A rabbik ülése a reform-veszély elhárítására

 

A nagy szenzációt ezúttal Bné-Brák, a százezer főnyi vallásos város szolgáltatta, ahol a lakosság kb. 60% iskolás gyerek, és rendőrőrs nincs, mert nincs szükség rá. Itt találkozott a múlt héten, a legnagyobb titokban, Izrael két országos főrabbija, Jiszráél Méir Lau és Élijáhu Báksi-Doron, a Tóra Nagyjai Tanácsa vezető rabbijaival, akik a sokkal ortodoxabb jellegű vallási szisztémát képviselik. Első ízben fordul elő, hogy a „cionista” főrabbik, akik állami állást töltenek be – meg lettek hívva erre az exkluzív összejövetelre.

A téma – a közös veszély – az Amerikából importált reform-közösségek „rabbijainak” térhódítása. Ezek az urak – akiknek az Egyesült Államokban jelentős számú híveik vannak – Izraelben úgyszólván légüres térben mozognak, mivel az izraeli zsidó ember ebben is szélsőséges, illetve egyértelmű: ha vallásos, akkor ortodox, aki tartja magát – többé-kevésbé a Háláchá (zsidó Törvények) előírásaihoz – ha pedig nem, akkor ateista és nem tart semmit. Így az amerikai zsidó „református” kenetteljes szónoklatainak és néhanapján tartott ünnepi ceremóniáinak – Izraelben semmi tere nincs.

Ennek ellenére sikerült újabban elérniük – a liberális felsőbíróság segédletével, hogy képviselőiknek helyt adjanak a helyhatóságok mellett működő ún. Vallási Tanácsokban (Moácá Dátit). Ez ellen mind a főrabbinátus, mint a Tóra Nagyjai elkeseredetten tiltakoznak, mondván, hogy ateista nem dönthet a zsidó vallás olyan hitéleti ügyeiben, mint a kóser koszt, vagy rituális fürdő, amit ők nemcsak hogy nem tartanak, hanem gyakran elleneznek is.

A közös ülésen a rabbik elhatározták, hogy inkább bezáratják a Vallási Tanácsokat, minthogy együtt üljenek ott a reformistákkal. A dolog pikantériája hogy a felsőbíróság már kétízben 30-30 ezer sékel pénzbüntetést szabott ki Eli Suissa belügyminiszterre, aki vallásos ember lévén nem volt hajlandó aláírni a reformisták kinevezését a Vallási Tanácsokba. A kormány ígéri a vallásosoknak, hogy megfelelő törvénykezéssel orvosolja az áldatlan helyzetet.

 

Fidel Casztró a zsinagógában

 

Havanna egy, még ma is ortodox módra kommunista ország nyomorverte fővárosa, amelyben az emberek éhségénél csak félelmük nagyobb.

Így aztán eléggé csodálatos hogy a maroknyi zsidó közösség odáig merészkedett, hogy meghívta az ateizmusával kérkedő diktátort, a rettegett Fidel Castrót, látogasson el a Fény Ünnepén (Chánukákor), az egyetlen működő havannai zsinagógába és legyen jelen a hagyományos gyertyagyújtáson. És mivel Chánuká a csodák ünnepe – Castró elment a zsidó templomba, ott beszédet is mondott.

Miután meggyújtották a chánukai gyertyákat és elénekelték a hagyományos Máoz Curt – Castró beszédet mondott, amelyben többek között elmondta hogy nagyon érdekli őt a zsidó történelem, ismeri Chánuká történetét és nagyrabecsüli a zsidókat.

 

Hatósági engedéllyel mohélok Izraelben

 

Izraelben végre rendezték a circumcisiót végző mohélok engedélyezését és munkaviszonyát. Az országos főrabbinátus összeírta a működő és vizsgázott, valamint állami engedéllyel bíró mohélokat és azoknak hivatalos, fényképes, igazoló jelvényt adott.

Izraelben többszáz hivatalos – és sok száz privát, „partizán” – mohél működik. Az utóbbiak működése sok fejtörést okoz, mivel ők nem elég jártasak a szakmában. Ahol a születendő gyerekek száz százalékát körülmetélik – fontos, hogy az emberek úgy tekintsenek a mohélra, mint egy megbízható, jókezű sebészre, aki nem hibázhat – mondta az egyik rabbi, a jelvények kiosztása alkalmából tartott ünnepségen.

Itt érdemes megjegyezni, hogy egy zsidó gyereket körülmetélni nagy micvának számít és a mohélok tulajdonképpen nem kérnek pénzt tevékenységükért. Sokan – ha megkérdezik őket, mivel tartoznak nekik – azt mondják, hogy adjon az örömapa annyit, amennyit akar. Persze vannak kialakult „árak”, de még nem fordult elő, hogy a mohélok sztrájkoltak volna…

 

Naftali Kraus könyve Zsidó ünnepek – hat kazettán, a vakok részére

 

Izraeli tudósítónk, Naftali Kraus, negyedik könyve a népszerű Ősi Forrás sorozatban, amelynek címe Zsidó Ünnepek – megjelent New-Yorkban magyarul, 6×2 db-os kazettán, egy ismert színész, Szabó Gusztáv, felolvasásában – a magyarul beszélő világtalanok számára.

A 165 oldalas könyv, amelynek első kiadása teljesen elfogyott (és most van folyamatban második kiadása) így legalább kazettán kapható. A kazettákat a new-yorki Jewish Braille Institute adta ki, és azt a pesti „Zsidó Vakok Intézetében” lehet kapni. A továbbiakban előkészület alatt áll, az említett Intézet gondozásában, az Ősi Forrás sorozat második (Próféták Népe) és harmadik (A Talmud Bölcsei) kötetei is.

Az Ünnepek kazettáin, egy drámai színész előadásában, megelevenednek a zsidó ünnepek motívumai, az előírások, a zsidó folklór jellemzői, valamint chászid történetek.

 

60 éves kibuc hat rend misnájeszt tanul

 

A Bét Sáán völgyben elterülő Szdé Élijáhu vallásos kibuc, amelyet a Mizráchi pionír chálucai hatvan évvel ezelőtt alapítottak – eredeti határozatot hozott a jubileum megünneplésére.

Elhatározták hogy a 60-as számmal rímelő Hat rend Misnájeszt (Sisá szidré Misná) felosztják a kibuc tagjai között és azt a következő Lág Beomerig megtanulják. Ekkor van ugyanis a 60-as évforduló.

Most a kibuc apraja-nagyja éjt nappali téve tanul, hogy Lág Beomerig (1999. május 4.) befejezzék a 6. rend Misnájeszt.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 17. szám – 2014. október 15.

 

Megszakítás