ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

“Forradalom” az amerikai reform-zsidóságban?

Izraelben nagy feltűnést keltett az a new-yorki hír, amely szerint a másfél millió tagot számláló amerikai reform-zsidóság rabbisága egy tíz pontból álló új vallási kódexet terjesztett a héten összeülő rabbitanács elé. Ebben néhány forradalminak tűnő újítás van, amelyek – ha elfogadtatnak és megvalósíttatnak – forradalmasíthatják az amerikai reform-zsidó felfogást és a mozgalomnak a zsidó vallás és a Háláchához (zsidó törvénykezés) való viszonyát.

A reform zsidóság alapelveit 113 évvel ezelőtt (1885-ben a pitsburgi konvención) fektették le és azt azóta két ízben is jóváhagyták (1976-ban és 1996-ban). Most, a 21. század elébe, a mozgalom felülvizsgálta alapelveit és a “Tíz Pont”-ot a nagytanács elé bocsátotta.

Az első két pont kimondja, hogy “Minden zsidó ott volt a Szináj hegy mellett; látta és hallotta az isteni jelenést, melynek során Izrael a Tórát kapta”, valamint hogy “A zsidó élet középpontjába a Tórát kell állítani” és a Judaizmus az a fokmérő, amihez kell a világhoz való viszonyunkat alakítani.

Már ez a két pont is merő és meglepő újítás – ugyanis ez nem más, mint az orthodox, hagyomány hű zsidóság álláspontja, ami évezredek óta nem változott. Most már csak az a kérdés – mondják vallásos körök Izraelben – mennyiben veszik az amerikai reform rabbik komolyan saját magukat és mennyiben csupán deklaratív ez a két pont, illetve mi az, amit a gyakorlatban hajlandók a zsidó viselkedésnormákból a magukévá tenni. Ezen a téren az izraeli vallásos körök meglehetősen szkeptikusak és attól tartanak, hogy mindez csak propaganda célokat szolgál, hogy a reform-rabbik Izraelben tért nyerjenek és a vallási intézményrendszerbe befogadtassanak.

A harmadik pont kimondja, hogy a reform hitközségek deklarálják a szombat tartás parancsolatának betartását, mivel a hagyomány szerint ez maga olyan, mint a “jövendő (túl)világi élet”. További pont a héber nyelv központiságát és fontosságát hangsúlyozza, majd felhívja a hívőket, alijázzanak Izraelbe és ott tartsák be az ezzel összefüggő parancsolatokat.

Ha a nagytanács elfogadja a javaslatot, azt egy éven belül, végleges szövegezéssel a tagság és a rabbiság által közösen tartott konferencia elé viszik. Hogy elejét vegyék parázs vitáknak – és netalán szakadásnak – a jelenlegi tanácskozás napirendjéről eleve levették az azonos neműek házasságáról szóló javaslatot, amit egy jelentos reform-rabbi csoport támogat. Ugyancsak nem esik szó a vegyes házasságok támogatásáról, illetve ellenzéséről és reform rabbiknak azokban való közreműködéséről.

Johannesburgban körzeti zsinagógát csináltak egyházi épületből

Dél-Afrikát sok zsidó elhagyta a rendszerváltás óta – mikor is a fehér fajvédő rendszer bukásával a zsidó lakosság veszélyeztetve látta magát. A menekülök nagy része Izraelbe vagy az USÁ-ba emigrált. Akik ott maradtak – és ez a többség – szabadon és háborítatlanul élnek és fejlesztik vallási életüket.

Ennek keretében Johannesburg Paramound negyedében egy vallásos zsidó hitközség megvásárolt egy nagy kiterjedésű telket, amelyen egy elhagyott keresztény templom állott. Megfelelő átalakítás után a zsinagógává lett épület a körzet vallásos zsidó közösségének szükségletét látja el. Ebben a hitközségben főleg szabad foglalkozású – orvosok, ügyvédek, tanárok, könyvelők – zsidók tagok, akiknek nagy része “megtért” zsidó, akik azelőtt nem nagyon tartották a vallás előírásait. A nagy ráfordítással lebonyolított átalakításra a pénzt egy helyi zsidó patikus adta, aki közölte az érdeklődőkkel, hogy tapasztalat szerint “minden jótékony célra adott pénz – visszatér”.

Menesztik a minisztert (a békacomb miatt)?!

Cáchi Hánegbit, az izraeli igazságügyminisztert “in flagranti” kapták, amint tengeri rákot és békacombot evett az egyik ismert tel-avivi nem kóser étteremben. Nosza felzúdultak a kormánykoalíció vallásos tagjai, akik követelik: mondjon le a békaevő, vagy legalábbis kérjen bocsánatot.

Az izraeli szokás-gyakorlat szerint miniszterek nem szegik meg nyilvánosan a szombatot és nem esznek mindenki szeme láttára tiltott (nem kóser) ételeket. A zsidó vallás szigorúan tiltja a mindenféle tengeri csúszó-mászók élvezetét, sőt még a halak között is csupán az van megengedve, amelyek uszonnyal és pikkelyekkel rendelkeznek (3Mózes 11:9-12.).

A jelenlegi izraeli közép-jobb kormány 64 főnyi parlamenti többségéből 23 képviselő vallásos. Maga Cáchi Hánegbi, az igazságügy miniszter, is hagyományőrző jemenita család sarja.

A kállói rebbe a tüntetések ellen

A feszült viszony az izraeli vallásos és szekuláris közönség között, ami nem egyszer kardcsörtetéshez és Kulturkampf ördögének falra festéséhez vezet – arra ihlette a nagykállói rebbét, Menáchem Mendel Taubot – a legendás hírű dinasztia-alapító Eizik Taub ük-ükunokáját – hogy felhívással forduljon az izraeli hagyomány hű zsidósághoz.

Ebben elmondja, hogy a megoldás nem az erőszakos tüntetésekben van, hanem a békés meggyőzésben. Minden vallásos zsidó fogadja meg, hogy legalább 20 emberrel beszél és meggyőzi őket a hagyomány szépségéről és betartásának fontosságáról, de semmi esetre sem foganatosít erőszakos lépéseket, mert “erőszak csak erőszakot szül” – mondotta a kállói rebbe, akit származása alapján Izraelben, mint egy “magyar rebbét” tartanak nyilván

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 37. szám – 2014. augusztus 18.