ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

CHÁSZID PROFESSZOR AZ IZRAELI ELNÖKJELÖLTEK KÖZÖTT

CHÁNUKÁ AZ ŰRÁLLOMÁSON

AZ ÚJ LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER – ZSIDÓ

…ÉS A MINISZTERELNÖK „KIRÁLYI” TÓRÁJA

PRÁGAI ZSIDÓ EMLÉKMŰVEK BÉLYEGEN

JERUZSÁLEMI NÉPSZÁMLÁLÁS

SÁBESZGÓJT ALKALMAZ A KENYON-KIRÁLY

EGYIPTOM VISSZAADJA IZRAELNEK A FOGSÁGBA ESETT TÓRATEKERCSET

MI LESZ A REFORMISTÁKKAL FELTÁMADÁSKOR?

Chászid professzor az izraeli elnökjelöltek között

        Hermann (Jirmijáhu) Branover, a világhírű professzor, a magneto-hydrodinamika egyik úttörője, aki Chábád chászid – az egyik jelöltje a februárban tartandó izraeli elnökválasztásoknak.

        Branovert egy új szervezet jelöli, amelynek neve Mánhigut Jehudit (Zsidó Vezetés) és vezetője Chágáj Ben-Árzi, Netánjáhu miniszterelnök sógora. Már 28 Knesszet képviselő aláírta a jelölést. Ezek a vallásos pártok képviselői, valamint az ún. ólé párt (Saranszki pártja) képviselői.

        Branover professzor azután adta beleegyezését a jelöléshez, hogy azt Ádin Steinzaltz rabbi elutasította.

        További valószínű jelölt Dov Silánszki képviselő, a Knesszet volt elnöke. A legtöbb esélye változatlanul a jelenlegi elnöknek, Ezer Weizmannak van.

Chánuká az űrállomáson

        Történelmi nap volt a zsidóság szempontjából 1997. december 23. Az amerikai zsidó David Wolf asztronauta ugyanis elhatározta, hogy megüli Chánuká ünnepét. Nem otthon, családi körben, hanem az orosz Mir űrállomás fedélzetén.

        Megvolt hozzá a chánukiá is, amit nővérétől kapott ajándékba a 41 éves orvos-mérnök űrhajós. A gyertyatartót a hozzávaló gyertyákkal egy orosz teherűrhajó kézbesítette ki még októberben.

        Az orosz kollegák jónak tartják az ötletet, olyannyira, hogy Anatolij Szolovjov, a Mir űrállomás parancsnoka a következőt fűzte hozzá: „Jelenleg nincs pezsgőnk, hogy az újévet is megünnepelhessük, bár maga a vágy természetesen megvan.” Ez finom célzás volt a földi ellátó központ számára. Az amerikai űrjárművekről az alkohol szigorúan ki van tiltva, az oroszok nem ennyire rigorózusak, a Miren állítólag olykor még vodkázás is folyik, s az űrhajósok csak azt sajnálják, hogy a gravitáció hiánya miatt nem járhatják el a hopakot.

        Wolf küldetése egyébként rövidesen véget ér. Januárban megy érte az Endeavour amerikai űrrepülőgép, s viszi a váltást Andrew Thomas, a NASA asztronautája személyében. Az együttműködés, legalábbis egyelőre, az ő vendégeskedésével ér véget: Thomas után nem vették tervbe új amerikai űrhajós felküldését a Mirre.

Az új lengyel külügyminiszter – zsidó

 

        Az egyház tiltakozik: „Nem fogadjuk el a zsidó kisebbséget”

        Antiszemitizmus – zsidók nélkül. Ez a lengyel képlet a húszadik század vége felé. Lengyelországban ma alig 3000, többségében öreg és beteg zsidó él. De amikor az új lengyel kormányban a külügyminiszteri posztra egy zsidót ajánlanak – az egyház tiltakozik és elutasítja a „zsidó gonoszt”.

        Az új lengyel külügyminiszter, Broniszláv Germák, a lodzsi gettóban született, ismert történész és Sevách Weiss képviselőnek, a Knesszet volt elnökének személyes ismerőse.

        Kinevezése ellen nyilvános prédikációban tiltakozott Henrik Jankovszki püspök, a lengyel egyház egyik szóvivője kijelentve: „nem tudjuk elfogadni kormányunkban a zsidó kisebbség képviselőjét”. A pap személyében is támadta Germákot, mondván, hogy „a lengyel nép tart a dezignált külügyminiszter rossz természetétől és rátartiságától”.

        Henrik Jankovszki a nyolcvanas években Lech Walensa a későbbi államelnök, gyóntatója volt. Már eddig is több antiszemita botrány hőse volt, egyszer bíróság elé is citálták, amikor kiprédikálta, hogy a Dávid csillag, a horogkereszt és a sarló-kalapács ugyanaz, mindegyikük „utálatos jelkép”. Akkor mindössze megrovásban részesült.

