ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

Neves marokkói rabbik földi maradványai – Izraelben

Az elmúlt hét elején Izraelbe hozták tíz neves marokkói rabbi földi maradványait és eltemették az exhumált csontokat a jávnei temetőben.

Az exhumált és Izraelbe hozott tetemek között volt Máchluf Hálévi, a neves kabalista rabbi teteme is. Máchluf rabbi csodatevő hírében állott és a marokkói nemzsidó közönség körében is nagy népszerűségnek örvendett. Az Izraelben élő, Marokkóból elszármazott zsidók körében nagy jelentőséget tulajdonítanak a marokkói kormány pozitív hozzáállásának, ami az exhumálást lehetővé tette.

A hosszúnap forgatókönyve

A két héttel ezelőtt jelent meg Budapesten a jövő héten (szeptember 30-án) esedékes Jom Kipur, vagyis az Engesztelőnap, illetve “magyarul” az ún. “Hosszúnap” forgatókönyve. Neve: Sámson Fohásza.

Ez egy közel ezer oldalas, két nyelvű imakönyv, új és teljesen egyedülálló a maga nemében. A modern magyar fordítás oldalról oldalra követi nyomon az ősi héber szöveget, a bibliai idézeteket; a második Szentély idején – tehát több mint 2000 évvel ezelőtt – keletkezett fohászokat, valamint a középkori költeményeket, pijutokat. A magyarázatokat és a lábjegyzeteket munkatársunk, az izraeli Naftali Kraus írta, míg a könyv főszerkesztője és kiadója Oberlander Baruch rabbi, a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület vezetője.

A szép kiállítású vaskos könyv magyar fedőlapján Maurycy Gottlieb Jom Kipur a zsinagógában világhírű festménye látható, míg a héber borítót egy chászid festő rajza ékesíti: Chászidok odaadó imája. Az impozáns imakönyv, melyhez hasonló tavaly jelent meg utoljára Magyarországon, amikor ugyanaz a fordító, szerkesztő és kiadó meglepte a magyar közönséget az újévi imakönyvvel (Máchzorral), melynek neve Izrael Fohásza volt – szeptember 16–án, szerdán délelőtt 11 órakor került bemutatásra az Írók Boltjában. A bemutatót Benedek István Gábor vezette le, beszédet mondott Dr. Schöner Alfréd, az Országos Rabbiképző Intézet – Zsidó Egyetem rektora és Dr. Borsányi–Schmidt Ferenc, a Zsidó Egyetem Könyvtárának igazgatója.

És miért hívják Jom Kipurt magyarul Hosszúnapnak? Azért, mert 25 órás böjt is van benne és ez meglehetősen hosszú – annak, aki kiböjtöli.

Kiutasítottak két (olasz) “Izraelt szerető keresztényt” akik öngyilkos provokációt terveztek a Templomhegyen

Kb. tíz nappal ezelőtt két idős keresztény zarándok érkezett Izraelbe Olaszországból. Nemcsak furcsa viselkedésük keltett gyanút a lodi reptéren, de a külföldi biztonság szervek figyelmeztetése is egyidejűleg beérkezett: a kettő provokációs, öngyilkos akciót készül végrehajtani a jeruzsálemi Templomhegyen.

Kihallgatásuk során azt mondták, “szent küldetést jöttek végrehajtani, Jeruzsálemben, az örök városban”. A “küldetés” mibenlétét nem voltak hajlandók részletezni. A biztonsági szervek szerint tervük az volt, hogy egy pénteki napon, amikor muszlim tömegek ájtatoskodnak a Templomhegyen, ahol az El-Aksza mecset van – provokációt hajtanak végre, minek során a feldühödött tömeg megöli őket és ezzel “lángba borítják az egész térséget”.

A két idős férfi, aki “Izraelt szerető keresztények”-nek definiálta magát – nem lett bíróság elé állítva, idős korukra való tekintettel, valamint azért, mert nem találtak náluk robbanóanyagot és a vád külső forrásokra hagyatkozott. Ennélfogva kiutasították őket és feltették a kettőt egy Olaszországba tartó repülőgépre.

A jólértesült Jediot Áchronot a nyomozáshoz közelálló körökre hivatkozva azt írja, hogy az ún. “Jeruzsálem szindrómá”-ról van szó. Ez egy bizonyos lelki elferdülés, ami egyes Jeruzsálembe érkező embereket ér utol és vallási révületben, illetve messianisztikus küldetés hitében jut kifejezésre. Többnyire keresztény turisták és zarándokok esnek a szindróma hálójába, de előfordul zsidókkal is. Az izraeli hatóságok attól tartanak, hogy a 2000. év elején a szindróma jelei és méretei eddig nem ismert méreteket öltenek majd.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 49. szám – 2014. augusztus 25.