ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

Egy esküvő – plusz 18

Elhunyt Nechámá Leibowitz professzor

Új zseblexikon: Fogalmak a zsidóságban

A szatmáriak is tárgyalnak a svájci bankokkal

Egy esküvő – plusz 18

Chájim-Mojse Sztrulovits nem először csinálja ezt. Amikor a magyar származású ausztriai multimilliomos három évvel ezelőtt megnősítette elsőszülött fiát hetedhét országra szóló lakodalmat csapott a londoni Alexander palotában kiváltva ezzel a vallásos sajtó bírálatát.

Most, amikor Sztrulovits nem régen New Yorkban tartotta második fia és a New Yorkban székelő szaploncai (Szpinke) rebbe unokája esküvőjét a kiadások meghaladták az öt millió dollárt és így Sztrulovits önmagát múlta felül. “legnagyobb felhajtással rendezett zsidó esküvő” címért folyó versengésben . A zsidó sajtó, szerte a világon, heteken keresztül cikkezett az Izraelből külön repülőgépeken szállított több száz meghívottról a pazar menüről és arról hogy a nők a férfiaktól még az utazás közben is el voltak választva.

Ezúttal azonban Sztrulovits megszívelte a korábbi bírálatokat. Bár ő általában is igen nagy összegeket áldoz jótékony célokra, nagy báál cedóke hírében áll, a jelenlegi esküvővel egyidejűleg (amit első Ádár 18-án – Cháj – tartották ) a szatmári nábob örömapa 18 ezer dollárt adományozott minden egyes szatmári nevelési intézménynek szerte a világon. (Cháj=18, egyúttal életet is jelent és ennek jelentős a szimbolikája a zsidó életben.)

Sztrulovits, hűséges adjutánsa, jobb keze, a magyar származású Elimelech Klein révén, kiválasztott 18 szegény sorsú, sokgyermekes, vallásos családot és mindegyiküknek finanszírozott egy esküvőt úgy, hogy az összkiadások fedezésén kívül vásárolt mindegyik fiatal párnak egy-egy háromszobás berendezett lakást Jeruzsálemben.

Így ezúttal nem bírálták a szatmári chászid nábob viselkedését, hanem azt kívánták neki, legyen még több pénze…

Elhunyt Nechámá Leibowitz professzor

Hár Hámenuchot mellett, több mint ezer gyászoló jelenlétében, a Hár Támir temetőben helyezték örök nyugalomra a nemzet egyik nagytudású elméjét. Nechámá Leibowitz asszonyt, a Tóra Izrael-díjas szakértőjét. Gyászbeszédek nem hangzottak el – nem csupán Niszán hónap miatt, de azért sem, mert Leibowitz még életében határozottan megtiltotta azt.

A lettországi születésű Leibowitz – a vitatott nézetéiről ismert, nemrég elhunyt Jesájáhu Leibowitz húga – berlini és marburgi egyetemeken végzett, s közvetlenül ezután, még 1925-ben alijázott az akkori Palesztinába. Bibliát, zsidó történelmet és oktatástudományt tanított a Héber Egyetemen. Sokat tett a felnőttek oktatásáért és továbbképzéséért – különös tekintettel az olékra – ezért a tevékenységéért 1956-ban tüntették Izrael-díjjal ki. Kilencvenkét évet élt.

Új zseblexikon: Fogalmak a zsidóságban

Peszách tiszteletére a Chábád ifjúsági mozgalma kiadott egy újszerű zseblexikont, amely a zsidóságban használatos fogalmakat ismerteti röviden és tömören – mivel azok a sajtóban gyakorta elferdítve jelennek meg.

Aki figyelmesen elolvassa a Menáchem Brod által szerkesztett brosúrát, az nem fogja írni, hogy “chárédiek strájmlis tömege tüntett Jeruzsálemben kedden délután” – miután tudni fogja, hogy ortodox zsidó strájmlit csak szombaton és ünnepnapokon visel, már amelyik visel, de egyszerű hétköznapon semmiképp.

A lexikon – ábécésorrendben – azt is ismerteti, hogy mi a különbség a “rabbi”, “reb”, “ráv” és “rebbe” szavak között…

A szatmáriak is tárgyalnak a svájci bankokkal

Már nemcsak a Szochnut és a Zsidó Világkongresszus tárgyal a svájci hatóságokkal és követeli a jogosult nélkül maradt bankbetétek felszabadítását – hanem egy újonnan alakult szuper-ortodox, a szatmári chászidok által irányított szervezet is, amelynek élén Chájim Báruch (Edgár) Glück, amerikai vallásos ászkán áll.

A szervezet azért alakult, hogy “ne csak a cionisták kapják a svájci bankokban elfekvő betétekből származó pénzeket”. A szervezet vezetői már kapcsolatba léptek a svájci hatóságokkal, mivel “a betétek egy része vallásos (szatmári) zsidóké volt”. A Szochnut köreiben azon aggodalomnak adtak kifejezést, hogy a különböző zsidó szervezetek közötti ellentéteket a svájciak saját hasznukra fogják kihasználni.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 30. szám – 2014. július 30.