanis a zsidó törvények értelmében a válás csak akkor érvényes, ha a feleség kap a férjétől egy szabályosan megírt válólevelet, amit a halacha get-nek hív. Ellenkező esetben az elvált asszony megmarad a férjes asszony státusában és ha ennek ellenére férjhez megy, akkor gyerekei törvénytelenek. Még rosszabb annak az asszonynak a helyzete, akit férje elhagyott anélkül, hogy get-et adott volna neki – és nyomtalanul eltűnt. Egy ilyen elhagyott asszony a zsidó törvények szerint águná-nak (lebéklyózott nő) számít és nem mehet férjhez, amíg volt férjétől szabályos válólevelet nem kap.

Az amerikai nagy rabbiszervezet döntése e helyzet megkönnyítésére irányul. A határozat szerint a zsinagógákban bojkottálni fogják a válólevél adás megtagadóit és nem engedik őket a Tóra elé járulni. Izraelben, ahol a vallási törvények egyben az állam törvényei is – a vallásügyi minisztérium újabban deteketívek foglalkoztatását határozta el. Ezek kereseik az eltűnt férjeket, akik elhagyták feleségüket anélkül, hogy válólevelet adtak volna nekik…

KÓSER FALAFEL A KOMSZOMOL TÉREN
Moszkva:

A legújabb sláger a volt Szovjetúnió fővárosában egy kóser vendéglő, amit Izraelből jött Habad chászidok üzemeltetnek Berl Lázár, a moszkvai chászid rabbi felügyelete alat. Újabban kitettek a vendéglő elé az utcára egy standot, asztalt és székeket és ott falafelt – az izraeli nemzeti eledelet – árulják, aminek Moszkvában nagy sikere van.

EGYSÉGBEN AZ ERŐ

Az Egység eddig megjelent 13 száma példázza, hogy mennyi igazság rejtőzik ebben az ismert közmondásban. Nem pártharcok, nem személyeskedő széthúzás, nem frakciózás, hanem zsidó Egység, a zsidóság egysége, a hamisítatlan, ősi zsidóságé, amely ma újjáéled a felszabadult Magyarországon.

Az Egység ma a legnagyobb példányszámú zsidó lap Magyarországon: 8700 példányban jelenik meg. Megjelenhetne persze többen is, ha pénzünk lenne a nyomdára és az egyre növekvő postaköltségekre. Megjelenhetne havonta is, hiszen igény van rá, ha lenne elég pénzünk. Vidéken több ezer zsidó testvérünk él elszórtan: egy itt, kettő-három ott, mindenkitől elhagyatva, idegen környezetben. Nekik mindenkinél nagyobb szükségük van a zsidó Egységre.

Öntől nem kértünk és nem kérünk pénzt az Egységért. Arra azonban talán megkérhetjük, hogy legyen segítségére egy-két zsidó testvérének, hadd kapják ők is lapunkat. Küldje be adományát szíve szándéka szerint a mellékelt csekklapon,* és mi küldjük a lapot annak, akit megnevez. Ha nem nevez meg senkit, akkor saját címlistánk alapján küldjük ki, ahogyan ezt a lapszámot is ilyen segítség révén juttatjuk el több száz új olvasónkhoz.

Éruv távsilin

Mivel idén több ünnep péntekre esik, ez problémát okoz a szombatra való felkészülésben. Az ünnep napján szabad ugyan főzni, de nem szabad az egész ételt másnapra eltenni. A zsidó törvény éruv távsilin által lehetővé teszi, hogy ezen a napon is fel lehessen készülni a szombatra. Ez úgy történik, hogy az ünnep bejövetele előtt, szerdán, a ház feje egy-egy sült és főtt élelemfajtát – egy kis darab chálát, maceszt, illetve halat, húst vagy tojást – egymás mellé helyez, és áldást mond:

(Báruch Átá Ádonáj Elohénu Melech HáOlám, áser kid’sánu bemicvotáv vecivánu ál micvát éruv.)

“Áldott légy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszentelt minket parancsolataival, s meghagyta minékünk az éruv parancsát.”

Az áldás után kijelenti: “Ez által az éruv által szabad az ünnepen szombatra sütnünk, főznünk, melegítenünk, fény gyújtanunk és gondoskodnunk magunkról.”

* Az éruv távsilint, az egymás mellé helyezett ételeket csak szombaton szabad megenni.

* Ha valaki elfelejtett éruv távsilint állítani, vagy önhibáján kívül nem tudta elkészíteni, a közösség fejének éruvja alá helyezheti magát. Az is megoldás, ha az ünnepen másnapra készített ételből még aznap esznek, hogy ne tűnjék úgy, mintha ünnepnapon készültek volna a szombatra.

 

Megjelent: Egység Magazin 3. évfolyam 14. szám – 2014. július 28.