Zsidó világhíradó

az első hír két hasábra és keretbe

„KIRÁLYOK LESZNEK A GONDVISELŐID…”

Az amerikai alelnök vitte Moszkvából New Yorkba a lubavicsi chászidok szent könyvét

„Drága Rebbe, itt küldöm Önnek ezt a könyvet a moszkvai Schneerson könyvtár gyűjteményéből…” – írja Al Gore amerikai alelnök a lubavicsi rebbének, Menachem M. Schneersonnak, miután legutóbbi moszkvai látogatása során átvette a gyűjtemény legritkább és legértékesebb darabját, a Tánjá című chászid filozófiai munka száz évvel ezelőtt nyomtatott példányát. A lubavicsi chábád chaszidizmus kézikönyve a dinasztia első rebbéjének műve.

A 12 000 kötetes könyvtárat a kommunisták uralomra jutásuk után elkobozták. A chászidok a rendszer összeomlása óta követelik vissza jussukat, és egy orosz bíróság már meg is hozta az ítéletet a könyvtár visszajuttatásáról jogos tulajdonosának, a jelenlegi lubavicsi rebbének. A huzavona azonban azóta is folyik, az értékes kötetek még mindig a moszkvai közgyűjteményben, a volt Lenin könyvtárban vannak. A chászidok eddig hiába próbálták érvényesíteni jogaikat. Már több nemzetközi híresség, köztük nem egy politikus is megpróbált közbenjárni, de az oroszok most első esetben adtak vissza egy könyvet.

A chászidok nagy örömmel fogadták a gesztust. A Kfár Chábád című, Izraelben megjelenő hetilap a címoldalon, „Királyok lesznek a gondviselőid…” (Ézsaiás 49:23.) címmel kommentálta az eseményt.

Gyilkos arab merénylet New-Yorkban egy lubavicsi konvoj ellen; egy fiatal fiú belehalt sérüléseibe

New-Yorkban pár héttel ezelőtt, arab terroristák gyilkos tüzet nyitottak egy Manhattanből Brooklynba tartó lubavicsi konvojra, amely a rebbe autóját kisérte. A rebbe sikeres szemmütéten ment át és éppen hazafelé tartott a kórházból. A merénylet során négyen megsebesültek és a 16 éves Áron Halberstamm, a rebbe egyik adjutánsának fia – belehalt sérüléseibe. Nagy részvét mellett temették el. A New-Yorki rendőrség elfogott egy libanoni származású arabot – egy szélsőséges muszlim szervezet tagját – aki bevallotta tettét. Fegyvert, lőszert és Izráél-ellenes propaganda anyagot találtak nála.

A RABBIK BOJKOTTÁLJÁK AZ ÖKUMENIKUS KONFERENCIÁT

A Jeruzsálemben rendezett ökumenikus konferenciáról, amelyen 96 országból vesznek részt társadalomtudósok és vallási vezetők, távol maradnak a rabbik. A találkozót a Martin Buber Ház, a németországi Pappenheim városában működő nemzetközi keresztény_zsidó egyesület szervezte, de az izraeli és amerikai ortodox rabbik megtiltották a rabbiknak a részvételt, mert attól tartanak, hogy a konferencia a keresztény missziós tevékenység elősegítését szolgálhatja. A szervezők szerint nem lesz szó teológiai kérdésekről, a tilalom kibocsátói között ennek ellenére szerepelnek az izraeli országos főrabbik és Jeruzsálem főrabbija is. Az egyik szervező Dávid Rozen rabbi, aki Izrael vatikáni követjelöltje volt.

LAU RABBI FIDEL CASTRóNÁL

Jiszráél Méir Lau izraeli országos főrabbi Havannában találkozott Fidel Castróval, a kommunista Kuba diktátorával. A találkozót megelőző hírek szerint a megbeszélés célja az ezerfőnyi kubai zsidóság kimentése Izraelbe. Kubában az utóbbi években végső fázisába lépett a zsidó vallási élet hanyatlása: nincs rabbi, sem sakter, a zsidó élet a nagy mértékű asszimiláció és a vegyes házasságok miatt gyakorlatilag megszűnt. Lau rabbi látogatásának nincs politikai jellege: a találkozáson kizárólag vallási témákról esik szó.

