Zsidó világhíradó

Jicchák Rabin, Izrael új miniszterelnöke néhány évvel ezelőtt tefilint légolt Kfár Chábádban az idős chászid, ráv Berke Chén felkérésére. Rábin mögött a chábád mozgalom szóvivője, Berke Wolf.

A rebbe híveivel együtt

imádkozott Ros HáSáná alkalmából New Yorkban. Menachem Mendel Schneerson, a lubavicsi chászidok feje, agyvérzése után hét hónappal először vett részt az istentiszteleten. A nagy öröm híre az ünnep után pillanatok alatt elterjedt az egész világon, és ezrek indultak útnak, hogy New Yorkban a rebbével együtt tölthessék a szukoti ünnepeket. Nem kevesebb, mint tízezer chászid töltötte meg a mozgalom zsinagógáját az ünnep két utolsó napján: a jeles nap nevéhez méltón Áceret, nagy gyülekezet jött össze.

A hívők énekelve és – amennyire a hely engedte – táncolva ünnepelték a szent napot és vezetőjüket. Imádkoztak a rebbe teljes gyógyulásáért és azért, hogy minél többször lehessenek együtt vele, mert láthatóan neki is jót tett a közös ünneplés.

IZRAEL:
ELHUNYT A GURI REBBE

A chászid világ nagy gyászban van. Támuz 7-én (július 9-én) 94 éves korában, hétévi ágyhozkötöttség után Jeruzsálemben elhunyt a guri chászidok feje, Szimche Bunim Álter rabbi. A gyászhét letelte után fivére, Pinchász Menáchem Álter vette át tisztét.

Tizenöt éven át vezette a guri hívek népes táborát. Karizmatikus egyénisége gyermekkorától a vezetői szerepre predesztinálta. Lengyelországból, ahol a guri chaszidizmusnak mintegy félmillió híve élt, már 1927-ben Palesztinába utazott, és megvetette a guri közösség alapjait. 1934-ben érkezett végleg Erec Jiszráélba, ahol megalapította a tel-avivi guri jesivát. Szerény életre, önmegtartóztatásra nevelte a fiatalokat: betiltotta a fényes, nagy költségekkel járó esküvőket, és fiatal házas híveit arra ösztökélte, hogy a fejlesztési területekre költözzenek, ahol olcsóbbak a lakások. Vezető szerepet töltött be az Águdát Jiszráélban, ahol a Tóra Nagyjainak Tanácsa élén állt. Legyen emléke áldott!

IZRAEL:
KÓSER OROSZLÁNOK

A Ramat Gan melletti szafariparkból nemrég tíz oroszlánt exportáltak Dél-Afrika különböző állatkertjeibe. A “szábre” oroszlánok exportálására a túlszaporulat miatt került sor: a szafariban a hímek között már hatalmi harcok folytak, és tíz nőstény is vemhes. Az asdodi kikötőben behajózott oroszlánok a hosszú úton kizárólag kóser húst fogyasztanak, mert az izraeli hajókon nincs más.

Másfél évszázad

telt el a Vasvári Pál utcai Sász Chevrá templom alapítása óta.

A százötven évvel ezelőtt létrejött Sász Chevra zsinagóga Budapest belterületének egyik legnevezetesebb zsidó temploma volt, ahol a hívek idejük nagy részét a Tóra tanulmányozásának szentelték. Itt imádkozott többek között Bródy Sándor, a neves magyar zsidó író, akinek nevét emléktábla őrzi a templom falán.

A templom megújulásával minden reggel lesz imádkozás. Az érdeklődők előadásokat hallgathatnak a Tóra és a zsidóságtudomány különböző témáiból.

A patinás körzet tagjai vendégeikkel együtt ünnepségen emlékeztek a jubileumról. Az összejövetel főszereplői Karádi Gábor elnök, Baruch Oberlander rabbi, dr. Domán István, a gyülekezet előző rabbija és dr. Schweitzer József – aki egy időben szintén végezte a templom rabbijának teendőit – voltak.

Reméljük, hogy az új évben, akárcsak a következő újabb százötven évben, megtelik a zsinagóga minden imádkozáskor, és mindig zsúfolva lesz gyerekekkel a kultúrterem a Talmud-Tóra klub és a téli-nyári Civot HáSém napközis táborozás idején! Mindenkit, fiatalt, idősebbet, férfit, nőt és gyereket szívesen lát a Vasvári Pál utcai templom vezetősége!

USA:
A REBBÉT MEGOPERÁLTÁK

A lubavicsi rebbe, Menachem Mendel Schneerson nemrég operáción esett át: eltávolították epezacskóját. A műtét a New York-i Mount Sinai kórházban történt, ahol híveinek százai napi 24 órán át zsoltárokat mondtak mielőbbi felépüléséért.

Az operáció sikerült, a rebbe jobban van, és gyógyulása – korábbi agyvérzéséből való kilábalása – jól halad. A zsidó világban imádkoznak, zsoltárokat mondanak és felajánlásokat tesznek a rebbe mielőbbi felépüléséért.

IZRAEL:
DÖNTETLEN

Az izraeli választások tulajdonképpen patthelyzetet teremtettek a jobboldal–vallásos pártok (59 mandátum) és a baloldal–kommunisták és arabok (61 mandátum) között, és balközép kormányt eredményeztek, amelynek tengelyében a Munkapárt (44), valamint a baloldali Merec (12) és a vallásos Sász párt áll. Mindenesetre a tizenöt éve kormányzó Likud párt ellenzékbe szorult, és vezetője, Jicchák Sámir volt miniszterelnök, visszavonult a politikai élettől. Az új miniszterelnök Jicchák Rábin lett, aki 1974 és 1977 között már szolgált ebben a feladatkörben.