        A lengyel jobboldal szemében Germák a legitim hatalomra törő zsidót személyesíti meg, annak ellenére, hogy Germák nem tagja a hitközségnek és soha nem járt Izraelben. Zsidó részről még nem reagáltak az antiszemita kiszólásra. A gdanszki egyház feje, Tádeus Gudeslovski, azt mondta, hogy a Jankovszki beszéde az egyház befolyásának kihasználás-politikai célokra, és ez sokat fog ártani Lengyelországnak külföldön.

…és a miniszterelnök „királyi” Tórája

        Az ókori Izraelben, amely tudvalevőleg királyság volt – az volt a szokás, hogy a felkent király, amint hatalma megszilárdult, tóratekercset íratott magának. Ez a Deuteronomium (17:14-20.) alapján a zsidó király egyik kötelessége.

        Most Benjámin Netánjáhu izraeli miniszterelnök, aki pedig nem király – megirigyelte az ókori királyok privilégiumát és tóratekercset íratott magának, amelyben az utolsó betűket – a megszentelt szokás szerint – ő maga írta. A tóratekercset ünnepélyes külsőségek között adta át neki a főrabbi.

Prágai zsidó emlékművek bélyegen

        A cseh Közlekedési és Távközlési Minisztérium és az izraeli Távközlési Minisztérium a prágai zsidó emlékműveket megörökítő bélyegeket bocsátott ki. A két bélyeg annak a sorozatnak a folytatása, melyet eredetileg 1967-ben bocsátottak ki, de a Hatnapos Háború idején az akkori cseh kommunista kormány bevonatta és megtiltotta árusítását.

Jeruzsálemi népszámlálás

        A legfrissebb jeruzsálemi népszámlálás adatai szerint a város 603.000 lakosának 70 százaléka zsidó (422.300 fő), 30 százaléka arab (180.700 fő). Egyes becslések szerint 2010-ben 566.500 zsidó (69 százalék) és 241.500 arab (31 százalék) él majd a városban.

Sábeszgójt alkalmaz a kenyon-király

        Moti Ziszer vallásos üzletember, aki jövőre kenyont – óriási bevásárló központot – nyit a herzliai Marinában, nem-zsidó üzletembert vesz be társnak, így kenyonja szombaton is üzemelhet – írja a Jediot Áhronotban Ofer Petersburg Budapestről keltezett hírében. A megoldást a rabbik elfogadták. Ziszer bevásárlóközpontjában tizenkét mozi is működik majd – ellentétben a ramat-avivi Levájov kenyonnal, amely szombaton zárva tart. Ziszer sábeszgój társa húsz százalékban lesz tulajdonos, ami elég ahhoz, hogy az üzletközpont üzemelhessen szombaton. Annakidején, a békebeli Magyarországon voltak ilyen ügyletek vallásos zsidók és nem-zsidó társaik között, így mindennek halachikus szempontból van precedense.

        Ziszer időközben közölte a magyar kormánnyal, hogy Magyarország területén további tizenegy bevásárlóközpontot tervez. Az eddigiek, mint a Cora, a Pólus Center és az izraeli érdekeltséggel felépített Duna Plaza hatalmas sikert arattak.

Egyiptom visszaadja Izraelnek a fogságba esett tóratekercset

        Jiszráél Lau izraeli országos főrabbi kairói látogatásának egy konkrét és látványos eredménye van: Mubarak elnök megígérte, hogy Egyiptom visszaadja az 1972-ben, a Jom Kippuri háború során „fogságba esett” tóratekercset jogos tulajdonosának. Ez a Tóra a Szuez csatorna partján lévő egyik izraeli erődítményben, az ún. Móló-állásban (Mucáv Hámezách) „szolgált és onnan vitték fogságba, az állás életben maradt katonáival együtt.

        Kairó annakidején tagadta, hogy a Tóra Egyiptomban lenne – de a békekötés óta több izraeli is látta Kairóban, az egyiptomi Háborús Múzeumban, egy gondosan lezárt és őrzött vitrinben.

        Most Mubarak elnök megígérte hogy visszaadják a tóratekercset, és Lau főrabbinak semmi kétsége aziránt, hogy ez valóban így is lesz.

Mi lesz a reformistákkal a feltámadáskor?

        „A reform rabbik fejében szalma van” – közölte az elmúlt szombat este hallgatóságával Ovádjá Joszéf rabbi, volt országos főrabbi, a Sász párt alapítója és szellemi vezetője. A rabbi heti prédikációját kábel tévé közvetíti és igen sok hallatója van.

        A most folyó betérési vitához hozzászólva Ovádja rabbi kétségbe vonta hogy a reform-rabbik valamit is konyítanak a zsidósághoz, és hozzátette, hogy „aki nem hisz a feltámadásban – annak nem lesz része a feltámadásban”. Vagyis, a zsidó reformátusok, akik törölték imakönyveikből a holtak feltámadásáról szóló passzust, mivel nem hisznek benne – nem támadnak fel az idők végén…

        A rabbi felhívta hívei figyelmét a zsidó férfiak kötelességére tisztelni és becsülni feleségüket; minél több ékszert és ruhát vásárolni nekik, de „bort ne adjanak nekik inni”…

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 11. szám – 2014. augusztus 6.

 

Megszakítás