Izraeli bélyeg a rebbéről

 

Az izraeli posta rövidesen emlékbélyeget ad ki a nemrég elhunyt lubavicsi rebbe tiszteletére. A bélyegen a rebbe arcképe, születési és halálozási dátuma fog szerepelni, és a terv szerint egy Izrael_Amerika légipostai levélbélyegnek megfelelő névértékű lesz.

Jicchák Sámir a rebbéről

Jicchák Sámir képviselő, volt izraeli miniszterelnök megjelent azon az emlékező nagygyűlésen, amelyet a lubavicsi chászidok tartottak Tel Avivban a rebbe elhunytának 30. napján. Sámir magasztalta a rebbe egyéniségét és odaadását, majd elmondta, hogy amikor a Moszád elkezdte a volt Szovjetunióban a zsidóság megmentésére irányuló tevékenységét, “már ott találtuk a rebbe küldötteit, akik előttünk jöttek, és emberfeletti erőfeszítésekkel tartották fenn a zsidó nevelés alapját képező chédereket és földalatti iskolákat, jesivákat”. Köztudomású, hogy Sámir annak idején a Lechi nevű földalatti szervezet vezetője volt, majd mielőtt politikai pályára ment, évekig a Moszádban tevékenykedett. Most beszélt erről először nyilvánosan.

Diplomata-útlevél a vizsnici rebbének

Simon Peresz izraeli külügyminiszter diplomata-útlevelet adatott Mose Josuá Háger rabbinak, a vizsnici rebbének, aki “a Tóra nagyjai tanácsának” elnöke, és rövidesen Romániába és Ukrajnába utazik. Peresz jó barátságban van a rebbével, és nagyrabecsülése jeléül adatta neki az útlevelet, hogy megkímélje a határokon való hosszadalmas és kínos ellenőrzési procedúráktól.

Izraelbe utazott a mátészalkai frigyszekrény

Az elhagyott mátészalkai zsinagóga több mint százesztendős, ötméteres, gyönyörű frigyszekrényét Izraelben restaurálták, és Nir Gálim mosáv Holocaust-múzeumában állították fel.

A frigyszekrényt 1875-ben építették, és hosszú évtizedekig ékesítette a mátészalkai zsidó templomot. Néhány évvel ezelőtt valaki véletlenül lelt rá az elhagyott és romba dőlt zsinagóga mellett. Egy közvetítő segítségével _ 10 ezer dollár ellenében _ Izraelbe vitték, a magyarlakta Nir Gálim faluba. Itt azonban nem voltak képesek restaurálni és összeállítani a művészi konstrukciót. Végül egy Oroszországból bevándorolt zsidó iparművész, Mart Müller vállalta, hogy nehéz, aprólékos munkával restaurálja a műkincset. Ez megtörtént, és a mátészalkai ereklye már a falu múzeumában várja a látogatókat.

A frigyszekrény Izraelbe hozatalában és restaurálásában közreműködött Srágá Semer, az ismert vallásos ászkán, akinek sokoldalú tevékenysége nem ismeretlen a magyarországi zsidók előtt sem. Nemrég Magyarországon járt, és vidéken próbálta felkutatni azokat a gyerekeket, akik zsidó nevelést igényelnének.

A világ egynegyed százaléka…

1990-ben közel 13 millió zsidó élt a világon: ez a világ összlakosságának körülbelül 1/4 százaléka – közli A zsidó nép című új statisztikai felmérés. A számítások szerint az említett időszakban mintegy 8,7 millió zsidó élt diaszpórában, és 4,1 millió Izraelben.

Bár micvá-ciklus a Vasváriban

Az elmúlt hónapokban négy bár micvá ünnepség volt a Vasvári Pál utcai lubavicsi templomban. Mind a négy fiatalember, Balogh Viktor (Slomo Dávid), Gellért Balázs (Mose Joná); Kárpáti Zsolt (Dávid); Grünwald Tamás (Zeév Mordecháj) megtanult tfilint rakni, ami a zsidóvá érés lényege.

A közeljövőben egy újabb tanfolyam során további gyerekek készülnek fel a bár micvászertartásra Oberlander rabbi felügyelete alatt. Az előkészítő tanfolyamon a gyerekek elsajátítják mindazt, amit egy 13 éves zsidó fiúnak tudnia kell.

Várjuk a jelentkezőket! Az előkészítés díjmentes.

HÉBER JOG AZ ELTE JOGI KARÁN

Idén ötödik éve oktat héber jogot rabbi Oberlander Baruch a budapesti ELTE Jogi Karának római jogi tanszéke mellett működő Bevezetés a héber jogba című speciális kollégium keretében.

A szemeszterek októbertől decemberig, illetve márciustól májusig tartanak, hetente, szerdánként van előadás.

Mind ez ideig számos téma került az előadások napirendjére, így a zsidó házassági jog, a ma is élő esküvői szertartás, az öröklési jog és a tulajdonjog törvényeivel ismerkedhettek meg a hallgatók.

Az ősi jog témája kimeríthetetlen. Az idei szemeszter az adásvételi szerződések szabályainak részletes és pontos ismertetésével vette kezdetét, s a félév folyamán módunk nyílik megtudni, milyen álláspontok alakultak ki a kinján (traditio, “átadás”) fogalma körül, mi képezheti adásvétel tárgyát, kik lehetnek a szerződés alanyai. Ezekre és sok más kérdésre kaphatnak választ az érdeklődők, s minden témában, a rabbival történt előzetes megbeszélés alapján, mód nyílik házi dolgozatok elkészítésére is.

Terveink között szerepel az előadások teljes anyagának könyv vagy jegyzet formájában történő kiadása.

Az előadások rendkívül színesek és színvonalasak, a hallgatók az órák végén feltehetik kérdéseiket, úgyszintén alkalom nyílik az eltérő álláspontok ütköztetésére.

Az idei évben – tekintettel a hallgatók létszámának jelentős megnövekedésére – új, nagyobb teremben folynak az előadások, s továbbra is várjuk mindazokat, akik nyitottak egy számukra ismeretlen vagy csupán részben ismert kultúra és jogrendszer iránt, akiket érdekel a zsidó jog.

Az előadások pontos ideje és helye a római jogi tanszék (1053, Egyetem tér 1-3., félemelet 101.) melletti hirdetőtáblán mindig megtalálható.

Megjelent: Egység Magazin 5. évfolyam 19. szám – 2014. július 29.