ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

Váetchánán

A szatmári iskola elesik a támogatástól

Az antiszemitizmus nőtt Svájcban és a Távol-Keleten

Elhunyt egy neves szefárd Tóra nagyság

Miért kell (ha kell) egy halottat körülmetélni?

 

A szatmári iskola elesik a támogatástól

A múlt héten harmadjára akadályozta meg az amerikai bíróság, hogy különleges státuszt – s vele különleges támogatást – kapjon a New York-i szatmári chászidok 12 ezer lelket számláló jesivavárosa.

Kirját Joél New Yorktól 60 kilométerre található. A falut 1989-ben létesítették, és a szatmáriak azóta szeretnék elérni, hogy nyilvánítsák azt “special public school district”-té, azaz különleges közoktatási kerületté. Ez ugyanis – New York állam törvényei értelmében – automatikusan évi három millió dolláros támogatást vonna maga után, amit az ottani mozgássérült chászid gyermekekre tekintettel fizetnének ki.

A gyerekek járhatnának a környező iskolákba is, ám a szatmáriak azzal érvelnek, hogy őket a többiek gúny tárgyává tennék.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 1994-ben alkotmányellenesnek nyilvánította a szatmáriak törekvését, miután a különleges zsidó iskolakerületben veszélyt látott a legszentebb amerikai polgárjogi elvre: az állam, illetve a vallás és az egyházak kötelező elválasztására nézve. A szatmáriak tovább folytatták a jogi küzdelmet. Igényüket egy második verdikt is elutasította. Most, harmadjára egy New York-i fellebbviteli fórum döntött úgy, hogy mivel a különleges iskolakerület csakis a szatmári chászidok céljait szolgálná – s oda nem zsidó gyereket nem vennének fel – annak engedélyezése azzal járna együtt, hogy az állam beavatkozna a vallásokba, s egyiket előnyben részesíteni a másikkal szemben.

Az antiszemitizmus nőtt Svájcban és a Távol-Keleten

Az antiszemitizmus növekedése, illetve csökkenése szoros összefüggésben van az aktuálpolitikai történésekkel – jelentette ki Ábrahám H. Foxman, a Rágalmazás Elleni Liga nemzeti igazgatója a Kneszet fórumán. Foxman rámutatott arra, hogy a zsidóellenesség növekedése az elmúlt időszakban főként Svájcra, illetve a távol-keleti térség egyes államaira volt jellemző. Svájc esetében az ok egyértelműen a világ zsidósága és az ottani bankok csatája a zsidó letétek, illetve a nácik által a zsidóktól elrabolt javak felett. Ami a Távol-Keletet illeti az ottani pénzügyi-gazdasági helyzet miatt sokan kiáltják ki bűnbaknak a zsidóságot. Erre a legjobb példát Mhathir Mohamad maláj miniszterelnök szolgáltatta 1997 októberében, aki a zsidó spekulációt tette felelőssé a maláj nemzeti valuta, a ringitt összeomlásáért.

Elhunyt egy neves szefárd Tóra nagyság

Jeruzsálemben a múlt héten, 72 éves korában elhunyt Ben-Zion Abba Saul rabbi, a neves szefárd Porát Jesiva vezetője, a keleti zsidóság egyik nagy Tóra tekintélye. Ovádja Joszéf és Kaduri rabbi, a nagy kabbalistával együtt, a Sász párt egyik mentora és szellemi vezetője volt. Temetésén sok ezres tömeg vett részt.

Miért kell (ha kell) egy halottat körülmetélni?

Egy parlamenti interpelláció nyomán kitört a botrány, amit azután az országos főrabbi, J. M. Lau úgy definiált, mint “vihar egy csésze teában”.

Az egyik baloldali képviselő, akit ez idáig még nem vádoltak azzal, hogy túlzott szimpátiával viseltetik a zsidó vallás törvényei iránt – azzal vádolta a tábori főrabbinátust, hogy azok – temetés előtt – körülmetélik az elesett (vagy elhunyt) katonákat, ha kiderül hogy azok, életükben nem mentek át a zsidó vallás által előirt circumcisión, amit nyolcnapos korban kell fiú-gyermeken végrehajtani.

A bulvársajtó szalagcímekben hozta a “pikáns” hírt és személyiségi jogokat emlegetett, amiket a vallásos temetkezési egyletek (Chevrá Kádisá), illetve a tábori rabbik megsértenek.

Amit tudni kell, az az, hogy a Háláchá szerint nagy szívesség az elhunyt lelkének, – feltéve, hogy egy zsidóról van szó, akit csecsemőkorában, ki tudja miért, nem metéltek körül – ha a temetés előtt ezt korrigálják. Azonban, az országos főrabbi szerint, amikor a probléma kb. hét évvel ezelőtt, először felmerült, ő konzultált Joszéf Eljasiv rabbival, a világhírű Háláchá tekintéllyel, aki úgy döntött, hogy ezt a “korrigáló”, utólagos műtétet, csak az elhunyt családjának tudtával és beleegyezésével, szabad végrehajtani. Most tehát a bulvársajtó új témát kereshet magának.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 42. szám – 2014. augusztus 18.