ROMÁNIA:
ANTONESCU UTCA VÁRADON

Nagyváradon és Kolozsvárott a nyáron gyűléseket tartottak az 1944-ben magyar fasiszták által deportált és a nácik által meggyilkolt 150 000 erdélyi zsidó emlékére. Dr. Moses Rosen főrabbi tiltakozott az ellen, hogy Nagyvárad központjában nemrég utcát neveztek el Antonescu marsallról, a román fasiszták véreskezű vezéréről. “Ilyesmi nem fordult elő sem Budapesten, sem Prágában vagy Szófiában” – mondotta a főrabbi, aki felkérte dr. Petru Filippet, Nagyvárad polgármesterét, vegyék le Antonescu nevét az utcáról. “Hogyan tiszteleghetünk a Holocaust áldozatainak emléke előtt, ha ugyanakkor meggyalázzuk azt?” – kérdezte dr. Rosen.

OROSZORSZÁG:
FINN MISSZIONÁRIUSOK

Nemcsak Kárpátalján ütötte fel hidrafejét a lélekvadász misszió. Nemcsak Ungvárott és Munkácson próbálják a maradék zsidóságot “megtéríteni”. Moszkvai jelentések szerint finn misszionáriusok – köztük zsidó származásúak – erőteljes propagandát fejtenek ki, és sikerült beépülniük az egyetlen, Moszkvában megjelenő zsidó újság szerkesztőségébe is. Tevékenységük alapján sok száz zsidó gyereket hívtak meg nyaraltatási akciókra Finnországba és Svédországba, többnyire kolostorokba és egyéb keresztény intézményekbe. A Jád LeÁchim, a misszió elleni önvédelemmel foglalkozó zsidó világszervezet moszkvai képviselője tiltakozott az említett lapnál, amely a lélekvadászok szócsöveként szolgál.

Moszkvában jelenleg háromféle misszionáriuscsoport működik: a finn és az amerikai keresztény (evangélikus) misszionáriusok, valamint a zsidó “Jézus-hívők”. Az utóbbi a legveszélyesebb, mivel tagjai autentikus zsidóknak adják ki magukat.

A misszionáriustevékenység csúcspontja a Csernobilban megsérült zsidó gyerekek nyaraltatása Svédországban, ahol vallásos keresztény családoknál helyezik el őket…

OLASZORSZÁG:
“AZ ÖRDÖG ZSINAGÓGÁJA”

Szicília érseke, Salvatore de Palme kardinális nyilvánosan bocsánatot kért az olasz zsidó hitközségtől és megkövette a híveket, akiket egy szerencsétlen megjegyzésével megsértett. A kardinális a szicíliai maffiát elítélő beszédében azt “az ördögök zsinagógájának” titulálta. Bocsánatkérő nyilatkozatában az érsek azt mondta, hogy nem állott szándékában megbántani a zsidókat. Szerencsésebb lett volna “az ördög egyházának” titulálni a maffiát, és legközelebb így is fog tenni, mondta.

Ugyanakkor az olasz labdarúgók szövetsége ígéretet tett arra, hogy próbálja megfékezni a szurkolók “lelkesedését”. Ezek, akárcsak a fradisták a pesti lelátókon, antiszemita kitételekkel fűszerezik lelkesítő bekiáltásaikat.

JUGOSZLÁVIA:
ZSIDÓ GYEREKEK IZRAELBE

A polgárháború sújtotta Szarajevóból nemrég hetven zsidó gyerek és húsz felnőtt érkezett Budapesten keresztül Izraelbe. Tuvjá Ráviv, a budapesti Szochnut-irodának a jugoszláv álijáért felelős munkatársa azt mondja, hogy több száz zsidó szeretne Sarajevóból Izraelbe jutni.

FRANCIAORSZÁG:
AZ EGYHÁZ ÉS A NÁCIZMUS

Egy Párizsban nemrég megtartott “közéleti tárgyalás” egyhangú határozata szerint a francia egyház együttműködött a Vichy-rendszerrel, így a náci Németországgal.

RÖVIDEN

* A Los Angeles-i Joe Schwartz panaszt tett az Egyesült Államok State Departmentjánál (Külügyminisztérium), mert a szaúdi kormány nem adott neki vízumot, hogy üzleti ügyben Rijádba utazhasson. Végül megkapta a beutazási engedélyt.

* Az ukrajnai Lembergben utcát neveztek el Simon Petljuráról, az önálló Ukrajna hadseregének vezérlő tábornokáról, akinek emberei 1918–19-ben 60 000 zsidót gyilkoltak meg. Simon Wiesenthal tiltakozott.

* A tel-avivi könyvhetet közvetlenül a választások után rendezték meg. Nagy sikert aratott a Chábád Lubavics pavilon, amelyben a chászid mozgalom kiadványait árusították.

* Szentpétervári zsidó gyerekek nyaralnak Jeruzsálemben, egy ottani jesivá vendégeiként.

* Világszerte több száz “tudományos” munka létezik, amely a Holocaust szisztematikus tagadásával foglalkozik – olvasható az izraeli Bár Ilán egyetem kiadványában.

* Az amszterdami portugál templomnak, Európa egyik legrégibb zsinagógájának renoválási költségeire gyűjtőakciót kezdeményeztek, hogy megmentsék az impozáns épületet.

* Salt Like Cityben, a mormonok fellegvárában, 2800 zsidó él. Szellemi szükségleteik kielégítésén Rabbi Benni Zippel chábád küldött dolgozik.

Megjelent: Egység Magazin 3. évfolyam 11. szám – 2014. július 28.