ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

BARANOVER PROFESSZOR ELÍTÉLI CLINTON ELNÖKÖT

JÓ A ZSIDÓKNAK – KUBÁBAN

CHÁSZID MESE A PRÁGAI KÖVETSÉGEN

A STASI-FŐNÖK FIA CHÁSZID ZSIDÓ JERUZSÁLEMBEN

Baranover professzor elítéli Clinton elnököt

    Elnökjelölt az elnök ellen – ez lenne a címe annak a hírnek, amelyben Hermann Baranover professzor, a világhírű fizikus és Chábád chászid, akit most az izraeli jobboldal elnökként jelöl Weizman ellenében – kikelt Clinton elnök ellen, a legutóbbi amerikai sex botránnyal kapcsolatban.

    Baranover éles szavakkal ítélte el az “élvhajhászó, pillanatnyi gyönyöröket kereső” elnököt, annak ellenére, hogy Amerikában népszerűsége napról-napra növekszik.

    Baranover politikai ellenfelei azt mondják, hogy ez ellentétben áll a “zsidó morállal”… hiszen az elnököt nemcsak hogy nem ítélték el, hanem még vádat sem emeltek ellene. Hívei is elismerik: nem kellett volna ennyire sietni állást foglalni, arról már nem is beszélve, hogy ez árthat neki az elnökválasztási kampány során…

Jó a zsidóknak – Kubában

    A pápa kubai látogatása az egyik utolsó kommunista állam felé irányította az érdeklődés fénycsóváit. Kubában jelenleg kb. 1500 zsidó él, többségük Havannában, míg a kommunista hatalomátvétel előtt több mint 12 ezer zsidó élt ott. Ezek Amerikába emigráltak a hatvanas években.

    Alberto Áskenázi, aki évtizedeken keresztül volt a Havannai hitközség titkára és ma az izraeli Rámát-Gánban él – azt mondja, hogy Fidel Kasztró “szereti és tiszteli a zsidókat” és jól bánik velük. Míg az egyszerű kubai polgár csak egyszer egy hónapban kap húst, a kóser mészárszékben hetente lehet húst kapni. Gyógyszerekben nagy a hiány, de a zsidóknak van egy külön gyógyszertáruk, ahol Amerikából jött orvosságokat kapnak a zsidók – ingyen. Tíz zsinagóga létezik Kubában, de csak egy működik és ott is gyakran nem jön össze a Tíz, vagyis nincs minján. “Ilyenkor az a gyakorlat hogy nyolc is elég, mert a frigyszekrénnyel és az Örökkévalóval együtt tízen vagyunk és ez elég – meséli Áskenázi. Újabban minden péntek este és szombat délelőtt tele van a zsinagóga, mivel bevezették, hogy az ima után közös vacsora, illetve ebéd van… Egy lubavicsi rabbi, Simon Eisenbach, gyakran ellátogat Kubába és próbálja az ottani zsidóságot felébreszteni.

Chászid mese a prágai követségen

    Vaclav Hável újraválasztása körül egy második terminusra, nagy vita volt a prágai parlamentben, melynek során a cseh jobboldal egyik vezére bírálta és becsmérelte a nagy népszerűségnek örvendő elnököt. Felesége, aki a közönség soraiban ült, nem tudta türtőztetni magát, és egy hosszú, tiltakozó füttyel válaszolt a férjét ért támadásra. A füttyöt a képviselők vastapssal honorálták.

    Másnap a prágai izraeli nagykövet, Rafael Gibor és felesége, Dvora, ünnepélyes vacsorát adott diplomaták, képviselők és egyéb előkelőségek részére. Ezen részt vett, többek között, Jerzsi Fáhá, Hável elnök politikai tanácsadója is.

    Köszöntőjében az izraeli nagykövet elmondta azt az ismert chászid sztorit, melynek során az ifjú pásztor nagyot füttyentett Jom Kippurkor, hogy ezzel megnyissa az ég kapuit az imák számára. Dr. Fáhá megígérte hogy elmondja Hávelnek a szívhez szóló sztorit…

A Stasi-főnők fia chászid zsidó Jeruzsálemben

    Marcus Wolfnak, a volt keletnémet kémfőnöknek a fia, aki egy jeruzsálemi jesivában tanul Talmudot, a múlt héten vett el egy ortodox lányt…

    Zsidó sors: a keletnémet titkosszolgálat (Stasi) rettegett főnőke, Marcus Wolf, akit a “szakmában” az “arcnélküli ember” néven ismertek – a múlt héten vezette chupá (baldachin) alá egyetlen fiát, aki már jó ideje egy jeruzsálemi jesivában a Talmudban búvárkodik, szőke szakálla pelyhedzik és menyasszonya – immár felesége – egy szigorúan ortodox jeruzsálemi chászid családból származó leányzó, aki az egyik szigorúan vallásos lányszeminárium végzős növendéke.

    A legérdekesebb a sztoriban talán az, hogy Marcus Wolf maga csak “félzsidó” – illetve a Háláchá szerint egyáltalán nem az, mivel csupán apja volt zsidó – ismert rabbi család csemetéje akiből, kommunista majd moszkovita emigráns lett – míg édesanyja nagypolgári családból származó keresztény nő. Mivel azonban Wolf felesége, Kriszta zsidó, így fiuk is az.

    Amikor a berlini fal leomlott, és a kommunista Németország megszűnt létezni egy ismert izraeli rabbinikus ügyvéd több ízben látogatást tett Berlinben, hogy az ott rekedt párszáz (vagy talán párezer) német zsidót, kissé közelebb hozza elfeledett tradíciójukhoz. Ezen tevékenység során a rabbi – Z. W. – megismerkedett és összebarátkozott Wolffal, és rajta keresztül feleségével és fiával is. A rabbi előadásokat tartott Berlinben, a zsidóság alapelveire oktatta a kisszámú zsidó fiatalságot – köztük Wolf fiát is. A rabbi szinte “örökbe fogadta az idős Wolf fiatalkorú gyermekét, magával vitte Jeruzsálembe, és beíratta az egyik ottani jesivába, ahol a német kommunista csemetéből ortodox talmudistát faragtak. A múlt héten tartott lagzin senki nem tudta ki a vőlegény – aki nem valódi családi nevén szerepelt – és ki az az idős házaspár, aki a baldachin mögött a könnyeit törülgeti.

    Így vált valóra a Talmud azon megállapítása, miszerint “A Tóra visszatér szálláshelyére”, hiszen Marcus Wolf maga, apai ágon, neves rabbi család sarja.

    Az sztorit közlő egyik izraeli lap azt is hozzáteszi, hogy Kriszta Wolf, a vőlegény édesanyja enyhén szólva nem volt elragadtatva a fiával történtektől mondván, hogy jobban szerette volna, ha Berlinben marad, és ott egyetemre jár. Azonban a lap berlini tudósítója szerint betelefonált a szerkesztőségbe egy ember, aki közel áll a Chábád chászidokhoz, és közölte hogy “a Wolf család évek óta szívélyes kapcsolatban áll a chászidokkal”. A Wolfék “a zsidó nép elveszett fiai voltak, de mi kezet nyújtottunk nekik és megmentettük őket” – tette hozzá a chászid.

    Marcus Wolf maga a rendszerváltás után bíróság előtt felelt tetteiért (a vád szerint lövetett azokra, akik a Berlini Falon keresztül próbáltak nyugatra szökni), de megúszta 3 év feltételes fogházbüntetéssel.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 17. szám – 2014. augusztus 6.