AZ EGYIPTOMI KÜLDÖTTSÉG CSAK KÓSERT ESZIK…

Nagy meglepetésben volt részük az izraeli környezetvédelmi minisztérium vezetőinek és a Bét Semes-i városháza vezetőinek egy egyiptomi küldöttség fogadásakor, amely az izraeli víz-, illetve csatornázási hálózat tanulmányozására érkezett. A Cová kibucban rendezett ebéden az egyiptomiak – köztük tudósok és magas rangú kormánytisztviselők – a kósersági bizonylatot kérték, mivel, úgymond, csak kóser ételt esznek. A vendéglátók nagy csodálkozására elmondták, hogy hithű muzulmánok lévén nem esznek sertéshúst, és másfajta húsból is csak a szabályszerűen vágott állatét fogyasztják, a zsidó kóser vágás előírásai pedig nagyon hasonlítanak a muzulmán szabályokra.

Nem volt mit tenni: el kellett vinni őket egy Bét Semes-i kóser vendéglőbe, ahol előbb megszemlélték a rabbinátus kósersági bizonyítványát, majd jóízűen megebédeltek.

KóSER SÉF A SPANYOL KIRÁLYI UDVARBAN

Előkészítette a Rabinnak adott kóser vacsorát

Jicchák Rábin izraeli miniszterelnök a spanyol király, János Károly vendégeként négynapos hivatalos látogatásra Madridba utazott. Utazását megelőzően a tel-avivi Dán hotel konyhafőnöke, Ávi Steinic látogatott Madridba, hogy a királyi udvar szakácsainak elmagyarázza, miként kell a hivatalos királyi vacsorát a kóserság előírásainak megfelelően elkészíteni. Rábin miniszterelnök nem vallásos, de külföldi útjain nem szegi meg a szombatot, és ügyel arra, hogy kósert egyen.

Steinic látogatása óta a spanyol protokollfőnök is tisztában van avval, mit jelent a kóser konyha, mit lehet felszolgálni, és mit nem. Az izraeli séf a magával hozott receptekhez való kóser termékekről is gondoskodott, amelyeket Spanyolországban nehéz beszerezni. Segítségére volt a madridi izraeli követség egyik tisztségviselője, aki maga is csak kósert eszik.

A MAKÓI DINASZTIA VILÁGTALÁKOZÓJA

Miután amerikai hívők pénzén rendbe hozták az elhagyott makói zsidó nagytemplomot és az ottani jesivát, május 25_27-én világtalálkozót tartanak Makón a Fórhand-dinasztia leszármazottjai, az alapító Mose Fórhand rabbi halálának ötvenedik évfordulója alkalmából. Fórhand több mint harminc évig volt makói rabbi, és neves jesivát vezetett, amelynek több száz növendéke volt. Előbb fia, majd unokája folytatta a hagyományt: chászid rebbékként nevelőintézeteket tartanak fenn Izraelben és Amerikában. A találkozóra már fogadják a jelentkezéseket: több száz hívőt várnak a világ minden tájáról. A hírek szerint Makó polgármestere, valamint az izraeli és amerikai nagykövet is megígérte, hogy jelen lesz a világtalálkozón. Makón ma csak néhány zsidó él, és nincs szervezett hitközség.

AZ ÓTESTAMENTUMRA ESKÜDÖTT A MINISZTERELNÖK

Efrájim Goldberg, Peru új miniszterelnöke, hívő zsidó, és úgy hírlik, cionista is. Hivatali esküjét a szokástól eltérően a zsidó Bibliára, az úgynevezett Ótestamentumra tette le. A hírügynökségek jelentették – és Peru főrabbija telefonon megerősítette ezt a hírt az izraeli rádiónak _, hogy az új miniszterelnök előre megmondta az államelnöknek: nem hajlandó a hivatali eskünél szokásos térdhajtásra a kereszt előtt, mivel ez ellentmond vallásos meggyőződésének. Az elnök jó barátja az új miniszterelnöknek, és nem kifogásolta ezt. Goldbergnek közeli családtagjai élnek Izraelben. Édesapja úgy tervezi, hogy a Peszáchot Izraelben tölti.

MAGYAR ZSIDÓ NÉGY HALÁLTÁBORBAN

Harfenes Ezékiel könyve, A poklok pokla

Budapesten a napokban jelent meg a Pesti Szalon kiadó gondozásában Harfenes Ezékiel kötete, A poklok pokla, melyben a szerző – egy Kolozsvár melletti kis faluból származó, vallásos magyar zsidó – leírja kálváriáját négy haláltáborban, köztük Auschwitzban. Megtudjuk, hogyan ölték meg fiát a szeme láttára, és hogyan igyekezett megtartani emberi méltóságát és zsidó hitét a poklok poklában.

Ez az egyedülálló dokumentum először jelent meg magyarul, miután több héber és angol kiadásban nagy sikert aratott. Kapható a könyvkereskedésekben, a kiadónál és a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési És Oktatási Egyesületben.

Megjelent: Egység Magazin 4. évfolyam 17. szám – 2014. július 29.