A Zsidó Tudományok Szabadegyeteme tavaszi kurzusán – a meg­szokott, rendszeres előadá­sok mellett – idén három különleges programot is kínál azok­nak, akik egy-egy témában (gaszt­ronómia, történelem, magyar zsidó társadalom) szeretnének mélyebb és átfogóbb tudásra szert tenni.

Ezek közül az első, amely a zsi­dó gasztronómia témáját öleli föl, nagy érdeklődés mellett vette kezdetét február 1-jén Köves Slomó rabbi előadásával, mely a kóserság filozófiai hátterét ismertette.

Ugyancsak nagy az érdeklő­dés az 1868-69-es zsidó szaka­dás­ról szóló, két előadásos mi­ni­konferencia iránt, melyet február 11-én 14 órától tartanak az Óbudai zsinagógában. Az eseményen Köves Slomó rabbi előadá­sán megtudhatjuk, hogyan alakultak a zsidó felekezeti ellentétek a múltban és ez mennyire érhető tetten a jelenben. Ezután Körner Andrással, a Hogyan éltek? című könyvek szerzőjével beszélget a mű szerkesztője, Fenyves Katalin. A beszélgetés bepillantást ad a kor zsidóságának társadalmi kérdéseibe az egyes csoportok, irányzatok éle­tének bemutatásával, mely fényt derít a kulturális, vallási, va­lamint a családi élet különle­ges­ségeire. „Amikor a könyvemben szereplő, a holokauszt ide­jén meggyilkolt emberekre gondolok, persze gyászolom a hírességeket, de még inkább gyá­szolom a névtelen szabókat, ci­pészeket, falusi doktorokat s az olyan embereket, mint Henrik bácsi, anyám Léván élt vendéglős nagybátyja, a mesésen finom datolyatorta receptjének közlője. Az élet szegényebb nélkülük Magyarországon.” – vall a műről a szerző.

A konferenciát az érdeklődők internetes élő közvetítésen is követhetik, ami a korábbi tapasztalatok alapján több ezres nézőközönséget fog vonzani.

A kurzusokra több mint 100 új ember regisztrált, jellemzően még aktív korúak – tudtuk meg Cseh Viktortól, a program vezetőjétől. A résztvevők többsé­ge családja identitását kívánja meg­érteni, megerősíteni. Máso­kat az általános történelmi érdeklődés vezérel: szeretnének a zsi­dó történelemről átfogó képet kapni és a tudásbeli hiátusukat betölteni. Sokan hangsúlyozták, hogy szeretnének hiteles információt szerezni, ezért je­lentkeztek az előadássorozatra.